sutuoktiniai

82 straipsnių

Rasa Vaičekauskytė, teisininkė

Visuomenėje didelį dėmesį sukėlęs fondo „BaltCap“ skandalas, kai galimai lošimo namuose buvo pralošta 40 mln. Eur, iki šiol kelia daug diskusijų. Politikai siūlo riboti azartinių lošimų reklamą bei peržiūrėti finansinių nusikaltimų priežiūros institucijų veiklą. Tuo tarpu teisininkai sulaukia žmonių...

Lina Sakalauskienė, advokatė

Santuoka – aiškiai apibrėžianti dviejų asmenų santykį vienas į kitą tiek emocine prasme, tiek ir teisiniu aspektu. Tačiau šiandien daugelis asmenų su savo gyvenimo partneriais gyvena nesudarę santuokos. Asmenų, kurie nėra įteisinę savo santykių, bendras gyvenimas iš esmės yra paremtas tik jų savanor...

Lina RUIBIENĖ

Vasara – pui­kus me­tas leis­tis į nuo­ty­kius, ke­liau­ti, at­ras­ti dar ne­lan­ky­tas ir įdo­mias vie­tas. Vieną iš to­kių ga­li­te ras­ti Plungės ra­jo­ne esan­čiame Likšų kai­me pas Jurgą ir An­taną Ja­ki­ma­vi­čius. Sutuoktiniai dau­giau ne­gu 10 metų ku­ria uni­kalų geo­met­ri­nių figūrų ir en...

Haroldas Ivanauskas, advokatų kontoros „Marger“ advokatas

Nors visuomenės teisinis išprusimas auga, antstolių teisės ir pareigos vykdant išieškojimą išlieka neišsemiama diskusijų tema. Pilkoji zona, žmonėms kelianti daugiausiai nuostabos ir klausimų, yra antstolio teisė vykdyti išieškojimą iš vieno sutuoktinio darbo užmokesčio kito sutuoktinio asmeninių kr...