Auga Group

153 straipsnių

„Auga group“ ir jos dukterinių bendrovių pardavimo pajamos per devynis 2023 m. mėnesius siekė 59,93 mln. Eur ir augo 4 proc., lyginant su tuo pačiu laikotarpiu 2022 m. Tuo metu bendrasis grupės nuostolis buvo 1,87 mln. Eur, kai tuo pačiu laikotarpiu pernai bendrasis pelnas siekė 13,14 mln. Eur.

Kalbino Arūnas Milašius, parengė Kristina Ciparytė

Lietuvos Strateginiame plane rašoma, kad ekologinis ūkininkavimas prioritetinė sritis, kuri turi augti sparčiai ir veržliai, tačiau šių metų pasėlių deklaravimas jau rodo, kad šis sektorius gana smarkiai traukėsi. Kodėl taip nutiko, yra dvi versijos. Žemės ūkio ministerija tikina, kad kalta susiklos...

Arūnas Milašius

„AUGA group“, valdanti vieną didžiausių Europos ekologinių ūkių, atsisako dalies ekologinių plotų. Apie tai paskelbta įmonės pranešime akcijų biržai. Tą patį „Delfi“ patvirtino ir bendrovės vadovas Kęstutis Juščius.

Penktadienį Juridinių asmenų registre buvo įregistruota nauja „Auga group“, AB įstatų redakcija. Anksčiau kartu su nauja įstatų redakcija buvo priimtas ir sprendimas padidinti bendrovės įstatinį kapitalą 596 474,90 Eur suma, išleidžiant 2 056 810 naujų paprastųjų vardinių bendrovės akcijų.

AB „Auga group“ valdyba patvirtino pagrindinius bendrovės ir jos kontroliuojamų bendrovių technologijų sklaidai palankaus veiklos modelio, kuris padės toliau siekti grupės strategijoje numatytų tikslų ir leis vystyti žemės ūkio technologijų (angl. AgTech) veiklą bei ją komercializuoti principus.