Aplinkos ministras patvirtino Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą, kuriame numatyta nemažai naujovių žveja...

„Pietų metu užkandžiauja daugelis. Nežinia, ar žuvį pametė koks kiras, ar pats žaltys ją išsitraukė, bet einant taku atrodo įspūdingai“, – rašė Eimantas Palangoje, Birutės parke, sutikęs žuvį ryjantį žaltį.

Pristatyta nauja mobilioji programėlė eLaimikis. Tai inovatyvus, žvejų mėgėjų duomenų rinkimui ir kontrolei skirtas įrankis, kurio tikslas – surinkti ir sisteminti duomenis apie žvejų mėgėjų išvykimus į Baltijos jūrą, jų skaičių bei duomenis apie sugautą laimikį. Mobiliosios programėlės kūrėja ir va...

2024 m. gegužės 20 d., į Žaslių ežerą Kaišiadorių rajone išleisti 7 tūkstančiai europinių ungurių jauniklių. Iš viso šiemet į 63 šalies vandens telkinius planuojama išleisti daugiau kaip 1 mln. pavasarį į Lietuvą atsivežtų ir Žuvininkystės tarnybos Pietų regiono žuvivaisos skyriuje Laukystoje paaugi...