Re­gi­tra

Kur dėti automobilį, jeigu policija nusuko valstybinius numerius? (130)

Pri­vers­ti­nai iš­re­gis­tra­vus au­to­mo­bi­lį, jo sa­vi­nin­kas nedelsiant pri­va­lo vals­ty­bės įmo­nei (VĮ) „ Re­gi­tra “...

Nori, kad techninė apžiūra istoriniams automobiliams galiotų 10 metų (16)

Šiuo me­tu is­to­ri­nėms trans­por­to prie­mo­nėms tai­ko­ma paprastesnė pri­va­lo­mo­sios tech­ni­nės ap­žiū­ros pro­ce­dū­ra:...

Už vardinius numerius V0DKA prašo 15 tūkst. Lt (49)

Šie­met VĮ „ Re­gi­tra “ iš­da­vė 54 var­di­nius au­to­mo­bi­lių vals­ty­bi­nius nu­me­rius . Iš­skir­ti­nis rai­džių ir...

Peiliais ginkluoti chu­li­ga­nai - viena priežasčių, kodėl lie­tu­viai vengia kabrioletų (15)

Lie­tu­vo­je, VĮ „ Re­gi­tra “ duo­me­ni­mis, šiuo me­tu yra registruo­ti dau­giau nei 6 tūkst. kab­rio­le­to kė­bu­lo ti­po...

Tvarkyti automobilių dokumentų lietuviai traukia į Latviją (38)

Mū­sų ša­lies au­to­trans­por­to įmo­nės ir pri­va­tūs vai­ruo­to­jai vis daž­niau už­su­ka į Lat­vi­jos ke­lių eis­mo...