• LT
  • EN
  • RU

PRIVATUMO POLITIKA

2023-08-01

Šios privatumo politikos tikslas

Ši privatumo politika (toliau – Privatumo politika) Jums paaiškins, kokius asmens duomenis, kaip ir kodėl mes renkame, kokiais teisiniais pagrindais remiamės juos tvarkydami, kiek laiko juos saugome, kam juos perduodame, o taip pat informuos apie Jūsų turimas teises ir jų įgyvendinimo tvarką bei pateiks kitokią Jums aktualią bei svarbią informaciją, susijusią su Jūsų asmens duomenų tvarkymu.

Duomenų valdytojas: DELFI, UAB, juridinio asmens kodas: 125483974, adresas: Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika („mes“, „Delfi“ arba „Bendrovė“). Mūsų išsamius kontaktinius duomenis rasite šios Privatumo politikos 13 skyriuje.

Asmens duomenys reiškia visą informaciją, susijusią su asmeniu, kurio tapatybė yra nustatyta arba gali būti nustatyta („Duomenys“), tokią kaip Jūsų vardas, gimimo data, adresas ar elektroninio pašto adresas.

Prašome atsakingai žvelgti į šioje privatumo politikoje išdėstytą informaciją ir su ja susipažinti išsamiai.

1. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Naršymas Svetainėje.

1.1. Tvarkomų duomenų tipai Jums lankantis Delfi svetainėje slapukų ir panašių technologijų pagalba mes renkame ir tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis:

Jūsų įrenginio IP adresą; naršymo laikas ir istorija; skaitytuvo naršyklės tipas; ekrano rezoliucija; vaizdo leistuvo informacija ir pan. informacija.

1.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs, tačiau tokie asmens duomenys gaunami automatiškai Jums naršant tinklalapyje. Šiuos duomenis renka slapukai ir panašios technologijos – dėl kai kurių iš jų naudojimo (t.y. dėl tam tikrų Jūsų asmens duomenų rinkimo naudojantis tam tikrais slapukais ar panašiomis technologijomis) mums bus reikalingas Jūsų sutikimas.

1.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai: : interneto svetainės funkcionavimo, lankomumo, statistikos ir analizės, reklamos paslaugų teikimo tikslais.

1.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – Jūsų sutikimas dėl slapukų naudojimo, gautas pirmą kartą Jums apsilankius svetainėje.

Tam tikrais atvejais Jūsų sutikimo nereikės. Tai tokie atvejai, kuomet slapukai ir panašios technologijos yra naudojami techninei interneto svetainės struktūrai ir turiniui atvaizduoti, taip pat, pvz., naudotojo sesijos slapukams (angl. SessionID), siekiant naudotojui suteikti jo prašomą paslaugą ir pan. Tokiais atvejais (būtinųjų slapukų įrašymo atvejais) asmens duomenų tvarkymo pagrindas yra teisėtas interesas.

1.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas priklauso nuo konkretaus naudojamo slapuko (jo termino). Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

Plačiau apie Delfi naudojamus slapukus ir panašias technologijas prašome skaityti: čia.

Detalų ir aktualų naudojamų slapukų sąrašą rasite čia.

Socialinės žiniasklaidos priemonės

Informaciją, kurią mums pateikiate socialinės žiniasklaidos priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ ir „Follow“ naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuoja socialinio tinklo valdytojas.

Mūsų Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialinės žiniasklaidos priemonėse.Šiuo metu administruojame šias paskyras socialiniuose tinkluose:

Socialinėse paskyrose esančią informaciją tvarkome paskyrų administravimo tikslu Jūsų sutikimo pagrindu. Socialinėse paskyrose esančios informacijos atskirai nesaugome (kai duomenys tvarkomi Socialinių paskyrų administravimo tikslu, tačiau duomenys gali būti išsisaugomi, jei juos reikia tvarkyti kitu, pavyzdžiui, teisių gynimo, tikslu).

Jums apsilankius socialinėse paskyrose, socialinių tinklų administratoriai į Jūsų įrenginį įrašo slapukus, kurie renka asmens duomenis. Slapukai yra įrašomi tiek tuo atveju, jei esate registruotas socialinių tinklų vartotojas, tiek ir tuo atveju, jei neturite paskyros atitinkamame socialiniame tinkle. Nors formaliai mes ir socialinių tinklų administratoriai esame bendri duomenų valdytojai, tačiau mes prie surinktų Jūsų asmens duomenų prieigos neturime ir iš socialinių tinklų administratorių galime gauti tik statistinę informaciją apie socialinių paskyrų lankomumą .

Rekomenduojame perskaityti trečiųjų šalių privatumo pranešimus ir tiesiogiai susisiekti su paslaugų teikėjais, jei Jums kyla bet kokių klausimų dėl to, kaip jie naudoja Jūsų asmens duomenis.

2. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Registracija Delfi interneto svetainėje (DELFI ID).

2.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Jums susikuriant savo paskyrą Delfi portale ir ja naudojantis Delfi tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

2.1.1. Paskyros Delfi portale kūrimo ar jos profilio pildymo metu gaunami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys:

(i) Elektroninio pašto adresas (privalomi pateikti duomenys, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi);

(ii) Vardas ir pavardė (tikras ar susigalvotas) (neprivaloma pateikti informacija); Jūsų susigalvotas slapyvardis (privaloma pateikti informacija, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi);

(iii) Jūsų susigalvotas slaptažodis (privaloma pateikti informacija, nepateikus – registracija, o vėliau ir prisijungimas prie paskyros – negalimi);

(iv) Jūsų pasirinktas profilio paveikslėlis ar nuotrauka (gali būti tikra Jūsų nuotrauka) (neprivaloma pateikti informacija);

(v) Telefono numeris (neprivaloma pateikti informacija).

(vi) Registracijos data (duomenys sugeneruojami automatiškai).

2.1.2. Registracijos Delfi portale metu, kuomet yra užsiregistruojama jungiantis per savo paskyrą „Facebook“, „Google“ arba Apple ID gaunami ir tvarkomi Jūsų asmens duomenys: Jūsų asmens duomenys, kuriuos esate nurodęs atitinkamos paskyros profilyje (vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, Jūsų profilio nuotrauka.).

2.1.3. Jūsų paskyros informacija: Jūsų išsisaugoti straipsniai, personalizuotas turinys. Ši informacija yra neprivaloma.

2.2. Visų šių duomenų šaltinis esate Jūs. Jei prisijungiate prie mūsų portalo per savo paskyrą „Facebook“, „Google“ ar „Apple ID“, jūs suteikiate „Facebook“, “Google“ ar „Apple“ leidimą, pasidalinti Jūsų paskyros informacija su mumis – taigi, gautų duomenų šaltinis yra atitinkamai „Facebook“, „Google“ arba „Apple“.

2.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

(i) Tikslu sukurti Jūsų paskyrą Delfi portale;

(ii) Jūsų paskyros administravimo bei techninio palaikymo tikslais, įskaitant Jūsų identifikaciją Jums prisijungiant prie paskyros bei gedimų šalinimą, slaptažodžio priminimą;

(iii) Tikslu suteikti Jums galimybę naudotis Delfi teikiama personalizuoto turinio Jums aktualiomis temomis paslauga, o taip pat Jums aktualių Portalo straipsnių išsisaugojimo paslauga;

(iv) Jums Delfi portale užsisakius mokamų paslaugų (pvz. Delfi Plius narystę ar kitą mokamo turinio paslaugą) jūsų kontaktinę informaciją (telefono numerį bei el. paštą) naudosime sudarytų sandorių vykdymo tikslais (pranešimų, susijusių su Jūsų užsakytų mokamų paslaugų teikimu, siuntimui);

(v) Jeigu duosite mums savo atskirą ir aiškų sutikimą dėl specialių pasiūlymų gavimo, Jūsų el. pašto adresą ir telefono numerį tvarkysime tikslu siųsti jums tiesioginės rinkodaros parnešimus (išsamiau prašome žiūrėti šios Privatumo politikos 5 skyrių).

2.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – sutarties sudarymas ir vykdymas, o tais atvejais, kai duomenų pateikimas neprivalomas ir reikalingas tik Jūsų paskyros individualizavimui ar pasiūlymų siuntimui – Jūsų sutikimas. Prieš registraciją Delfi interneto svetinėje, Jums yra privaloma susipažinti ir sutikti su Delfi Naudojimosi taisyklėmis, o taip pat susipažinti su šia Privatumo politika.

2.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome visą laikotarpį, kol naudojatės savo paskyra Delfi interneto svetainėje. Praėjus vieneriems metams po paskutinio Jūsų prisijungimo prie paskyros, Jūsų paskyra ir susiję duomenys ištrinami.

Įrodymus apie Jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą teisinių reikalavimų gynimo tikslu saugome 3 metus po paskyros ištrynimo (3 metus nuo duomenų tvarkymo pabaigos). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas. Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

3. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Jums Delfi teikiamos mokamo turinio paslaugos.

3.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai:

3.1.1. Jums Delfi portale įsigyjant mokamo turinio paslaugas, už jas sumokant ir jomis naudojantis Delfi tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

(i) Jūsų Delfi ID duomenys (nurodyti Privatumo politikos 2.1. punkte);

(ii) Mokamo turinio paslaugos ID numeris;

(iii) Mokamo turinio prenumeratos planas, kurį pasirinkote;

(iv) Jūsų vardas;

(v) Jūsų telefono numeris;

(vi) Su atliktu mokėjimu susiję duomenys (priklausomai nuo jūsų pasirinkto apmokėjimo būdo, mes galime tvarkyti tokius su atliktu mokėjimu susijusius duomenis: mokėjimo transakcijos data; operacijos suma; Jūsų mokėjimo paslaugos teikėjas; Jūsų bankas ir pavedimo numeris; mokėjimo statusas; jūsų vardas, pavardė; mokėjimo kortelės paskutiniai 4 skaitmenys (jeigu pasirinkote mokėjimą banko kortele); užsakymo ID/numeris; užsakymo tipas (pirkinys); apmokėjimo ID numeris (mokant banko kortele); telefono numeris (jei mokate telefonu per „Zlick“ mokėjimų platformą); gyvenamoji vieta, kt.), nuolaidos kodai, jų aktyvavimo data ir laikas (jei prenumeratą įsigyjate per UAB „Viena sąskaita“).

3.1.2. Jums pažymėjus personalizuoto turinio filtrus, Delfi tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jus dominančios temos, šaltiniai ir autoriai (jūsų pažymėtos atitinkamos parinktys).

3.1.3. Jums užsisakius mokamo turinio paslaugos naujienas, Delfi tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: Jūsų vardas, elektroninio pašto adresas, telefono numeris Jūsų mėgstamų autorių parinktys (užsisakius pamėgtų kūrėjų savaitines naujienas), turinys, kurį Jūs išsaugojote turinio sąraše (Jums užsisakius priminimą apie išsaugotą skaitymo sąrašą), jūsų skaitymo naudojantis įsigyta mokamo turinio paslauga istorija ir/ar sekamos temos (Jums užsisakius savaitines redakcijos rekomendacijas).

3.1.4. Jūsų skaitymo naudojantis įsigyta mokamo turinio paslauga istorija, naršymo „Google“ paieškoje istorija, taip pat informacija apie Jūsų aplankytas interneto svetaines (Jums davus sutikimą dėl atitinkamų slapukų naudojimo).

3.2. Šių duomenų šaltinis esate Jūs bei tretieji asmenys (mokėjimo paslaugos teikėjas, bankas – tam tikrų su atliktu mokėjimu susijusiu duomenų gavimo atveju), taip pat tam tikri duomenys yra sugeneruojami automatiškai (pvz. Jums priskirtas įsigytos mokamo turinio paslaugos ID numeris).

Informuojame, kad norint įsigyti mokamo turinio paslaugas ir šiomis paslaugomis naudotis, Jums yra privaloma teikti mums 3.1.1. bei 3.1.2. punktuose nurodytus duomenis (taikoma tik tų duomenų, kuriuos Jūs pateikiate mums tiesiogiai, atžvilgiu), o jų nepateikus, įsigyti ir (ar) naudotis mokamo turinio paslaugomis bus neįmanoma.

3.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome šiais tikslais:

(i) sudarytų finansinių sandorių tinkamo administravimo ir įgyvendinimo tikslais (3.1.1. punkte nurodyti asmens duomenys), įskaitant jūsų kontaktinės informacijos (vardo, telefono numerio bei el. pašto) naudojimą komunikacijos su Jumis tikslais (siunčiant pranešimus, susijusius su Jūsų užsakytos mokamo turinio paslaugos teikimu);

(ii) tikslu pasiūlyti Jūsų poreikius labiausiai atitinkantį turinį (3.1.2., 3.1.4. punktuose nurodyti asmens duomenys);

(iii) pasirinkto tipo mokamo turinio paslaugos naujienlaiškių siuntimo tikslais (3.1.3. punkte nurodyti asmens duomenys).

3.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas:

(i) 3.1.1. ir 3.1.2. punktuose nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi sudaryto sandorio teisiniu pagrindu. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių.

(ii) 3.1.3. punkte nurodyti asmens duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų duotu sutikimu (t.y. Jums pažymėjus varnelę ties atitinkamo naujienlaiškio parinktimi). Jūs turite teisę savo duotą sutikimą bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške, pranešime Delfi svetainėje ar sms žinutėje, o taip pat prisijungus prie savo Delfi ID paskyros ir joje nuėmus varneles nuo pažymėtų parinkčių, kurių nebepageidaujate arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

(iii) 3.1.4. punkte nurodyti duomenys yra tvarkomi remiantis Jūsų duotu sutikimu (t.y. Jums davus mums sutikimą dėl tam tikrų slapukų naudojimo, plačiau prašome žiūrėti: čia). Jūs turite teisę savo duotą sutikimą bet kada atšaukti – tą galite padaryti slapukų juostoje nuėmę atitinkamas varneles arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

3.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų užsakytos ir apmokėtos mokamo turinio paslaugos teikimo metu. Baigus teikti paslaugą, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų, kaip tai numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.15. punkte, t. y. teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

Įrodymus apie Jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą, taip pat sutikimų įrodymus saugome 3 metus nuo duomenų tvarkymo pabaigos. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

4. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Delfi teikiamų mokamo turinio paslaugų autorių partnerystė.

4.1. Tvarkomų asmens duomenų tipai. Jums nusprendus prisijungti prie DELFI teikiamų mokamo turinio paslaugų autorių programos, DELFI tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis:

(i) Jūsų vardas, pavardė (privaloma nurodyti informacija);

(ii) asmens kodas (privaloma nurodyti informacija);

(iii) kontaktinė informacija: adresas, el. paštas, telefono numeris (privaloma nurodyti informacija);

(iv) Jūsų susigalvotas pavadinimas, kuriuo nurodoma autorystė (privaloma nurodyti informacija, kuri DELFI skaitytojams yra matoma viešai);

(v) Jūsų sukurtų kūrinių informacija (portfolio);

(vi) su apmokėjimu už Jūsų autorinius kūrinius susiję duomenys (Jūsų banko sąskaitos numeris, bankas, suma ir pan.);

(vii) individualios veiklos pažymos duomenys;

(viii) Jūsų kaip autoriaus prisistatymas (privaloma nurodyti informacija, kuri Delfi skaitytojams yra matoma viešai);

(ix) Jūsų įkelta fotonuotrauka (DELFI skaitytojams matoma viešai);

(x) Jūsų susigalvota slaptažodis prisijungiant prie savo (autoriaus) paskyros DELFI turinio valdymo sistemoje (TVS);

(xi) Informacija susijusi su Jūsų DELFI perduotais autoriniais kūriniais, įskaitant Jūsų kaip autoriaus kūrinių statistiką.

Visą privalomą nurodyti informaciją yra būtina pateikti, tam kad galėtume sudaryti su Jumis autorinę kūrinių užsakymo sutartį (jeigu Jūsų kaip autoriaus kandidatūra bus mums priimtina) bei sukurti jūsų autoriaus paskyrą DELFI turinio valdymo sistemoje (TVS), nepateikus privalomos nurodyti informacijos, sutarties sudarymas bei autoriaus paskyros sukūrimas yra negalimas.

Jei Jūs veikiate pagal įregistruotą individualią veiklą, ji turi būti suderinama su Jūsų veikla DELFI teikiamų mokamo turinio paslaugų autorių programoje, ir Jūs privalote pateikti DELFI savo individualios veiklos pažymėjimo kopiją registracijos metu arba adresu plius@delfi.lt . Jums nepateikus individualios veiklos pažymėjimo kopijos, DELFI gali tekti teisinė prievolė iš Jums priklausančio išmokėti autorinio atlyginimo išskaičiuoti gyventojų pajamų bei kitus mokesčius.

Atkreipiame dėmesį, kad nors informacijos apie Jūsų sukurtus kūrinius (portfolio) yra neprivaloma pateikti jūsų registracijos prie autorių programos metu, tačiau jums nepateikus šių duomenų, mums gali būti neįmanoma įvertinti Jūsų kaip autoriaus kandidatūros tinkamumo, kas gali lemti, kad su Jumis autorinė kūrinių užsakymo sutartis nebus sudaryta.

Nenurodžius savo banko sąskaitos numerio (registracijos prie autorių programos metu, ar vėliau), mes negalėsime Jums išmokėti priklausančio autorinio atlyginimo.

4.2. šių asmens duomenų šaltinis esate Jūs, išskyrus duomenis, kurie yra sugeneruojami automatiškai (Jūsų DELFI perduotų autorinių kūrinių statistinė informacija).

4.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų kaip autoriaus atrankos, sutarties su Jumis sudarymo, vykdymo ir administravimo tikslais, įskaitant autorių paskyros DELFI turinio valdymo sistemoje (TVS) Jums sukūrimą ir administravimą, bei mokestiniais tikslais. Jūsų įkelta autoriaus fotonuotrauka tvarkoma viešo paskelbimo DELFI interneto svetainėje tikslais (nurodant autorystę Jūsų publikuojamuose kūriniuose ir pristatant Jus kaip DELFI teikiamų mokamo turinio paslaugų programos autorių).

4.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti su Jumis sudarytą sutartį arba siekiant imtis veiksmų Jūsų prašymu prieš sudarant sutartį. Ūkinę operaciją patvirtinantys Jūsų asmens duomenys, o taip pat Jūsų pateiktos individualios veiklos pažymos duomenys taip pat yra saugomi tuo pagrindu, kad tvarkyti šiuos duomenis būtina, jog būtų įvykdyta duomenų valdytojui taikoma teisinė prievolė – laikytis atsiskaitymo bei kitų mokėjimų įforminimo ir apskaitos taisyklių.

Jūsų autoriaus fotonuotrauka (Privatumo politikos 4.1. punkto (ix) papunktis) bei Jūsų sukurtų kūrinių informacija (portfolio) (Privatumo politikos 4.1. punkto (v) papunktis) yra tvarkomi remiantis Jūsų sutikimo pagrindu, kurį Jūs išreiškiate savo aktyviais veiksmais (autoriaus paskyroje įkeldami savo pasirinktą fotonuotrauką ir/ar registracijos prie autorių programos metu pateikdami nuorodas į savo portfolio ar/ir platformų bei socialinių tinklų paskyras, kanalus, kuriuose talpinama Jūsų kūryba).

Jūs turite teisę bet kada atšaukti savo duotą sutikimą dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo – šią teisę galite įgyvendinti šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka pateikdami mums dėl to prašymą. Savo autoriaus fotonuotrauką taip pat galite bet kada ištrinti patys (prisijungus prie savo autorių paskyros DELFI turinio valdymo sistemoje (TVS)).

4.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome su Jumis sudarytos sutarties galiojimo metu. Pasibaigus sutartiniams santykiams, ūkinę operaciją patvirtinantys dokumentai (duomenys) yra saugomi 10 metų, kaip tai numatyta Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100, 10.15. punkte, t. y. teisinės prievolės vykdymo pagrindu.

Jūsų kaip autoriaus atrankos tikslais Jūsų sukurtų kūrinių informacija (portfolio) tvarkome iki autorinės kūrinių užsakymo sutarties sudarymo su Jumis momento, tačiau visais atvejais ne ilgiau kaip 7 kalendorines dienas nuo informacijos apie Jūsų suskurtus kūrinius gavimo dienos arba sutikimo dėl duomenų tvarkymo atšaukimo (jie tai įvyksta anksčiau).

Jūsų įkelta autoriaus fotonuotrauka yra tvarkoma su Jumis sudarytos sutarties galiojimo laikotarpiu arba iki tol, kol atšaukiate savo duotą sutikimą dėl tokių duomenų tvarkymo (pateikiate mums dėl to prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka arba patys ištrinate fotonuotrauką prisijungę prie savo autoriaus paskyros DELFI turinio valdymo sistemoje (TVS)), jeigu tai įvyksta anksčiau.

Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 3 metus po sutikimo atšaukimo ar pasibaigus sutarčiai.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

5. Jūsų asmens duomenų tvarkymas. Specialių pasiūlymų siuntimas. Prenumeratos pristatymo pranešimai.

Specialių pasiūlymų siuntimas

5.1. Tvarkomų duomenų tipai. Jums mūsų svetainėje davus sutikimą būti informuotam apie specialius pasiūlymus (tiesioginės rinkodaros pranešimai apie Delfi produktus ir jų partnerių paslaugas, Delfi akcijas bei žaidimus) , DELFI tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, telefono numeris, sutikimo davimo / atsisakymo data ir laikas, išsiųsti laiškai, jų data, laikas, turinys

5.2. Daugumos šių duomenų šaltinis esate Jūs (duomenys yra gaunami registracijos metu), o informaciją apie išsiųstus laiškus, jų datas laiką ir turinį surenkame patys.

5.3. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.4. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu.

Jūs turite teisę savo duotą sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros pranešimų gavimo bet kada atšaukti – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške ir (ar) sms žinutėje su tiesioginės rinkodaros turiniu, o taip pat prisijungus prie savo turimos DELFI ID paskyros ir nuėmus varnelė nuo nepageidaujamos parinkties (galima atsisakyti konkretaus nepageidaujamo pranešimų gavimo būdo, pvz. SMS žinutėmis, arba atsisakyti tokių pranešimų gavimo apskritai) arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

5.5. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome vienerius metus nuo sutikimo gavimo, nebent sutikimą atšaukiate anksčiau.

Jūsų sutikimą dėl duomenų tvarkymo įrodanti informacija saugoma 3 metus po sutikimo atšaukimo ar galiojimo pabaigos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

Prenumeratos pristatymo pranešimai

5.6. Tvarkomų duomenų tipai. Registracijos mūsų svetainėje ar prenumeratos (mokamo turinio) užsakymo metu Jums neišreiškus prieštaravimo, Jums bus siunčiama užsakytam mokamam turinius pristatyti skirtų pranešimų serija. Šių pranešimų siuntimo tikslu Delfi tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis: vardas, el. pašto adresas, išsiųsti laiškai, jų data, laikas, turinys.

5.7. Daugumos šių duomenų šaltinis esate Jūs (duomenys yra gaunami registracijos metu), o informaciją apie išsiųstus laiškus, jų datas laiką ir turinį surenkame patys.

5.8. Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome įsigytos prenumeratos pristatymo tikslu.

5.9. Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Nurodytus Jūsų asmens duomenis tvarkome teisėto intereso pagrindu.

Jūs galite bet kada atsisakyti siunčiamų pranešimų (išreikšti prieštaravimą) – tą galite padaryti paspaudžiant atitinkamą nuorodą, esančią kiekviename gaunamame elektroniniame laiške, o taip pat prisijungus prie savo turimos DELFI ID paskyros ir nuėmus varnelę nuo nepageidaujamos parinkties arba pateikiant mums prašymą šios Privatumo politikos 10 skyriuje nustatyta tvarka.

5.10. Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Jūsų asmens duomenis tvarkome prenumeratos galiojimo laikotarpiu arba iki prieštaravimo pareiškimo.

Jūsų informavimą apie asmens duomenų tvarkymą įrodanti informacija saugoma 3 metus po asmens duomenų tvarkymo pabaigos.

Pasibaigus Jūsų asmens duomenų saugojimo laikotarpiui, mes Jūsų asmens duomenis saugiai sunaikiname.

6. Komentatorių asmens duomenų tvarkymas

6.1.DELFI sudaro galimybę skaitytojams išreikšti savo nuomonę ir diskutuoti apie konkrečias publikacijas. Komentuoti galite tiek kaip registruoti vartotojai (prisijungę prie savo Delfi ID ar prie napo.lt (komentavimo platformos tiekėjas) paskyros) arba be registracijos.

6.2.Tvarkomų duomenų tipai. Komentarų publikavimo tikslu DELFI tvarko šiuos komentatorių asmens duomenis:

- Jei komentuojate prisijungę prie DELFI ID: DELFI ID, vartotojo vardas, profilio nuotrauka, komentaro turinys, komentaro paskelbimo laikas ir data.

- Jei komentuojate prisijungę prie napo.lt paskyros: napo.lt vartotojo vardas, komentaro turinys, jo paskelbimo data ir laikas.

- Jei komentuojate be registracijos: IP adresas, automatiškai sugeneruotas vartotojo numeris arba įrašytas vartotojo vardas (jei įrašote), komentaro turinys, jo paskelbimo data ir laikas, sutikimas dėl nurodyto vartotojo vardo išsaugojimo (išsaugoja naudojant slapuką).

- Tam tikri kiti slapukų surinkti duomenys, apie kuriuos informacija pateikiama slapukų politikoje (pavyzdžiui, informacija apie išreikštą pageidavimą matyti anoniminius slapukus).

6.3. Asmens duomenų šaltinis paprastai esate Jūs, arba duomenys yra sugeneruojami automatiškai (IP adresas, vartotojo numeris, komentarų paskelbimo data, laikas). Kai komentuojate prisijungę prie napo.lt, asmens duomenis gauname ne tiesiogiai, o per napo.lt komentavimo platformos tiekėją.

6.4.Asmens duomenų tvarkymo tikslai. Jūsų asmens duomenis tvarkome galimybės komentuoti publikacijas (išreikšti nuomonę, diskutuoti) sudarymo tikslu. Nebeskelbiami komentarai toliau yra saugomi mūsų arba trečiųjų asmenų teisių ir interesų gynimo tikslu.

6.5.Asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas. Jūsų asmens duomenis tvarkome Jūsų sutikimo pagrindu, kuris išreiškiamas konkliudentiniais veiksmais (publikuojant komentarą), išskyrus atvejus, kai teisėto intereso pagrindu įrašomi būtinieji slapukai, kurių įrašymui Jūsų sutikimas nėra reikalingas. Nebeskelbiamų komentarų duomenis saugome teisėto intereso pagrindu.

6.6.Jūsų asmens duomenų tvarkymo terminas. Galimybės komentuoti publikacijas sudarymo tikslu Jūsų asmens duomenis saugome 30 dienų nuo komentaro paskelbimo, nebent komentarą ištrinate anksčiau. Teisių ir teisėtų interesų gynimo tikslu asmens duomenys yra tvarkomi 10 metų nuo komentaro ištrynimo.

Asmens duomenis tvarkome per napo.lt komentavimo platformą, kurios tiekėjas UAB „Nuostabu“ paprastai veikia kaip mūsų duomenų tvarkytojas (suteikiantis komentavimo įskiepį ir saugantis asmens duomenis). Kai susikuriate Napo.lt paskyrą ir komentuojate prisijungę prie savo napo.lt paskyros, UAB „Nuostabu“ veikia kaip duomenų valdytojas. DELFI neatsako už UAB „Nuostabu“ atliekamą asmens duomenų tvarkymą, kai UAB „Nuostabu“ veikia kaip duomenų valdytojas.

7. Mokymų pažymėjimų išdavimas

Delfi organizuoja mokymus klientams ir jų prašymų išduoda dalyvavimą mokymuose patvirtinančius pažymėjimus mokymuose dalyvavusiems klientų darbuotojams. Šiuo tikslu yra tvarkomi tokie mokymuose dalyvavusių klientų darbuotojų asmens duomenys: vardas, pavardė, informacija apie mokymus (mokymų data, trukmė, pavadinimas ir pan.). Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas įvykdyti sutartinius įsipareigojimus klientui (duomenų subjekto darbdaviui).

Duomenys, tvarkomi pažymėjimų išdavimo tikslu, yra tvarkomi du mėnesius nuo pažymėjimų išdavimo (tiek laiko yra sudaroma galimybė parsisiųsti pažymėjimą), o pasibaigus šiam terminui yra sunaikinami. Asmens duomenys yra perduodami duomenų tvarkytojui, kuris užsakė pažymėjimų išdavimo paslaugą, patys pažymėjimai yra saugomi DELFI serveriuose. Delfi konfidencialios informacijos apsauga ir veiklos tęstinumas

Siekdamas savo teisėto intereso užtikrinti konfidencialios informacijos apsaugą ir veiklos tęstinumą, Delfi gali peržiūrėti savo darbuotojų susirašinėjimą su kontrahentais. Siekdamas šių tikslų, Delfi tvarko tokius savo darbuotojų ir asmenų, kurie siunčia ar gauna darbuotojų laiškus asmens duomenis: elektroninio pašto adresas, siuntėjo ar gavėjo vardas, pavardė, data, elektroninėse darbo priemonėse esančios informacijos turinys.

Duomenys, surinkti konfidencialios informacijos apsaugos tikslais siekiant apginti teisinius reikalavimus saugojami 4 metus, atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 1.125 straipsnio 9 dalyje įtvirtintą nuostatą. Ginant teisinius reikalavimus duomenys gali būti pateikti tokiems duomenų gavėjams (duomenų valdytojams) kaip teismai, valstybės institucijos, sprendžiančios ginčus, ginčo šalims, advokatams ir kitiems teisines paslaugas teikiantiems subjektams.

8. Teisėtų interesų gynimas

Delfi savo teisėto intereso pagrindu apginti savo teises, įskaitant civilinių ginčų atveju, tvarko byloje dalyvaujančių asmenų ar jų darbuotojų vardus, pavardes, asmens kodus, bylos aplinkybes, kitą su byla susijusią informaciją, viešai esančią informaciją. Duomenys gali būti perduodami teisėsaugos institucijoms, advokatams ar antstoliams, vykdantiems išieškojimą. Duomenys sunaikinami praėjus 1 metams po galutinio bylos išsprendimo ir Delfi reikalavimų visiško patenkinimo (jei reikalavimai patenkinti).

Teisėto intereso apginti savo teises pagrindu Delfi taip pat tvarko asmens duomenis, nurodytus sutikimuose dėl asmens duomenų tvarkymo, taip pat bei sutikimo faktą patvirtinančius duomenis (tiesioginės rinkodaros atveju, kai sutikimas gautas per svetainę: IP adresas, nuorodos patvirtinimo faktas), taip pat asmens duomenis, nurodytus dokumentuose, skirtuose įgyvendinti duomenų subjekto teises arba kuriais atsisakome jas įgyvendinti. Šie asmens duomenys sunaikinami praėjus 3 metams nuo kalendorinių metų, kuriais baigtas asmens duomenų tvarkymas ar (ir) įgyvendintos (atsisakyta įgyvendinti) duomenų subjektų teisės, pabaigos.

9. Delfi vidaus administravimas (akcininkų teisių įgyvendinimas)

Delfi vidaus administravimo tikslu (gavusi akcininko prašymą dėl teisės į informaciją įgyvendinimo) gali perduoti akcininkui bet kuriuos asmens duomenis, kurie užfiksuoti akcininkui teikiamuose dokumentuose. Perdavimas atliekamas vykdant Delfi taikomą teisinę prievolę (BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktas), įtvirtintą Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 18 straipsnyje. Asmens duomenys tvarkomi tik iki jų perdavimo akcininkui.

10. Susisiekite su mumis

Yra keletas būdų, kaip galite susisiekti su Delfi: telefonu, el. paštu, per socialinių tinklų paskyras ar siųsdami laišką įmonės buveinės adresu, taip pat komunikuodami per interneto svetainėje įdiegtą susirašinėjimo programėlę. Visus pranešimus priimame, peržiūrime ir atsakymus pateikiame patys. Jei susisieksite su mumis mes galime tvarkyti Jūsų mums nurodytus duomenis, t. y. el. pašto adresas, vardas, pavardė (jei nurodyti), vartotojo vardas (jei užklausa siunčiama per socialinio tinklo paskyrą), darbovietė (jei nurodoma), išsiųstų ir gautų pranešimų data, laikas, gavėjas, siuntėjas (kai pranešimas yra adresuotas Jums), turinys.

Susisiekiant per interneto svetainėje įdiegtą pokalbių programėlę atsakymams pateikti yra naudojamas dirbtinis intelektas ir yra tvarkomi šie Jūsų asmens duomenys: el. pašto adresas, telefono numeris, IP adresas, naršyklė, vardas, komunikacijos duomenys, visi su naudojimusi Delfi Prenumerata paslauga susiję asmens duomenys (jei užklausą siunčia registruotas vartotojas). Gavus Jūsų sutikimą, klientų aptarnavimui naudojamo pokalbių roboto efektyvumo analizės tikslu yra renkama ir daugiau duomenų apie susirašinėjimą su jumis. Renkamų asmens duomenų sąrašas yra pateiktas čia .

Susirašinėjimas saugomas 1 metus nuo žinutės gavimo, išskyrus informaciją, kurios saugojimui privatumo politikoje ar teisės aktuose nustatyti kiti terminai. Teisinis asmens duomenų tvarkymo pagrindas – teisėtas interesas.

Visi asmens duomenys, kuriuos pateikiate bendraudami su mumis, yra naudojami tik aukščiau nurodytais tikslais ir pranešimams peržiūrėti bei komunikacijos srautams administruoti ir valdyti. Įsipareigojame be aiškaus Jūsų sutikimo nenaudoti Jūsų asmens duomenų jokiuose leidiniuose taip, kad būtų įmanoma nustatyti Jūsų asmens tapatybę.

Prašome atkreipti dėmesį, kad mums gali tekti susisiekti su Jumis paštu, el. paštu arba telefonu. Prašome pranešti mums apie Jūsų asmens duomenų pasikeitimus.

10. Saugumas

Imsimės visų techninių ir administracinių saugumo priemonių, kurios reikalingos apsaugoti jūsų Duomenis nuo neteisėto praradimo bei prieigos ir nuo neteisėto pakeitimo, atskleidimo ar ištrynimo.

Tačiau Jūs esate atsakingas už saugaus slaptažodžio pasirinkimą, kai Jūsų prašome susikurti slaptažodį, kad gautumėte prieigą prie savo paskyros. Jūsų slaptažodis turėtų būti konfidencialus ir pakankamai sudėtingas ir turėtumėte pasirinkti tokį, kokio daugiau jokiame kitame puslapyje nenaudojate.

11. Jūsų asmens duomenų gavėjai

Tam tikri Jūsų asmens duomenys gali būti perduoti mūsų įgaliotiems duomenų tvarkytojams, tokiems kaip IT ar debesijos paslaugas teikiančioms bendrovėms (pvz. nuomojantis serverius iš IT bendrovės, Jūsų asmens duomenys bus fiziškai talpinami (saugomi) pas minėtą IT bendrovę), bendrovėms, kurios mums teikia įmokų surinkimo internetu iš pirkėjų paslaugas, kuomet jūs apmokate už tam tikrus Delfi produktus ar paslaugas (pvz. Jums įsigyjant Delfi teikiamą mokamo turinio paslaugą). Iš savo duomenų tvarkytojų mes reikalaujame užtikrinti atitinką Jūsų duomenų apsaugą bei užtikriname, kad Jūsų asmens duomenys duomenų tvarkytojų būtų tvarkomi tik taip, kiek mes juos įpareigojame ir tik dėl nurodytų tikslų.

Asmens duomenys taip pat gali būti perduoti ir duomenų gavėjams, kurie veikia kaip duomenų valdytojai (atskiri ar bendri kartu su mumis). Pavyzdžiui, socialinių tinklų valdytojams, bankams, mokėjimo paslaugų teikėjams (atliekant mokėjimus už mokamas paslaugas) ir pan.

Jei turite klausimų dėl mūsų paslaugų teikėjų, prašome susisiekti šiuo el. pašto adresu: dpo@delfi.lt.

Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams: norėdami nepažeisti taikomų teisės aktų reikalavimų arba gavę privalomą teismo reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis), gindami savo teisinius interesus, norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą, kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

Duomenų perdavimas į trečiąsias valstybes

Socialinės žiniasklaidos tinklų (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) duomenų valdytojai yra įsisteigę trečiosiose valstybėje (Jungtinėse Amerikos Valstijose), dėl kurios yra priimtas sprendimas dėl tinkamumo.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Facebook ir Instagram socialiniuose tinkluose, tvarko duomenų valdytojas „Meta Platforms Ireland Limited“ (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Informaciją apie tai, kaip pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galite sužinoti šiuo adresu: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/.Turėdami nusiskundimų dėl „Meta Platforms Ireland Limited“ veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai „Meta Platforms Ireland Limited“ priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus LinkedIn socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Informaciją apie tai, kaip pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. Turėdami nusiskundimų dėl LinkedIn Ireland Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai LinkedIn Ireland Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Europos Sąjungos gyventojų duomenis, paskelbtus Twitter socialiniame tinkle, tvarko duomenų valdytojas Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND). Informaciją apie tai, kaip pasinaudoti savo, kaip duomenų subjekto, teisėmis galiu sužinoti šiuo adresu: https://twitter.com/en/privacy. Turėdami nusiskundimų dėl Twitter International Unlimited Company veiksmų tvarkant Jūsų asmens duomenis ar įgyvendinant (neįgyvendinant) Jūsų, kaip duomenų subjekto, teises, turite teisę pateikti skundą vadovaujančiai Twitter International Unlimited Company priežiūros institucijai – Airijos duomenų apsaugos komisijai arba Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Trečiosiose valstybėse taip pat yra įsisteigę tam tikri slapukų, įrašomų į Jūsų įrenginį apsilankius interneto svetainėje, siuntėjai. Daugiau informacijos apie šiuos atvejus rasite slapukų juostoje / politikoje. 12. Kaip mes tvarkome Jūsų asmens duomenis

Mes užtikriname, kad Jūsų asmens duomenis naudosime vadovaudamiesi galiojančiais teisės aktų reikalavimais, įskaitant, bet neapsiribojant:

Jūsų asmens duomenys bus tvarkomi laikantis teisėtumo, sąžiningumo bei skaidrumo principų;

Jūsų asmens duomenys bus naudojami tik tokios apimties, kiek būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

Jūsų asmens duomenys bus renkami tik dėl teisėtų tikslų, kuriuos mes aiškiai Jums nurodėme ir nebus naudojami bet kokiu kitu būdu, nesuderinamu su minėtais tikslais;

Jūsų asmens duomenys bus tikslūs ir nuolatos atnaujinami;

Jūsų asmens duomenys bus saugomi tik tiek, kiek reikalinga Jums atskleistiems tikslams pasiekti (arba tiek, kiek mus įpareigos galiojantys teisės aktai);

Jūsų asmens duomenys bus naudojami užtikrinant adekvatų jų saugumo lygį.

13. Jūsų turimos teisės, susijusios su Jūsų asmens duomenimis

Vadovaujantis asmens duomenų apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais, Jūs turite šias teises:

- Jūs turite teisę būti informuotas/informuota, ar mes tvarkome Jūsų asmens duomenis bei, o jeigu tvarkome – ir susipažinti su tvarkomais duomenimis pareikalaujanti šių duomenų kopijos, o taip pat informacijos apie tai, kaip mes Jūsų duomenis naudojame, su kuo mes jais dalinamės ir kiek laiko juos saugome. Mes galime atsisakyti Jums pateikti informaciją ar paprašyti Jūsų padengti papildomų kopijų darymo išlaidas, kai dėl tos pačios informacijos kreipiatės pakartotinai;

- Jūs turite teisę reikalauti pataisyti, papildyti, patikslinti neteisingus, netikslius ar neišsamius Jūsų asmens duomenis (teisė į ištaisymą) – tuo atveju, kai susipažinus su asmens duomenimis Jūs nustatote, kad duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs;

- Jūs turite teisę reikalauti, kad mes ištrintume turimą informaciją apie Jus, jei ji tvarkoma neteisėtai ar nesąžiningai, ar ji nebėra būtina tikslui, kuriam mes ją surinkome, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo, kuriuo remdamiesi mes privalome arba turime teisę tą informaciją išsaugoti.

- Jūs turite teisę reikalauti, kad mes apribotume (sustabdytume) Jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą – tuo atveju, jeigu, pvz., Jūs pateikėte prašymą ištaisyti asmens duomenis (kol yra tikrinamas asmens duomenų tikslumas ir (ar) jie taisomi), nustatoma, kad asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ir Jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ar Jums pareiškus nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (kol vertinama, ar mūsų teisėti interesai yra viršesni) ir kt. (teisė reikalauti apriboti asmens duomenų tvarkymą);

- Jūs turite teisę iš mūsų gauti ir persiųsti kitam duomenų valdytojui savo asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu (arba reikalauti, kad mes Jūsų asmens duomenis persiųstume kitam duomenų valdytojui, kai tai techniškai įmanoma (teisė į duomenų perkeliamumą). Ši teisė įgyvendinama tik tuo atveju, jei duomenų tvarkymas yra pagrįstas Jūsų sutikimu arba mūsų sutartimi su Jumis ir kai tvarkymas atliekamas automatizuotomis priemonėmis. Ši teisė gali būti įgyvendinama tik dėl tų asmens duomenų, kuriuos pateikėte mums Jūs pats;

- Jūs turite teisę bet kada atšaukti mums duotus savo sutikimus dėl Jūsų asmens duomenų tvarkymo;

- Jūs turite teisę dėl su Jumis konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi, kai toks duomenų tvarkymas vykdomas siekiant teisėtų duomenų valdytojo arba trečiosios šalies interesų;

- Taip pat informuojame, kad Jūs turite teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

14. Prašymo įgyvendinti duomenų subjekto teises pateikimas

Kreiptis dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo Jūs turite teisę pateikdami mums prašymą asmeniškai, paštu, elektroniniu paštu ar naudodamiesi kita komunikacijos priemone, jei per ją įmanoma patikrinti Jūsų tapatybę (jei, atsižvelgiant į konkrečias aplinkybes, toks patikrinimas yra rreikalingas).

Prašymas įgyvendinti duomenų subjekto teises turi būti įskaitomas, asmens pasirašytas, jame turi būti nurodyti duomenų subjekto vardas, pavardė, adresas ir (ar) kiti kontaktiniai duomenys ryšiui palaikyti ar kuriais pageidaujama gauti atsakymą dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo.

Savo teises duomenų subjektas gali įgyvendinti pats arba per atstovą. Asmens atstovas prašyme turi nurodyti savo vardą, pavardę, adresą ir (ar) kitus kontaktinius duomenis ryšiui palaikyti, kuriais asmens atstovas pageidauja gauti atsakymą, taip pat atstovaujamo asmens vardą, pavardę bei pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją.Esant abejonių dėl duomenų subjekto tapatybės, mes galime paprašyti papildomos informacijos, reikalingos ja įsitikinti.

Gavus Jūsų prašymą, ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo, Jums pateiksime informaciją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi pagal gautą prašymą.

15. Privatumo politikos keitimas

Mes nuolat siekiame vystyti Delfi portalo veiklą bei ją tobulinti, todėl, tikėtina, kartais koreguosime bei tobulinsime ir šią Privatumo politiką. Apie Privatumo politikos atnaujinimą skelbsime šiame puslapyje, pakeitimai įsigalios nedelsiant. Jeigu Privatumo politikos pakeitimai turės didesnės reikšmės Jūsų teisėms ir laisvėms, mes stengsimės apie juos pranešime Jums asmeniškai.

16. Dėl vaikų asmens duomenų

Delfi portalas, jame skelbiama informacija, bei mūsų teikiamos paslaugos ir kiti produktai nėra skirti vaikų auditorijai.

Jeigu Jūs esate jaunesnis nei 14 metų, prašome nesinaudoti mūsų teikiamomis paslaugomis. Jeigu Jūs esate jaunesnio nei 14 metų vaiko tėvas/ motina ar įstatyminis globėjas ir Jums žinoma, kad Jūsų vaikas naudojosi mūsų teikiamomis paslaugomis ar kitu būdu pateikė mums savo asmens duomenis be Jūsų rašytinio sutikimo, prašome su mumis susisiekti, kad mes galėtume ištrinti Jūsų vaiko asmens duomenis.

17. Mūsų kontaktinė informacija

DELFI, UAB Gynėjų g. 16, Vilnius, Lietuvos Respublika Telefono numeris: 8 5 204 54 00 El. paštas: dpo@delfiNorėdami atnaujinti arba atšaukti savo sutikimą dėl slapukų naudojimo svetainėje, spustelėkite čia.

ПОЛИТИКА КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Обновлена 01 08 2023 г.

Цель настоящей политики конфиденциальности

Настоящая политика конфиденциальности (далее – Политика конфиденциальности) разъяснит Вам, какие персональные данные, каким образом и почему мы собираем, на какие правовые основания мы опираемся во время их обработки, сколько времени их храним, кому их передаем, а также информируем об имеющихся у Вас правах и порядке их реализации, и предоставит иную актуальную и важную для Вас информацию, связанную с обработкой Ваших персональных данных.

Распорядитель данными: DELFI, ЗАО, код юридического лица: 125483974, адрес: ул. Гинею, 16, Вильнюс, Литовская Республика («мы», «Delfi» либо «Общество»). Наши исчерпывающие персональные данные Вы найдете в разделе 13 Политики конфиденциальности.

Персональные данные означают всю информацию, связанную с лицом, личность которого установлена или может быть установлена («Данные»), такую, как Ваше имя, дата рождения, адрес или адрес электронной почты.

Просим со всей ответственностью воспринимать информацию, изложенную в настоящей политике конфиденциальности, и исчерпывающим образом ознакомиться с ней.

1.Обработка Ваших персональных данных. Осуществление поиска на Интернет-странице.

1.1. Типы обрабатываемых данных. Во время Вашего посещения интернет-страницы Delfi, при помощи файлов «cookies» и других подобных технологий мы собираем и обрабатываем следующие Ваши персональные данные:

IP адрес Вашего оборудования; время и история Вашего поиска; тип считывающего устройства поисковой системы; резолюция экрана; информация видео-плеера и тому подобная информация.

1.2. Источником всех указанных данных являетесь Вы, однако подобные персональные данные поступают автоматически во время Вашего посещения интернет-страницы. Данные подобного рода подлежат сбору со стороны файлов «cookies» и подобных технологий – для использования некоторых из них (т.е. для использования определенных файлов «cookies» или подобных технологий в случае сбора некоторых Ваших персональных данных) нам понадобится Ваше согласие.

1.3. Цели обработки персональных данных: в целях функционирования, посещаемости, статистики и анализа интернет-страницы, оказания рекламных услуг.

1.4. Правовое основание для обработки персональных данных – Ваше согласие относительно использования файлов «cookies», полученные во время Вашего первого посещения Интернет-страницы.

В некоторых случаях Ваше согласие не понадобится. Это такие случаи, когда файлы «cookies» и подобные технологии используются для отображения технической структуры и содержания интернет-страницы, а также, например, для файлов «cookies» сессии пользователя (англ. Session ID) с целью оказать пользователю запрашиваемую им услугу и т.д. В подобных случаях (в случаях записи необходимых файлов «cookies») основанием для обработки персональных данных является законный интерес.

1.5. Срок обработки Ваших персональных данных. Срок обработки Ваших персональных данных зависит от конкретного используемого файла «cookie» (его срока). После истечения срока действия срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно уничтожаем Ваши персональные данные.

Больше об используемых Delfi файлах «cookies» и подобных технологиях просим читать: здесь.

С детальным и актуальным списком используемых файлов «cookies» Вы можете ознакомиться здесь.

Средства социальных СМИ

Информацию, которую Вы нам предоставляете посредством средств социальных СМИ (включая сообщения, использование полей «Like» и «Follow», а также остальную коммуникацию), контролирует распорядитель социальной сети.

На нашей Интернет-странице предоставляются ссылки на наши профили в средствах социальных СМИ. На текущий момент мы администрируем следующие профили в социальных сетях:

  • Профиль DelfiLietuva в социальной сети Facebook
  • Профиль DelfiLietuva в социальной сети Instagram
  • Профиль Delfi Lietuva в социальной сети LinkedIn
  • Профиль DelfiLietuva в социальной сети Twitter

Информацию, содержащуюся в социальных профилях, мы обрабатываем с целью администрирования профиля на основании Вашего согласия. Информацию, содержащуюся в социальных профилях, мы отдельно не храним (если данные обрабатываются с целью администрирования Социальных профилей, однако данные могут быть сохранены, если их необходимо обрабатывать с иной целью, например, для защиты прав).

В случае Вашего посещения социальных профилей, администраторы социальных сетей записывают на Вашем оборудовании файлы «cookies», которые собирают персональные данные. Файлы «cookies» записываются как том случае, когда Вы являетесь зарегистрированным пользователем социальных сетей, так и в том случае, когда у Вас отсутствует профиль в соответствующей социальной сети. Несмотря на то, что формально мы и администраторы социальных сетей являемся совместными управляющими данными, мы не имеем доступа к Вашим собранным персональным данным и от администраторов социальных сетей мы можем получить только статистическую информацию о посещаемости социальных профилей.

Рекомендуем ознакомиться с сообщениями о конфиденциальности третьих сторон и связаться напрямую с поставщиками услуг, если у Вас возникнут любые вопросы относительно того, как они используют Ваши персональные данные.

2. Обработка Ваших персональных данных. Регистрация на интернет-странице Delfi (DELFI ID).

2.1. Типы обрабатываемых персональных данных. Во время создания своего профиля на базе портала Delfi и во время пользования им Delfi обрабатывает Ваши персональные данные:

2.1.1. Во время создания личной странички или заполнения ее профиля на интернет-странице (портале) Delfi поступают и обрабатываются Ваши персональные данные:

(i) Адрес электронной почты (обязательные к предоставлению данные, в случае непредоставления – регистрация и последующее присоединение к профилю невозможны);

(ii) Имя и фамилия (настоящее или вымышленное) (необязательная к предоставлению информация); придуманный Вами псевдоним (обязательные к предоставлению данные, в случае непредоставления – регистрация и последующее присоединение к профилю невозможны);

(iii) Придуманный Вами пароль (обязательные к предоставлению данные, в случае непредоставления – регистрация и последующее присоединение к профилю невозможны);

(iv) Выбранная Вами картинка или фотография профиля (может быть Ваша настоящая фотография) (необязательная к предоставлению информация);

(v) Номер телефона (необязательная к предоставлению информация);

(vi) Дата регистрации (данные генерируются автоматически).

2.1.2. Во время регистрации на портале Delfi, когда регистрация производится через свой профиль в социальной сети «Facebook», «Google» или Apple ID, поступают и обрабатываются Ваши персональные данные: Ваши персональные данные, которые Вы указали в публично доступном профиле соответствующей личной странички (имя, фамилия, адрес электронной почты, фотография Вашего профиля).

2.1.3. Информация Вашего профиля: сохраненные Вами статьи, персонализированное содержание. Эта информация является необязательной.

2.2. Источником всех этих данных являетесь Вы. Если Вы присоединяетесь к нашему порталу через свой профиль в социальной сети «Facebook», «Google» или «Apple ID», Вы предоставляете «Facebook», «Google» или «Apple ID» разрешение поделиться информацией Вашего профиля с нами – таким образом, источником поступивших данных является соответственно «Facebook», «Google» или «Apple ID».

2.3. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в следующих целях:

(i) С целью создания Вашего профиля на портале Delfi;

(ii) В целях администрирования и технической поддержки Вашего профиля, включая Вашу идентификацию во время Вашего присоединения к профилю, а также устранение неисправностей, напоминание пароля;

(iii) С целью предоставления Вам возможности пользоваться услугой персонализированного содержания на актуальные для Вас темы, оказываемой Delfi, а также услугой сохранения актуальных для Вас статей Портала;

(iv) В случае, если Вы закажете платные услуги на портале Delfi (например, членство Delfi Plius или иную услугу платного содержания), Вашу контактную информацию (номер телефона и адрес электронной почты) мы будем использовать в целях осуществления заключенных сделок (отправления сообщений, связанных с оказанием заказанных Вами услуг);

(v) Если Вы предоставите нам свое отдельное и четкое согласие относительно получения специальных предложений, Ваш адрес электронной почты и номер телефона мы будем обрабатывать с целью отправления Вам сообщений, связанных с непосредственным маркетингом (больше информации Вы сможете получить в разделе 5 настоящей Политики конфиденциальности).

2.4. Правовым основанием для обработки персональных данных является заключение и выполнение договора, а в тех случаях, когда предоставление данных является необязательным и необходимым только для индивидуализации Вашей личной странички или отправления предложений – Ваше согласие. Перед регистрацией на интернет-странице Delfi, в обязательном порядке Вы должны ознакомиться и согласиться с Правилами пользования Delfi, а также Вы обязаны ознакомиться с настоящей Политикой конфиденциальности.

2.5. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в рамках всего срока, в течение которого Вы пользуетесь своим профилем на интернет-странице Delfi. По прошествии одного года после Вашего последнего присоединения к профилю, Ваш профиль и связанные с ним данные подлежат удалению.

Доказательства Вашего информирования об обработке персональных данных с целью защитить правовые требования мы храним в течение 3 лет после удаления профиля (в течение 3 лет после завершения обработки данных). Законное основание для обработки персональных данных – законный интерес.

После истечения срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно удаляем Ваши персональные данные.

3. Обработка Ваших персональных данных. Предоставляемы Вам услуги платного содержания, оказываемые Delfi.

3.1. Типы обрабатываемых персональных данных:

3.1.1. В случае, если Вы приобретаете услуги платного содержания на портале Delfi, оплачиваете их и пользуетесь ими, Delfi обрабатывает следующие Ваши персональные данные:

(i) Данные Вашего Delfi ID (указаны в пункте 2.1. Политики конфиденциальности);

(ii) Номер Delfi Plius ID;

(iii) Номер ID услуги платного содержания;

(iv) План подписки платного содержания, который Вы выбрали;

(v) Ваше имя;

(vi) Номер Вашего телефона;

(vii) Данные, связанные с осуществленным платежом (в зависимости от выбранного Вами способа оплаты, мы можем обрабатывать следующие данные, связанные с выполненным платежом: дата транзакции платежа; сумма операции; поставщик Вашей платежной услуги; Ваш банк и номер поручения; условия платежа; статус платежа; Ваше имя, фамилия; последние 4 цифры Вашей платежной карточки (если Вы выбрали оплату банковской карточкой); ID / номер заказа; тип заказа (покупка); номер ID оплаты (при оплате банковской карточкой); номер телефона (если Вы платите телефоном через платежную платформу «Zlick»); место жительства, проч.), скидочные коды, а также дата и время их активации (если подписку Вы приобрели через ЗАО «Viena sąskaita»).

3.1.2. Если Вы выберите фильтры персонализированного содержания, Delfi будет обрабатывать следующие Ваши персональные данные: интересующие Вас темы, источники и авторы (помеченные Вами соответствующие выборы);

3.1.3. Если Вы заказываете новости услуги платного содержания, Delfi будет обрабатывать следующие Ваши персональные данные: Ваше имя, адрес Вашей электронной почты, номер телефона, выборы Ваших любимых авторов (если Вы заказываете недельные новости полюбившихся авторов), содержание, которое Вы сохраняете в списке содержания (если Вы заказываете напоминание о сохраненном списке для чтения), Ваша читательская история в рамках использования услуги платного содержания и / или темы, за которыми Вы следите (если Вы заказываете рекомендации редакции самообслуживания);

3.1.4. Ваша читательская история в рамках использования услуги платного содержания, история запросов поиска в поисковой системе «Google», а также информация о Ваших посещениях интернет-страниц (если Вы даете согласие на использование соответствующих файлов «cookies»).

3.2. Источником указанных данных являетесь Вы, а также третьи лица (поставщик услуги платежа, банк – в случае получения определенных данных, связанных с платежом), а также некоторые данные генерируются автоматически (например, закрепленный за Вами номер ID приобретенной услуги платного содержания).

Информируем, что, если Вы желаете приобрести услуги платного содержания и пользоваться указанными услугами, Вы обязаны предоставлять нам данные, указанные в пунктах 3.1.1. и 3.2.2. (применяется только к тем данным, которые Вы предоставляете нам непосредственно). В случае же, если Вы их не предоставляете, приобрести и (или) пользоваться услугами платного содержания будет невозможно.

3.3. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в следующих целях:

(i) в целях надлежащего администрирования и реализации заключенных финансовых сделок (персональные данные, указанные в пункте 3.1.1.), включая использование Вашей контактной информации (имени, номера телефона, адреса электронной почты) в целях коммуникации с Вами (отправление уведомлений, связанных с оказанием заказанной Вами услуги платного содержания);

(ii) с целью предложить Вам содержание, наиболее соответствующее Вашим потребностям (персональные данные, указанные в пунктах 3.1.2., 3.1.4.);

(iii) в целях отправления новостных рассылок выбранного типа услуги платного содержания (персональные данные, указанные в пункте 3.1.3.).

3.4. Правовое основание для обработки персональных данных:

(i) Персональные данные, указанные в пунктах 3.1.1. и 3.1.2., обрабатываются на правовом основании заключенной сделки. Ваши персональные данные, подтверждающие хозяйственную операцию, также хранятся на том же основании, что обрабатывать настоящие данные необходимо, чтобы было выполнено правовое обязательство, применяемое относительно распорядителя данными: соблюдать правила оформления и учета расчета и прочих платежей.

(ii) Персональные данные, указанные в пункте 3.1.3., обрабатываются на основании предоставленного Вами согласия (т.е., если Вы пометили галочкой пункт соответствующей новостной рассылки). У Вас есть право в любой момент отозвать предоставленное Вами согласие – это можно сделать путем нажатия соответствующей ссылки, содержащейся в каждом получаемом электронном письме, в сообщении на интернет-странице Delfi или в коротком сообщении SMS, а также присоединившись к своему профилю Delfi ID и убрав в нем галочки с помеченных выборов, которые Вы больше не желаете поддерживать, или предоставив нам ходатайство в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности.

(iii) Персональные данные, указанные в пункте 3.1.4., обрабатываются на основании предоставленного Вами согласия (т.е., если Вы дали нам согласие относительно использования определенных файлов «cookies», больше информации просим искать: здесь). У Вас есть право в любой момент отозвать предоставленное Вами согласие – это можно сделать, убрав соответствующие галочки в ленте файлов «cookies», или предоставив нам ходатайство в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности.

3.5. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем во время предоставления заказанной и оплаченной Вами услуги. После завершения оказания услуги, документы (данные), подтверждающие хозяйственную операцию, хранятся в течение 10 лет, как это предусмотрено в пункте 10.15. Указателя общих сроков хранения документов, утвержденного приказом главного архивариуса Литовской Республики за номером V-100 от 9 марта 2011 г., т.е. на основании исполнения правовой обязанности.

Информация, доказывающая Ваше согласие на обработку персональных данных, а также доказательства согласий хранятся в течение трех лет после завершения обработки данных. Правовое основание для обработки персональных данных – законный интерес.

После истечения срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно удаляем Ваши персональные данные.

4.Обработка Ваших персональных данных. Партнерствоавторов услуг платного содержания, оказываемых Delfi.

4.1. Типы обрабатываемых персональных данных . Если Вы приняли решение присоединиться к авторской программе услуг платного содержания, оказываемых DELFI, DELFI обрабатывает следующие Ваши персональные данные:

(i) Ваши имя, фамилия (информация, обязательная к указанию);

(ii) персональный код (информация, обязательная к указанию);

(iii) контактная информация: адрес, адрес электронной почты, номер телефона (информация, обязательная к указанию);

(iv) придуманное Вами название, согласно которому указывается авторство (информация, обязательная к указанию, которая публично доступна читателям DELFI);

(v) информация о созданных Вами произведениях (портфолио);

(vi) данные, связанные с оплатой авторских произведений (номер Вашего банковского счета, банк, сумма и т.д.).

(vii) данные справки об индивидуальной деятельности;

(viii) представление Вас как автора (информация, обязательная к указанию, которая публично доступна читателям DELFI);

(ix) выставленная Вами фотография (публично доступна читателям DELFI);

(x) придуманный Вами пароль для присоединения к своему профилю (автора) в системе управления содержания (СУС) DELFI;

(xi) Информация, связанная с авторскими произведениями, которые Вы передали DELFI, включая Вашу статистику как автора произведений.

Всю обязательную к предоставлению информацию следует предоставить для того, чтобы мы могли заключить с Вами авторский договор о заказе произведений (если Ваша кандидатура в качестве автора будет для нас приемлема), а также для того, чтобы создать Ваш авторский профиль в системе управления содержанием (СУС) DELFI. В случае, если Вы не предоставите обязательную к предоставлению информацию, заключение договора и создание авторского профиля является невозможным.

Если Вы работаете на основании зарегистрированной индивидуальной деятельности, она должна быть согласована с Вашей деятельностью в авторской программе услуг платного содержания, и Вы обязаны предоставить DELFI копию своего удостоверения об индивидуальной деятельности во время регистрации или по адресу электронной почты plius@delfi.lt . В случае, если Вы не предоставили копию удостоверения об индивидуальной деятельности, у DELFI может появиться правовая обязанность из причитающегося Вам к выплате авторского гонорара вычесть налог на доходы жителей и прочие налоги.

Обратите внимание, что несмотря на то, что информацию о созданных Вами произведениях (портфолио) не обязательно предоставлять во время регистрации в авторской программе, но если Вы не предоставите указанные данные, возможно, мы не сможем оценить пригодность Вашей кандидатуры в качестве автора и это может предопределить, что авторский договор о заказе произведений с Вами не будет заключен.

Если Вы не укажете номер своего банковского счета (во время регистрации в авторской программе или позднее), мы не сможем выплатить причитающийся Вам авторский гонорар.

4.2. Источником указанных данных являетесь Вы, за исключением данных, которые генерируются автоматически (статистическая информация авторских произведений, переданных Вами DELFI).

4.3. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в целях отбора Вас, как автора, заключения договора с Вами, его выполнения и администрирования, включая создание и администрирование авторского профиля для Вас в системе управления содержанием (СУС), а также в налоговых целях. Размещенная Вами авторская фотография обрабатывается в целях публичного размещения на интернет-странице DELFI (с указанием авторства в публикуемых произведениях и в рамках представления Вас в качестве автора программы услуг платного содержания, оказываемых DELFI).

4.4. Правовое основание для обработки персональных данных: обрабатывать данные необходимо с целью реализации заключенного с Вами договора или с целью принятия мер по вашей просьбе до заключения договора. Ваши персональные данные, подтверждающие хозяйственную операцию, также хранятся на том основании, что обрабатывать настоящие данные необходимо, чтобы было выполнено правовое обязательство, применяемое относительно распорядителя данными: соблюдать правила оформления и учета расчета и прочих платежей.

Ваша авторская фотография (подпункт (ix) пункта 4.1. Политики конфиденциальности) и информация о созданных Вами произведениях (портфолио) (подпункт (v) пункта 4.1. Политики конфиденциальности) обрабатываются, опираясь на Ваше согласие, которое Вы выражаете своими активными действиями (в профиле автора устанавливаете свою выбранную фотографию и / или во время регистрации в авторской программе предоставляете ссылки на свое портфолио или / и платформы, а также на профили социальных сетей, каналы, в которых размещается Ваше творчество).

Вы обладаете правом в любой момент отозвать свое предоставленное согласие относительно обработки Ваших персональных данных – это право Вы можете реализовать в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности, предоставив нам связанное с этим заявление. Свою авторскую фотографию Вы также можете самостоятельно и в любой момент устранить из профиля (присоединившись к своему авторскому профилю в системе управления содержанием (СУС) DELFI).

4.5. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в рамках срока действия заключенного с Вами договора. После завершения договорных обязательств, документы (данные), подтверждающие договоры и хозяйственную операцию, хранятся в течение 10 лет, как это предусмотрено в пункте 10.15. Указателя общих сроков хранения документов, утвержденного приказом главного архивариуса Литовской Республики за номером V-100 от 9 марта 2011 г., т.е. на основании исполнения правовой обязанности.

Информацию о созданных Вами произведениях (портфолио) в целях отбора Вас в качестве автора мы обрабатываем до момента заключения с Вами авторского договора о заказе произведений, однако во всех случаях не дольше чем 7 календарных дней со дня поступления информации о созданных Вами произведениях или согласия относительно отзыва согласия на обработку данных (если это происходит ранее).

Установленная Вами авторская фотография обрабатывается в рамках срока действия заключенного с Вами договора или до тех пор, пока Вы не отзовете свое предоставленное согласие относительно обработки подобных данных (предоставляете нам связанное с этим заявление в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности, или самостоятельно удаляете фотографию, присоединившись к своему авторскому профилю в системе управления содержанием (СУС)

Установленная Вами авторская фотография обрабатывается в рамках срока действия заключенного с Вами договора или до тех пор, пока Вы не отзовете свое предоставленное согласие относительно обработки подобных данных (предоставляете нам связанное с этим ходатайство в порядке, предусмотренном в порядке 10 Политики конфиденциальности, или самостоятельно удаляете фотографию, присоединившись к своему авторскому профилю в системе управления содержанием (СУС) DELFI), если это происходит ранее.

Информация, доказывающая Ваше согласие относительно обработки данных, хранится в течение 3 лет с момента отзыва согласия или истечения срока действия договора.

После истечения срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно удаляем Ваши персональные данные.

5.Обработка Ваших персональных данных. Отправление специальных предложений.Сообщения о доставке подписки.

Отправление специальных предложений .

5.1. Типы обрабатываемых персональных данных. Если Вы на нашей странице даете согласие получать информацию о специальных предложениях (сообщения прямого маркетинга о продуктах Delfi и услугах их партнеров, акциях и играх Delfi), DELFI обрабатывает следующие Ваши персональные данные: адрес электронной почты, номер телефона, дата и время предоставления / отзыва согласия, отправленные письма, их дата, время, содержание.

5.2. Источником большинства указанных данных являетесь Вы (данные поступают во время регистрации), а информацию об отправленных письмах, их датах, времени и содержании мы собираем самостоятельно.

5.3. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в целях прямого маркетинга.

5.4. Правовое основание для обработки персональных данных. Указанные Ваши персональные данные мы обрабатываем на основании Вашего согласия.

Вы имеете право в любое время отозвать собственное предоставленное согласие относительно получения сообщений, касающихся прямого маркетинга: это Вы можете сделать путем нажатия соответствующей ссылки, содержащейся в каждом получаемом электронном письме и (или) сообщении SMS с содержанием о прямом маркетинге, а также присоединившись к своему профилю Delfi ID и убрав в нем галочку с нежелательного выбора (можно отказаться от конкретного нежелательного способа получения сообщений, например, от сообщений SMS, или вообще отказаться от получения подобных сообщений), или предоставив нам ходатайство в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности.

5.5. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в течение одного года с момента получения согласия, разве что вы отзовете согласие раньше.

Информация, доказывающая Ваше согласие на обработку персональных данных, хранится в течение трех лет после отзыва согласия или истечения срока действия.

После истечения срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно удаляем Ваши персональные данные.

Сообщения о доставке подписки

5.6. Типы обрабатываемых персональных данных. Во время регистрации на нашей странице или во время заказа подписки (платного содержания), если Вы не выразили возражение, Вам будет высылаться серия сообщений, предназначенных для предоставления заказанного платного содержания. С целью отправления указанных уведомлений, Delfi обрабатывает следующие Ваши персональные данные: имя, фамилия, адрес электронной почты, отправленные письма, их дата, время, содержание.

5.7. Источником большинства указанных данных являетесь Вы (данные поступают во время регистрации), а информацию об отправленных письмах, их датах, времени и содержании мы собираем самостоятельно.

5.8. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем с целью доставки приобретенной подписки.

5.9. Правовое основание для обработки персональных данных. Указанные Ваши персональные данные мы обрабатываем на основании законного интереса.

Вы имеете право в любое время отказаться от высылаемых сообщений (выразить возражение) – это Вы можете сделать, нажав на соответствующую ссылку, расположенную в каждом получаемом электронном письме, а также присоединившись к своему профилю Delfi ID и убрав в нем галочку с нежелательного выбора или предоставив нам ходатайство в порядке, предусмотренном в разделе 10 Политики конфиденциальности.

5.10. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем в рамках срока действия подписки или до выражения возражения.

Информация, доказывающая Ваше согласие на обработку персональных данных, хранится в течение трех лет после истечения срока действия обработки персональных данных.

После истечения срока хранения Ваших персональных данных, мы совершенно безопасно удаляем Ваши персональные данные.

6.Обработка персональных данных комментаторов

6.1. DELFI предоставляет читателям возможность выразить свое мнение и дискутировать о конкретных публикациях. Комментировать можете как регистрированные потребители (присоединившиеся к своему профилю Delfi ID или к профилю napo.lt (поставщик платформы для комментирования)) либо без регистрации.

6.2. Типы обрабатываемых данных. В целях публикации комментариев DELFI обрабатывает следующие персональные данные комментаторов:

- Если вы комментируете, присоединившись через DELFI ID: имя потребителя DELFI ID, фотография профиля, содержание комментария, время и дата публикации комментария.

- Если вы комментируете, присоединившись к профилю napo.lt: имя потребителя napo.lt, содержание комментария, время и дата публикации комментария.

- Если комментируете без регистрации: адрес IP, автоматически сгенерированный номер потребителя или вписанное имя потребителя (если вписываете), содержание комментария, время и дата публикации комментария, согласие относительно сохранения указанного имени потребителя (сохраняет при помощи используемых файлов «cookies»).

- Определенные другие данные, собранные при помощи файлов «cookies», о которых информация предоставляется в политике файлов «cookies» (например, информация о выраженном пожелании видеть анонимные файлы «cookies»).

6.3. Источником большинства указанных данных являетесь Вы либо данные генерируются автоматически (адрес IP, номер потребителя, дата и время публикации комментариев). Если Вы комментируете, присоединившись к napo.lt, персональные данные мы получаем не напрямую, а через поставщика платформы комментирования.

6.4. Цели обработки персональных данных. Ваши персональные данные мы обрабатываем с целью предоставления возможности комментировать (выражать мнение, дискутировать) публикации. Непубликуемые комментарии продолжают храниться с целью защиты наших прав и интересов или прав и интересов третьих лиц.

6.5. Правовое основание для обработки персональных данных. Указанные Ваши персональные данные мы обрабатываем на основании Вашего согласия, которое выражается путем конклюдентных действий (во время публикации комментария), за исключением случаев, когда на основании законного интереса записываются необходимые файлы «cookies», для записи которых не требуется Ваше согласие.

6.6. Срок обработки Ваших персональных данных. Ваши персональные данные мы храним с целью предоставления возможности комментировать публикации – персональные данные хранятся в данном случае в течение 30 дней с момента публикации комментария, разве что Вы удалите комментарий раньше. С целью защиты прав и законных интересов, персональные данные обрабатываются в течение 10 лет с момента удаления комментария.

Персональные данные мы обрабатываем через платформу комментирования, поставщик которой ЗАО «Nuostabu» обычно действует в качестве нашего распорядителя данных (предоставляющего плагин для комментирования и защищающий персональные данные). После того, как Вы создали личную страницу Napo.lt, и комментируете, присоединившись к своему профилю napo.lt, ЗАО «Nuostabu» выступает в качестве управляющего данными. DELFI не несет ответственности за обработку персональных данных, которую выполняет ЗАО «Nuostabu», когда ЗАО «Nuostabu» выступает как управляющий данными.

7.Выдача удостоверений об обучении

Delfi организует учения для клиентов и по их просьбе выдает удостоверения, подтверждающие участие в обучении, работникам клиентов, участвовавших в учениях. С этой целью обрабатываются следующие персональные данные работников клиентов, участвовавших в учениях: имя, фамилия, информация об обучении (дата учений, их длительность, название и проч.). Правовое основание для обработки персональных данных – законный интерес выполнить договорные обязательства перед клиентом (работодателем субъекта данных).

- Данные, обрабатываемые с целью выдачи удостоверений, обрабатываются в течение двух месяцев с момента выдачи удостоверения (на такой срок предоставляется возможность прислать удостоверение), после завершения указанного срока данные уничтожаются. Персональные данные передаются распорядителю данных, который заказал услугу выдачи удостоверений, сами удостоверения хранятся на серверах DELFI.

Защита конфиденциальной информации и преемственность деятельности Delfi

Стремясь в рамках своего законного интереса обеспечить защиту конфиденциальной информации и преемственность деятельности, Delfi может просматривать переписку своих работников с контрагентами. Стремясь к указанным целям, Delfi обрабатывает следующие персональные данные своих работников и лиц, которые отправляют или получают письма работников: адрес электронной почты, имя и фамилия отправителя или получателя, дата, содержание информации, содержащейся в электронных рабочих средствах.

Данные, собранные в целях защиты конфиденциальной информации, направленные на защиту правовых требований, хранятся в течение 4 лет, принимая во внимание положение, изложенное в части 9 статьи 1.125 Гражданского кодекса Литовской Республики. В рамках защиты правовых требований, данные могут быть предоставлены таким получателям данных (распорядителям данных), как суды, государственные инстанции, решающие споры, стороны споров, адвокаты и прочие субъекты, оказывающие правовые услуги.

8. Защита законных интересов

На основании своего законного интереса, связанного с защитой своих прав, включая случаи гражданских споров, Delfi обрабатывает имена, фамилии, персональные коды лиц, участвующих в деле, или их работников, обстоятельства дела, прочую связанную с делом информацию, публично доступную информацию. Данные могут быть переданы правоохранительным органам, адвокатам и судебным приставам, осуществляющим взыскание. Данные уничтожаются по истечении одного года после окончательного разрешения дела и полного удовлетворения требований Delfi (если требования удовлетворены).

На основании своего законного интереса, связанного с защитой своих прав, Delfi также обрабатывает персональные данные, указанные в согласиях на обработку персональных данных, а также данные, подтверждающие факт согласия (в случае прямого маркетинга, если согласие получено через страницу: адрес IP, факт подтверждения ссылки), персональные данные, указанные в документах, предназначенных для реализации прав субъекта данных или на основании которых мы отказываемся их реализовывать. Указанные персональные данные уничтожаются по прошествии трех лет с момента истечения календарного года, в который завершена обработка персональных данных или (и) реализованы (осуществлен отказ в реализации) права, обязанности.

9.Внутреннее администрированиеDelfi (реализация прав акционеров )

В целях внутреннего администрирования Delfi (получившая ходатайство акционера относительно реализации права на информацию) может передать акционеру любые персональные данные (которые зафиксированы в предоставляемых акционеру документах). Передача осуществляется в рамках реализации применяемой к Delfi правовой обязанности (пункт с части 1 статьи 6 Общего регламента защиты данных), входящей в статью 18 Закона Литовской Республики об акционерных обществах. Обработка персональных данных осуществляется только до передачи акционеру.

10.Свяжитесь с нами

Существует несколько способов, как Вы можете связаться с Delfi: по телефону, электронной почте, через профили в социальных сетях или отправив письмо по адресу места расположения предприятия, а также в рамках общения через программку для переписки, установленную на интернет-странице . Мы принимаем все сообщения, просматриваем их и самостоятельно отвечаем на них. Если Вы свяжетесь с нами, мы можем обрабатывать предоставленные нам Вами данные, т.е. адрес электронной почты, имя, фамилия (если указано), имя пользователя (если запрос отправляется через профиль в социальной сети), место работы (если указывается), дата и время отправленных и полученных сообщений, получатель, отправитель (если сообщение адресовано Вам), содержание.

Если связь осуществляется через программку для переписки, установленную на интернет-странице, для предоставления ответов используется искусственный интеллект и обработке подлежать следующие Ваши персональные данные: адрес электронной почты, номер телефона, адрес IP, поисковая система, имя, коммуникационные данные, все персональные данные, связанные с использованием услуги Подписка Delfi (если запрос отправляет зарегистрированный пользователь). Получив Ваше согласие, с целью анализа эффективности обслуживания клиентов роботом, используемым для переписок, осуществляется сбор и большего количества данных о переписке с Вами. Список собираемых персональных данных представлен здесь .

Переписка сохраняется в течение одного года с момента получения сообщения, за исключением информации, для хранения которой в политике конфиденциальности или правовых актах предусмотрены другие сроки. Правовое основание для обработки персональных данных – законный интерес.

Все персональные данные, которые Вы предоставляете во время общения с нами, используются только в указанных выше целях и для ознакомления с сообщениями, а также для администрирования и управления коммуникационными потоками. Обязуемся без Вашего четкого согласия не использовать Ваши персональные данные ни в каких изданиях таким образом, чтобы можно было определить тождество Вашей личности.

Просим обратить внимание, что нам, возможно, понадобится связаться с Вами по почте, электронной почте или по телефону. Просим сообщить нам об изменениях в Ваших персональных данных.

11.Безопасность

Мы предпримем все технические и административные меры безопасности, которые необходимы для защиты Ваших Данных от незаконной утери и доступа, а также незаконного внесения изменений, раскрытия или удаления.

Однако, Вы несете ответственность за выбор безопасного пароля, когда мы просим Вас создать пароль, чтобы Вы могли получать доступ к своему профилю. Ваш пароль должен быть конфиденциальным и достаточно сложным, а также Вы должны выбрать такой пароль, который Вы больше не используете ни на одной другой странице.

12. Получатели Ваших персональных данных

Ваши определенные персональные данные могут быть переданы нашим уполномоченным распорядителям данными, таким, как общества, оказывающие услуги информационных технологий или облака (например, в рамках аренды серверов у компании, занимающейся информационными технологиями, Ваши персональные данные будут физически размещаться (храниться) у упомянутой компании, занимающейся информационными технологиями), обществам, которые предоставляют нам услуги сбора взносов с покупателей по интернету, когда вы оплачиваете определенные продукты или услуги Delfi (например, в случае приобретения Вами услуги платного содержания, оказываемой Delfi). От своих распорядителей данными мы требуем обеспечения надлежащей защиты Ваших данных, а также обеспечиваем, чтобы Ваши персональные данные обрабатывались распорядителями данных только в том объеме, в котором мы их обязали, и только в указанных целях.

Персональные данные также могут быть переданы и получателям данных, которые действуют как управляющие данными (отдельные или общие вместе с нами). Например, управляющим социальных сетей, банкам, поставщикам платежных услуг (в рамках осуществления платежей за платные услуги) и проч.

Если у Вас есть вопросы касательно поставщиков наших услуг, просим связаться с нами по следующему адресу электронной почты: dpo@delfi.lt .

В определенных случаях мы можем раскрыть Вашу информацию иным субъектам, нежели описано выше: для того, чтобы не нарушить требования применяемых правовых актов, или получив обязательное требование суда (например, получив обязательство суда о предоставлении данных), защищая свои правовые интересы, желая защитить свои права, имущество или обеспечить их безопасность, в иных случаях с Вашего согласия или на основании Вашего законного ходатайства.

Передача данных в третьи государства

Управляющие данными сетей социальных средств массовой информации (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) учреждены в третьем государстве (Соединенных Штатах Америки), относительно которого принято решение о пригодности.

Данные жителей Европейского Союза, опубликованные в социальных сетях Facebook и Instagram, подлежат обработке со стороны управляющего «Meta Platforms Ireland Limited» (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ireland). Информацию о том, как воспользоваться своими правами, как субъекта данных, можете получить по следующему адресу: https://lt-lt.facebook.com/privacy/explanation/ . При наличии жалоб относительно действий «Meta Platforms Ireland Limited» в рамках обработки Ваших персональных данных или реализации (отсутствии реализации) Ваших прав, как субъекта данных, Вы обладаете правом предъявить жалобу руководящей комиссии по надзору «Meta Platforms Ireland Limited» – Ирландской комиссии по защите данных или Государственной инспекции по защите данных.

Данные жителей Европейского Союза, опубликованные в социальной сети LinkedIn, обрабатывает управляющий данными LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). Информацию о том, как воспользоваться своими правами, как субъекта данных, можете получить по следующему адресу: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy . При наличии жалоб относительно действий LinkedIn Ireland Unlimited Company в рамках обработки Ваших персональных данных или реализации (отсутствии реализации) Ваших прав, как субъекта данных, Вы обладаете правом предъявить жалобу руководящей комиссии по надзору LinkedIn Ireland Unlimited Company – Ирландской комиссии по защите данных или Государственной инспекции по защите данных.

Данные жителей Европейского Союза, опубликованные в социальной сети Twitter, обрабатывает управляющий данными Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND). Информацию о том, как воспользоваться своими правами, как субъекта данных, можете получить по следующему адресу: https://twitter.com/en/privacy . При наличии жалоб относительно действий Twitter International Unlimited Company в рамках обработки Ваших персональных данных или реализации (отсутствии реализации) Ваших прав, как субъекта данных, Вы обладаете правом предъявить жалобу руководящей комиссии по надзору Twitter International Unlimited Company – Ирландской комиссии по защите данных или Государственной инспекции по защите данных.

В третьих государствах также учреждены определенные отправители файлов « cookies», записываемых в Ваше оборудование во время посещения интернет-страницы. Больше информации об этих случаях Вы найдете в ленте / политике файлов «cookies».

12. Как мы обрабатываем Ваши персональные данные.

Мы гарантируем, что Ваши персональные данные мы будем использовать, руководствуясь действующими требованиями правовых актов, включая, но не ограничиваясь:

Ваши персональные данные будут обрабатываться в соответствии с принципами законности, справедливости и прозрачности;

Ваши персональные данные будут использоваться только в том объеме, в котором это необходимо для достижения заявленных целей;

Сбор Ваших персональных данных будет осуществляться только в законных целях, которые мы четко указали Вам, и не будут использоваться каким-либо иным образом, несовместимым с упомянутыми целями;

Ваши персональные данные будут точными и постоянно обновляться;

Ваши персональные данные будут храниться только в той мере, в какой это необходимо для достижения поставленных перед Вами целей (или в той степени, в которой этого требует действующее законодательство);

Ваши персональные данные будут использовать с обеспечением адекватного уровня их безопасности.

13.Имеющиеся у Вас права, связанные с Вашими персональными данными.

Руководствуясь правовыми актами, регламентирующими защиту персональных данных, Вы обладаете следующими правами:

- Вы обладаете правом быть проинформированным / проинформированной, обрабатываем ли мы Ваши персональные данные, и, если обрабатываем, ознакомиться с обрабатываемыми данными, потребовав копии указанных данных, а также информацию о том, как мы используем Ваши данные, с кем мы ими делимся, и сколько времени мы их храним. Мы можем отказать Вам в предоставлении информации или попросить Вас покрыть расходы по предоставлению дополнительных копий, когда за той же информацией Вы обращаетесь повторно;

- Вы обладаете правом требовать исправления, дополнения, уточнения неверных, неточных или неполных Ваших персональных данных (право на исправление) – в случае, если во время ознакомления с Вашими персональными данными, Вы установили, что данные неверны, неполны или неточны;

- Вы обладаете правом требовать, чтобы мы удалили имеющуюся информацию о Вас, если она обрабатывается незаконно или недобросовестно, или в ней нет необходимости для достижения цели, для которой мы ее собрали, а также отсутствует иное правовое основание, опираясь на которое мы обязаны или имеем право сохранять данную информацию;

- Вы обладаете правом требовать, чтобы ограничили (приостановили) обработку Ваших персональных данных, за исключением хранения – в том случае, если, например, Вы предоставили ходатайство внести исправления в персональные данные (в рамках осуществления проверки персональных данных и (или) внесения изменений в них), устанавливается, что персональные данные обрабатываются незаконно и Вы не соглашаетесь с тем, чтобы данные были удалены, или в случае предъявления Вами несогласия относительно обработки персональных данных (в рамках оценки, обладают ли наши законные интересы более привилегированным значением) и проч. (право на требование ограничить обработку персональных данных);

- Вы обладаете правом получить от нас и переслать другому распорядителю данными свои персональные данные в систематизированном, обычно используемом и компьютерном цифровом формате (либо требовать, чтобы мы переслали Ваши персональные данные другому распорядителю данными, когда это технически возможно (право на перемещение данных)). Настоящее право реализуется только в том случае, если обработка данных обоснована Вашим согласием или нашим договором с Вами и, если обработка осуществляется посредством автоматизированных средств. Настоящее право может быть реализовано в отношении только тех персональных данных, которые Вы предоставили нам самостоятельно;

- Вы обладаете правом в любое время отозвать свое данное нам согласие относительно обработки Ваших персональных данных;

- Вы обладаете правом на основании причин, связанных с Вашим конкретным случаем, в любой момент не согласиться с тем, чтобы связанные с Вами персональные данные подлежали обработке, когда подобная обработка данных осуществляется в целях достижения законных интересов распорядителя данными или третьих лиц;

- Кроме того, мы информируем, что Вы обладаете правом подать жалобу в Государственную инспекцию по защите данных в порядке, предусмотренном Законом Литовской Республики о правовой защите персональных данных.

14. Предоставление ходатайства о реализации прав субъекта данных

С просьбой относительно реализации прав субъекта данных Вы имеете право обратиться, предоставив нам письменной ходатайство лично, по почте, по электронной почте или воспользовавшись иным средством коммуникации, если через него можно проверить тождество Вашей личности (если, принимая во внимание конкретные обстоятельства, такая проверка обладает значением).

Ходатайство о реализации прав субъекта данных должно быть разборчивым, подписанным лицом, в нем должны быть указаны: имя субъекта данных, его фамилия, адрес и (или) иные контактные данные для поддержания связи или по которым было изъявлено желание получить ответ относительно реализации прав субъекта данных.

Свои права субъект данных может реализовать самостоятельно или через представителя. Представитель лица должен указать в ходатайстве свое имя, фамилию, адрес и (или) иные контактные данные для поддержания связи или по которым было изъявлено желание получить ответ относительно реализации прав субъекта данных, а также имя представляемого лица, его фамилию и предъявить документ, подтверждающий представительство, или его копию. При наличии сомнений в тождестве личности субъекта данных, мы можем запросить дополнительную информацию, необходимую для того, чтобы мы могли проверить личность.

Получив Ваше ходатайство, не позднее, чем в течение одного месяца с момента поступления ходатайства, мы предоставим Вам информацию о том, какие действия были предприняты в соответствии с поступившим ходатайством.

15. Внесение изменений в Политику конфиденциальности

Мы постоянно стремимся развивать деятельность портала Delfi, а также совершенствовать ее, поэтому, вероятно, иногда мы будем корректировать и совершенствовать и эту Политику конфиденциальности. Об обновлении Политики конфиденциальности мы будем сообщать на этой странице, изменения вступят в силу незамедлительно. Если изменения, внесенные в Политику конфиденциальности, будут обладать значительным значением в отношении Ваших прав и свобод, мы будем стараться сообщить о них лично.

16. Относительно персональных данных детей

Портал Delfi, публикуемая здесь информация, а также оказываемые нами услуги и прочие продукты не предназначены для детской аудитории.

Если Вы младше 14 лет, просим не пользоваться оказываемыми нами услугами. Если Вы являетесь отцом / матерью ребенка младше 14 лет или его законным опекуном и Вам известно, что Ваш ребенок пользовался оказываемыми нами услугами или иным способом предоставил нам свои персональные данные без Вашего письменного согласия, просим связаться с нами, чтобы мы могли удалить персональные данные Вашего ребенка.

17.Наша контактная информация

DELFI, ЗАО, ул. Гинею, 16, Вильнюс, Литовская Республика. Номер телефона: 8 5 204 54 00. Адрес электронной почты: dpo@delfi.lt

Чтобы дать согласие на возобновие или отозвать согласие на использование cookie-файлов сайтом, нажмите здесь.

PRIVACY POLICY

PRIVACY POLICY

Updated 2023-08-01

Purpose of this Privacy Policy

This Privacy Policy (hereinafter referred to as “Privacy Policy”) explains what categories of personal data, how and why we collect, what legal basis we rely on when processing them, specifies the retention periods, recipients of personal data, as well as provides information about your rights, their enforcement, and other relevant and important information regarding the processing of your personal data.

Data controller: DELFI UAB, registration code: 125483974, address: 16 Gynėjų St, Vilnius, Republic of Lithuania (hereinafter referred to as “we”, “Delfi” or “Company”). Our complete contact information is provided in section 13 of this Privacy Policy.

Personal data shall mean all information related to the person who has been or may be identified (hereinafter referred to as “Data”), such as your name, date of birth, address, or email.

Please treat the information provided herein responsibly and read it carefully.

1. Processing of your personal data. Browsing through the website.

1.1. Categories of data being processed: when you browse through the Delfi website, we collect and process the following data by means of cookies and similar technologies:

The IP address of your device; session duration and history; reader browser type; screen resolution; video player information, and similar information.

1.2. You are the source of all the aforementioned data, but such personal data is obtained automatically when browsing through our website. It is collected using cookies and similar technologies. In certain cases (i.e. to collect certain types of personal data using certain cookies or similar technologies), we will need your consent.

1.3. Purposes of personal data processing: the website’s functionality, traffic and statistics data collection and analysis, and the provision of advertising services.

1.4. Legal basis for personal data processing: your consent regarding the use of cookies, obtained upon your first visit to our website

In certain cases, your consent will not be required. For example, when cookies and similar technologies are used to depict the technical structure and contents of the website or when using session ID cookies to provide the user with the service they have requested, etc. In such cases (as regards the use of strictly necessary cookies) legal basis for the processing of personal data is legitimate interest.

1.5. Personal data retention period. The processing period of your personal data depends on the specific cookie (its duration). When the retention period expires, we safely erase your personal data.

More information about the cookies and similar technologies that Delfi uses is available at: here

A comprehensive and relevant list of cookies is available HERE [active link to Delfi cookie banner]

Social media

The information you provide us via social media (including posts, the use of Like and Follow buttons, and other communications) is controlled by the owner of the social network.

Our website contains links to our social media accounts. Currently, we administer the following social media accounts:

The information in social media accounts is processed based on your consent for the purpose of account administration. The aforementioned information is not stored separately (when data is being processed for the purpose of account administration, but it can be stored for other purposes of processing, e.g., protection of rights).

When you visit social media accounts, the administrators of social networks send cookies to your device which collect personal data. The cookies are always saved, regardless of whether you are a registered user or not. Although formally we and administrators of social networks are considered to be joint controllers, we do not have access to your personal data collected by social networks and can only obtain statistics regarding the traffic of our social media accounts from the administrators of social networks.

We recommend reading third-party privacy notices and contacting service providers directly if you have any questions regarding their use of your personal data.

2. Processing of your personal data. Registration on the Delfi website (DELFI ID).

2.1. Categories of personal data being processed. When you create and use your account on the Delfi portal, we process the following personal data:

2.1.1. Categories of your personal data that we receive and process during the creation of Delfi account (registration on the Delfi website) or completing its profile:

(i) Email address (compulsory information; registration cannot continue otherwise);

(ii) Name and surname (actual or made-up) (optional information); your nickname (compulsory information; registration cannot continue otherwise);

(iii) Password (compulsory information; registration cannot continue otherwise);

(iv) Profile image or picture (can be your genuine photo) (optional information);

(v) Telephone number (optional information);

(vi) Registration date (generated automatically).

2.1.2. When registering on the Delfi portal via a Facebook,Google, or Apple ID account, the following personal data is obtained and processed: your personal data provided in the profile of the respective account (name, surname, email, profile picture).

2.1.3. Account information: saved articles and personalised content. This information is optional.

2.2. You are the source of the aforementioned data. If you login to our portal via your Facebook,Google, or Apple account, you give consent to Facebook,Google, or Apple to share your account information with us; therefore, the source of this data is either Facebook, Google, or Apple respectively.

2.3. Purposes of personal data processing. We process your personal data:

(i) To create your account on the Delfi web portal;

(ii) For the purpose of managing your account and providing technical support, including your identification when logging in as well as troubleshooting and password recovery;

(iii) For the provision of the personalised content service and the service allowing you to save relevant articles;

(iv) If you order paid services on the Delfi portal (e.g. a Delfi Plius subscription or other paid content service), we will use your contact information (telephone number and email) for the purpose of executing the contract (to send messages pertaining to the provision of the paid services you have ordered);

(v) If you give us separate express consent regarding the sending of special offers, we will process your email and telephone number for the purpose of sending direct marketing messages (for more information, please see section 5 of this Privacy Policy).

2.4. Legal basis for personal data processing: as regards mandatory data – entering into and executing the contract, as regards optional data that is only necessary for the personalisation of your account or sending direct marketing messages – your consent. Before registering on the Delfi website, you are required to read and agree to Delfi Terms of Use and read this Privacy Policy.

2.5. Personal data retention period. We process your personal data as long as you are using your account on the Delfi website. After one year has passed since your last login, your account and all the related data are deleted.

For the purpose of defending legal claims, the information proving that you have been informed about the processing of personal data is retained for three years after the deletion of your account (for three years after data processing concludes). Legal basis for such processing – legitimate interest.

When the retention period expires, we safely erase your data.

3. Processing of your personal data. Delfi paid content services.

3.1. Categories of personal data being processed:

3.1.1. When you purchase, pay for, and use paid content services on the Delfi website, Delfi process the following personal data:

(i) Your Delfi ID data (see point 2.1. of the Privacy Policy);

(ii) Paid content service ID number;

(iii) Paid content subscription plan that you have selected;

(iv) Your name and surname;

(v) Your telephone number;

(vi) Payment-related data (depending on the chosen method of payment, we may process the following payment-related data: transaction date; transaction amount; payment service provider; bank name and transfer number; payment status; your name and surname; the last four digits of your credit card (if you have chosen payment by card); order ID/number; order type (purchase); payment ID number (when paying by card); telephone number (when paying by phone via the payment platform Zlick); place of residence, etc.; discount codes, their activation date and time (if the subscription is purchased via Viena sąskaita UAB).

3.1.2. If you select personalised content filters, Delfi processes the following personal data: topics, sources, and authors that interest you (the options you have selected);

3.1.3. If you order paid content services, Delfi processes the following personal data: your name and surname, email address, telephone number, your favourite authors (if you have subscribed to weekly news from favourite authors), the content saved in the content list (if you have opted to be reminded about the saved reading list), your reading history and/or followed topics using the purchased paid content service (if you have opted for weekly editorial recommendations).

3.1.4. Your reading history using the purchased paid content service, Google search history as well as information about the websites you have visited (if you gave consent regarding the use of certain cookies).

3.2. The source of this data is you and third parties (provider of payment services, bank – when obtaining certain payment-related data). Also, certain data is generated automatically (e.g. your paid content service ID number).

Please note that in order to purchase paid content services and use them, you are obligated to provide us with the data indicated in points 3.1.1. and 3.1.2. (only applicable to the data that you provide us directly), otherwise it will not be possible to purchase and/or use paid content services.

3.3. Purposes of personal data processing. We process your personal data:

(i) For the purpose of properly administrating and implementing financial transactions (personal data indicated in point 3.1.1.), including using your contact information (name, surname, telephone number and email) for communication purposes (to send messages pertaining to the provision of the purchased paid content service);

(ii) For the purpose of offering you the most relevant content (personal data indicated in points 3.1.2. and 3.1.4.);

(iii) For the purpose of sending paid content service newsletters (personal data indicated in point 3.1.3.).

3.4. Legal basis for personal data processing:

(i) The personal data indicated in points 3.1.1. and 3.1.2. is processed on the basis of the entering into and performing a contract. Your personal data that confirms the transaction is also retained on the basis that it has to be processed to meet the legal obligation applicable to data controllers, i.e. to follow the rules pertaining to the finalisation and accounting of settlements and other payments.

(ii) The personal data indicated in point 3.1.3. is processed on the basis of your consent (i.e. the appropriate newsletter checkbox you have ticked). You have the right to withdraw your consent at any time by clicking the appropriate link in every email, message on the Delfi website or SMS sent by us, by logging into your Delfi ID account and unticking the options you are no longer interested in, or by submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy.

(iii) The personal data indicated in point 3.1.4. is processed on the basis of your consent (i.e. the consent regarding the use of certain cookies; more information is available at: here)You have the right to withdraw your consent at any time by unticking the appropriate boxes in the cookie bar or by submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy.

3.5. Personal data retention period. We process your personal data during the provision of the ordered and paid-for service (paid content service). When the service is no longer provided, the documents (data) proving the transaction are retained for 10 years as indicated in point 10.15. of the Index of Storage Terms of the General Documents approved by the order No V-100 of 9 March 2011 of the Chief Archivist of the Republic of Lithuania.

The information proving that you have been informed about the processing of personal data and your consent is retained for three years after data processing concludes. Legal basis for the processing is legitimate interest.

When the retention period expires, we safely erase your data.

4. Processing of your personal data. Delfi paid content authors’ partnership.

4.1. Categories of data being processed. If you decide to join the Delfi paid content service authors’ programme, Delfi processes the following personal data:

(i) your name and surname (compulsory information);

(ii) personal identification number (compulsory information);

(iii) contact information: address, email, telephone number (compulsory information);

(iv) author’s name (this compulsory information is publicly visible to Delfi readers);

(v) work portfolio information;

(vi) data related to payment for authorial work (bank account number, bank, sum, etc.);

(vii) individual activity certificate data;

(viii) author’s introduction (this compulsory information is publicly visible to Delfi readers);

(ix) the photo you have uploaded (publicly visible to Delfi readers);

(x) password to login to your (author’s) account on the Delfi Content Management System;

(xi) Information related to your works submitted to Delfi, including authorship statistics.

All the compulsory information must be provided in order for us to be able to conclude a work-order contract (if we find your candidacy suitable) and create your author’s account in the Delfi Content Management System. Failure to provide the aforementioned compulsory information prevents the conclusion of the contract and the creation of the account.

If you are operating under an individual activity certificate, the registered individual activity has to be compatible with your activities in the Delfi paid content service authors’ programme, and you must provide Delfi with a copy of the individual activity certificate during registration or send it later at plius@delfi.lt. If you fail to provide the copy, Delfi may be required by law to deduct personal income tax and other taxes from your royalties.

Failure to indicate your bank account number (during registration or at a later time), will prevent us from paying you royalties.

Please note that although your portfolio information is not compulsory during registration, failure to provide this information may prevent us from evaluating your candidacy, thus resulting in a refusal to conclude the authorship contract.

Failure to indicate your bank account number (during registration or at a later time), will prevent us from paying you royalties.

4.2. You are the source of this personal data, except data that is generated automatically (the statistics of your authorial works submitted to Delfi).

4.3. Purposes of personal data processing. We process your personal data for the purpose of selecting you as an author, paying royalties, and concluding, implementing, and administering the contract, including the creation and administration of an author’s account in the Delfi Content Management System. The photo you have uploaded is processed for the purposes of public demonstration on the Delfi website (when indicating authorship and introducing you as an author in the Delfi paid content service programme).

4.4. Legal basis for personal data processing: the processing is required in order to execute the contract or, upon your request, to take appropriate actions before concluding the contract. Your personal data that confirms the transaction and the individual activity certificate data are also retained on the basis that it has to be processed to meet the legal obligation applicable to data controllers, i.e. to follow the rules pertaining to the finalisation and accounting of settlements and other payments.

Your photo (point 4.1(ix) of the Privacy Policy) and your portfolio (point 4.1(v) of the Privacy Policy) are processed on the basis of your consent expressed via active actions (uploading your photo to the author’s account and/or providing links to your portfolio and/or social media accounts and channels that contain your work during registration).

You have the right to withdraw the consent regarding the processing of your personal data for the purposes indicated in this section at any time. You can exercise this right by submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy. Also, you can delete your photo at any time (by logging in to your author’s account on the Delfi Content Management System).

4.5. Personal data retention period. We process your personal data for the duration of the concluded contract. When the contract expires, the documents (data) proving the transaction are retained for 10 years as indicated in point 10.15. of the Index of Storage Terms of the General Documents approved by the order No V-100 of 9 March 2011 of the Chief Archivist of the Republic of Lithuania.

For the purposes of screening, your portfolio is processed until the conclusion of the authorial work contract, but in all cases – no longer than seven calendar days from the day of receiving information about your works or your withdrawal of consent regarding the processing of your personal data (if earlier).

The photo you have uploaded is processed for the duration of the concluded contract or until you withdraw the consent regarding the processing of such personal data (by submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy) or delete the photo yourself by logging in to your author’s account on the Delfi Content Management System, if earlier.

The information proving your consent regarding the processing of personal data is retained for three years after consent withdrawal or contract expiration.

When the retention period expires, we safely erase your personal data.

5. Processing of your personal data. Special offers. Subscription introduction messages.

Special offers

5.1. Categories of data being processed. If you give consent on our website to receive information about special offers (direct marketing messages about Delfi products, its partners’ services, and Delfi promotions and competitions), Delfi processes the following personal data: email and telephone number, consent provision/withdrawal date and time, sent emails, their date, time, and content.

5.2. You are the source of the majority of this data (the data is submitted during registration), and we collect the information about sent emails, their dates, time, and content.

5.3. Purposes of personal data processing. We process your personal data for the purpose of direct marketing.

5.4. Legal basis for personal data processing. We process the aforementioned personal data on the basis of your consent.

You have the right to withdraw your consent regarding direct marketing at any time by clicking the appropriate link in every direct marketing email and/or SMS sent by us, by logging into your Delfi ID account and unticking the options you are no longer interested in (specific undesired means of direct marketing communication, e.g. via SMS messages, or direct marketing communication altogether may be cancelled), or submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy.

5.5. Personal data retention period. We process your personal data for one year from the moment you give consent, unless the consent is withdrawn earlier.

The information proving your consent regarding the processing of data is retained for three years after the consent is withdrawn or expires.

When the retention period expires, we safely erase your personal data.

Subscription introduction emails

5.6. Categories of data being processed. When registering on our website or ordering a subscription (paid content), you will be sent a series of emails to introduce the ordered paid content (unless you express your objection to receiving such emails). For the purpose of sending the emails, Delfi processes the following personal data: name, surname, email address, sent emails, their date, time, and content.

5.7. You are the source of the majority of this data (the data is submitted during registration), and we collect the information about sent emails, their dates, time, and content.

5.8. Purposes of personal data processing. We process your personal data for the purpose of delivering the purchased subscription.

5.9. Legal basis for personal data processing. We process the aforementioned personal data on the basis of legitimate interest.

You may opt-out (express an objection)from receiving such emails at any time by clicking the appropriate link in every email sent by us, by logging into your Delfi ID account and unticking the options you are no longer interested in, or submitting a request to us in accordance with the procedure set out in section 10 of this Privacy Policy.

5.10. Personal data retention period. We process your personal data throughout the validity of the subscription or until you express an objection.

The information proving that you have been informed about the processing of personal data is retained for three years after data processing concludes.

When the retention period expires, we safely erase your personal data.

6. Commenting through commenting platform

6.1. DELFI provides its readers with an opportunity to express their opinions and discuss specific publications. You can comment either as a registered user (by logging in to your Delfi ID or to a napo.lt (commenting platform provider) account) or without registration.

6.2. Categories of data being processed. For the purpose of publishing comments, DELFI processes the following personal data of commenters:

- If you comment while logged in to DELFI ID: DELFI ID, username, profile picture, comment content, time and date of comment publication.

- If you comment after logging into your napo.lt account: napo.lt username, content of the comment, date and time of its publication.

- If you comment without registration: IP address, automatically generated user number or provided username (if provided), the content of the comment, the date and time of its publication, consent to to save the chosen username for future visits (saved using a cookie).

6.3. The source of personal data is usually you, or the data is generated automatically (IP address, user number, date and time of publication of comments). When you comment through napo.lt account, personal data is received through the napo.lt commenting platform (UAB “Nuostabu”) instead of directly.

6.4. Purposes of personal data processing. We process your personal data for the purpose of making it possible to comment on publications (express an opinion, discuss). Comments that are no longer published are further stored for the purpose of protecting and defending the rights and interests of us or third parties.

6.5. Legal basis for processing personal data. We process your personal data on the basis of your consent, which is expressed by conclusive actions (publishing a comment), except for the cases when on the basis of legitimate interest strictly necessary cookies are recorded, the recording of which does not require your consent. We store the data of comments that are no longer published on the basis of legitimate interest.

6.6. Personal data retention period. For the purpose of making it possible to comment on publications, we store your personal data for 30 days after the comment is published, unless you delete the comment earlier. For the purpose of protecting rights and legitimate interests, personal data is processed for 10 years after the comment is deleted.

We process personal data through the napo.lt commenting platform, whose supplier UAB "Nuostabu" usually acts as our data processor (providing a commenting plugin and protecting personal data). When you create a napo.lt account and comment using your napo.lt account credentials, UAB "Nuostabu" acts as a data controller. DELFI is not responsible for the processing of personal data performed by UAB "Nuostabu" when UAB "Nuostabu" acts as a data controller.

7. Issuance of training certificates

Delfi organizes trainings for clients and issues certificates confirming participation in trainings to clients' employees who participated in the trainings upon their request. For this purpose, the following personal data of clients' employees who participated in the training are processed: name, surname, information about the training (date, duration, name of the training, etc.). The legal basis for processing personal data is the legitimate interest in fulfilling contractual obligations to the client (employer of the data subject).

Data processed for the purpose of issuing certificates are processed for two months from the date of issuance of the certificates (during which time the certificate can be downloaded), and are destroyed after the expiration of this period. Personal data is transferred to the data processor, which has ordered the services, the certificates are saved in Delfi servers.

8. Confidential information protection and business continuity

In order to preserve its legitimate interest in ensuring the protection of confidential information and business continuity, Delfi may review correspondence between its employees and contracting parties. For these purposes, Delfi processes the following data of its employees and persons who send or receive employee emails: email address, sender/recipient name, surname, and date and the information content of electronic work equipment.

Data collected for the purpose of confidential information protection to safeguard legal requirements is retained for four years in accordance with the provision set out in the Republic of Lithuania Civil Code Article 1.125(9). To protect legal requirements, data may be submitted to such data recipients (data controllers) as courts of law, dispute-settlement public institutions, dispute parties, lawyers and other providers of legal services.

9. Protection of legitimate interests

On the basis of a legitimate interest in protecting its rights, including in the event of a civic dispute, Delfi processes the names, surnames, and personal identification numbers of people participating in the proceedings or their employees, also case circumstances, other information related to the case, and publicly available information. Data may be transferred to law enforcement institutions, lawyers, or bailiffs responsible for recovery. Data is deleted after one year following the resolution of the case and satisfaction of Delfi claims in full (if satisfied).

On the basis of a legitimate interest in protecting its rights, Delfi also processes personal data indicated in processing consents and data that confirms consent (in the case of direct marketing, when consent was obtained via the website: IP address and link confirmation fact), also personal data indicated in documents intended to exercise a data subject’s rights or documents indicating our refusal to do so. This personal data is deleted after three years following the end of the calendar year in which the processing of personal data concluded or/and the data subject’s request to exercise rights was approved (rejected).

10. Internal administration (exercising shareholders’ rights)

For the purpose of internal administration (upon receiving a shareholder’s request to exercise the right of information), Delfi may transfer any personal data (recorded in documents provided to the shareholder). The transfer is carried out complying with a legal obligation applicable to Delfi (Article 6(1)(c) of the GDPR), set forth in the Article 18 of the Law on Companies of the Republic of Lithuania. The personal data is processed only until transfer to the shareholder.

11. Contact us

There are several ways to contact Delfi: by phone and email, via social media accounts, by sending a letter to the company’s headquarters, or using the messaging app on the website. All messages are received, reviewed, and replied to by us. If you contact us, we may process the data you have provided, e.g. email, name, surname (if indicated), username (if a request was sent via a social media account), workplace (if indicated), date and time of sent and received messages, recipient, sender (when you are the recipient), and content.

When using the messaging app on the website, answers are provided with the help of an artificial intelligence, and the following personal data is processed: email address, telephone number, IP address, browser, name, communication data and all personal data related to the use of the Delfi Subscription service (if a request was sent by a registered user). With your consent, more information is collected for the purpose of analysing the effectiveness of the chatbot used for customer service. The list of data collected is available here .

The correspondence is retained for one year after the message receipt, except information for which different terms of retention are indicted in the Privacy Policy or legislation. Legal basis for such processing is legitimate interest.

All personal data that you provide when contacting us are used only for the aforementioned purposes, as well as viewing messages and administering and controlling communication traffic. We pledge not to use your personal data without your consent in any publications in such a way that you may be identified.

Since we may need to contact you by mail, email, or telephone, please inform us about any personal data changes.

12. Security

We shall employ all technical and administrative security measures to protect your personal data against unauthorised loss, access, alteration, disclosure, or deletion.

However, you are responsible for choosing a secure password when we ask to create one for accessing your account. The password should be confidential, complex enough, and unique, i.e. do not use the same password for different accounts.

13. Recipients of your personal data

Certain types of your personal data may be transferred to our authorised data processors, such as IT or cloud service companies (e.g. when renting servers from an IT company, your personal data will be uploaded (stored) at that company), companies that provide electronic fee collection services when you pay for certain Delfi products or services (e.g. purchasing a Delfi paid content service). Our data processors are expected to ensure the appropriate protection of your personal data, and we guarantee that they process your personal data only to the extent of their obligations and the purposes specified.

Personal data may also be transferred to data recipients who act as data controllers (separately or jointly with us). For example, social network administrators, banks, payment service providers (when making payments for paid services), etc.

If you have questions about our service providers, please contact us at: dpo@delfi.lt

In certain cases we may disclose your information to subjects other than those mentioned above: to comply with applicable legislations or by court order (e.g. having been ordered by court to submit the data), to protect our legal interests, rights, and assets or to ensure their safety, and in other cases with your consent or legal request.

Transfer of Personal Data to Third Countries

The data controllers of social networks (Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter) are established in third countriy (United States of America) that is recognized as adequate level of protection to personal data. .

Personal data of population of the European Union published on the Facebook and Instagram social networks is processed by the data controller Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2 Ireland). You can find out how you can exercise your rights as a data subject at https://en-en.facebook.com/privacy/explanation/. You have the right to lodge a complaint with the lead supervisory authority of Meta Platforms Ireland Limited, the Irish Data Protection Commission or the State Data Protection Inspectorate .

Personal data of population of the European Union published on the LinkedIn social network is processed by the data controller LinkedIn Ireland Unlimited Company (Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ireland). You can find out how you can exercise your rights as a data subject at https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=homepage-basic_footer-privacy-policy. You have the right to lodge a complaint with the lead supervisory authority of LinkedIn Ireland Unlimited Company, the Irish Data Protection Commission or the State Data Protection Inspectorate.

Personal data of population of the European Union published on the Twitter social network is processed by the data controller Twitter International Unlimited Company (One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07 IRELAND). You can find out how you can exercise your rights as a data subject at https://twitter.com/en/privacy. You have the right to lodge a complaint with the lead supervisory authority of Twitter International Unlimited Company, the Irish Data Protection Commission or the State Data Protection Inspectorate.

Certain providers of cookies that are placed on your device upon using the website are also established in third countries. Please read cookie banner / policy for more information.

14. How we process your personal data

We guarantee that your personal data will be processed in accordance with the requirements of applicable legislation, including, but not limited to:

Your personal data will be processed in accordance with the principles of lawfulness, fairness, and transparency;

Your personal data will be processed only to the extent necessary in relation to the purposes of processing;

Your personal data will be collected for specified, explicit and legitimate purposes and not further processed in a manner that is incompatible with those purposes;

Your personal data will be accurate and updated regularly;

Your personal data will be retained only for as long as necessary for the purposes for which the personal data are processed (or for as long as we are obligated by applicable legislation);

Your personal data will be processed in a manner that ensures appropriate security of the personal data.

15. Your rights regarding personal data

In accordance with personal data protection legislation, you have the following rights:

- The right to be informed whether we process your personal data, and if so, to request a copy of the data and information how we use, retain, and share it. We may refuse your request to provide information or ask you to cover the expenses of making additional copies if you request the same information repeatedly;

- The right to request to correct, append, or update incorrect, inaccurate, or incomplete personal data (the right of rectification), if, upon gaining access to your personal data, you deem it incorrect, inaccurate, or incomplete;

- The right to demand that we erase your personal data if it is being processed improperly or unfairly or it is no longer required for the purpose it has been collected and there is no other legal basis for retaining the information any longer.

- The right to demand that we limit (cease) the processing of your personal data, except retention, if you have submitted a request to correct your personal data (while the validity is being verified and/or the data is being corrected), if it turns out that personal data is being processed illegally and you object to its erasure, or if you express disagreement with the processing of personal data (while an assessment is being carried out to determine whether our legal interests take primacy), etc. (the right to demand that the processing of personal data be limited);

- The right to receive your data in a structured, commonly used, and computer-readable format and transfer it to another data processor (or demand that we transfer your personal data to another data processor when such an operation is technically feasible) (the right to data portability). This right is exercisable only if the processing is based on your consent or a contract and the processing is performed by way of automated means. This right applies only to the personal data you have provided us yourself;

- The right to withdraw your consent regarding the processing of your personal data at any time;

- The right to object to the processing of your personal data for personal reasons at any time when such processing is performed to pursue the legal interests of the data controller or a third party;

- Also, you have the right to submit a complaint with the Republic of Lithuania State Data Protection Inspectorate in accordance with the procedure set out in the Republic of Lithuania Law on Legal Protection of Personal Data.

16. Submitting a request to exercise data subject’s rights

You have the right to apply regarding the exercising of the data subject’s rights by submitting us a request in person, via mail, email, or by other means of communication it allows to verify yours identify (if, taking into account the specific circumstances, such verification is necessary).

The request to exercise the data subject’s rights has to be legible, signed, and contain the data subject’s name, surname, address, and/or other contact details for communication purposes or the reception of our answer regarding the exercising of the data subject’s rights.

The data subject may exercise their rights individually or via a representative. In the request, the representative has to indicate their name, surname, address, and/or other contact details for communication purposes or the reception of our answer as well as the represented person’s name and surname and provide the document certifying the representation or its copy.

Should there be doubts regarding the identity of the data subject, we may ask for additional information to verify it.

Upon the reception of your request, well will inform you about the actions taken in regard to the request no later than within one month.

17. Privacy Policy changes

We are constantly trying to develop the Delfi portal and improve it; therefore, it is likely that this Privacy Policy may be changed and updated from time to time. We will inform about any updates to the Privacy Policy on this website. All changes are effective immediately. If changes to the Privacy Policy are of higher relevance regarding your rights and liberties, we will inform you personally.

18. Children personal data

The Delfi portal, the information posted therein, and our services and other products are not intended for children.

If you are under 14 years of age, please do not use our services. If you are the parent or guardian of a child under 14 years of age and you are aware that your child was using our services or has in some other way provided us with their personal data without your written consent, please contact us so we can erase your child’s personal data.

19. Our contact information

DELFI UAB, 16 Gynėjų St, Vilnius, Republic of Lithuania Tel.: 8 5 204 54 00 Email: dpo@delfi.lt

To update or revoke your consent to the use of cookies on the website, click here