Martynas Šimulis
Naujienų redaktorius

DELFI - aukščiausias taškas mano žurnalistinėje karjeroje. Prieš tai dirbau naujienų agentūroje ELTA, žurnale "Veidas" bei portale Alfa.lt žurnalistu.

Parašyti autoriui
Diskutuokime facebooke
Facebook