Mėnesio tema

švietimas

Ar žinojai?

  • Lietuvos gyventojai – vieni iš labiausiai išsilavinusių Europoje.
  • Dėl stichinių nelaimių ir konfliktų, 75 mln. vaikų yra netekę galimybės lankyti mokyklą.
  • 75 proc. neraštingų žmonių pasaulyje yra moterys.

Ar žinojai?

  • Lietuva yra 4-a Europoje pagal gyventojų, siekiančių aukštojo išsilavinimo, skaičių.
  • Lietuvos švietimas EBPO šalių gerovės indekse 2022 m. įvertintas 7,7 balo.
  • Mažiau išsilavinusios moterys susilaukia daugiau vaikų nei labiau išsilavinusios.

Ar žinojai?

  • Mokslas valstybinėse ir savivaldybių bendrojo ugdymo, profesinėse ir aukštesniosiose Lietuvos mokyklose yra nemokamas.
  • Mokslas Lietuvoje privalomas vaikams nuo 7 iki 16 metų.

NACIONALINIS JUDUMO IŠŠŪKIS