2015
2016
Organizacijos
Kam ir kiek skiria šios organizacijos?
Kiek lėšų skiriama federacijoms (sporto šakoms)?
Kūno kultūros ir sporto departamentas
17 907 500 Eur 1 593 521 Eur
Lietuvos olimpinis sporto centras Lietuvos olimpinis sporto centras finansuojamas Kūno kultūros ir sporto departamento prie LRV lėšomis.
4 605 857 Eur 2 492 365 Eur
Lietuvos tautinis olimpinis komitetas
5 551 263 Eur 5 278 263 Eur
Kūno kultūros ir sporto rėmimo fondas
6 199 725 Eur 3 590 000 Eur
Savivaldybės Lietuvos savivaldybės yra aktyvūs sporto bendruomenės rėmėjai, o jų skiriamos lėšos daugiausiai yra nukreiptos į vietos sporto bendruomenių projektus, infrastruktūros plėtrą bei įvairius kitus projektus, apie kuriuos žinoma nedaug. Tad kviečiame visas savivaldybes išlikti aktyviomis bei prisidėti prie sporto rėmimo, finansavimo skaidrumo iniciatyvos, pateikiant informaciją projekto iniciatoriams apie lėšas bei paramą Lietuvos sportui.
26 935 895 Eur
Kiek lėšų viso šios organizacijos skyrė federacijoms (sporto šakoms)?
Federacijos (sporto šakos) Sporto šakos federacija atstovauja sporto šakai tarptautinėse sporto organizacijose; sporto šakų tarptautinių federacijų nustatyta tvarka leidžia sportininkams Lietuvos piliečiams rungtyniauti kitų valstybių sporto klubuose, užsieniečiams - Lietuvos sporto klubuose; sudaro Lietuvos Respublikos sporto šakų nacionalines rinktines; koordinuoja Lietuvoje veikiančių atitinkamos sporto šakos organizacijų sportinę veiklą; rengia Lietuvoje tarptautines sporto varžybas, kuriose dalyvauja Lietuvos nacionalinės rinktinės; atstovauja atitinkamai sporto šakai Lietuvos tautiniame olimpiniame komitete; rengia sportininkus Lietuvos nacionalinėms rinktinėms; organizuoja tarptautines ir šalies sporto varžybas; rūpinasi atitinkamų sporto šakų plėtojimu, jų materialine technine baze; užtikrina nacionalinių sporto rinktinių pasirengimą ir dalyvavimą varžybose; rengia ilgalaikes sporto šakos plėtojimo programas; vykdo kitas funkcijas, susijusias su atitinkamos sporto šakos plėtojimu.
12 954 150 Eur