komunizmas

32 straipsnių

Komunizmas (iš lot. communis 'bendras') – marksistinėje teorijoje – visuomeninė-ekonominė santvarka, pagrįsta visuomenine gamybos priemonių nuosavybe, turėsianti pakeisti kapitalizmą. Šiuo vardu taip pat vadinamas mokymas apie komunistinės santvarkos įtvirtinimo sąlygas.

„Nepatogūs klausimai“

Lietuviškų filmų, serialų ir teatro aktorė Gailė Butvilaitė nuo vaikystės gyveno Venesueloje. „Nepatogiuose klausimuose“ lietuvių tautybės moteris atvirai papasakojo apie nesaugumą, kurį patiria šios šalies žmonės ir pavojų, kylantį gatvėse. Ji prisipažino, kodėl aktorystės keliu vis dėlto nėjo užsi...

Dalia Daškevičiūtė

„Sako, mirdamas mane tu keikei, / O numiręs surūstėjai dar labiau. / Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt: / Juk tave mylėjau ir gerbiau. / Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? / Ar galėjau – tais pačiais keliais?“ – 1942 m. sausio 15-ąją savo eilėraštyje, pavadintame „Maironiui“, retoriškai klausė Sa...

Gražina Kristina Sviderskytė

Birželio 18-ąją Čikagoje miręs iškilus Amerikos lietuvis Stanley Balzekas Jaunesnysis (1924–2020), matyt, dar taps biografinės knygos herojumi. Kad ir kiek viešo dėmesio bei oficialaus pripažinimo jam jau išreikšta, kažkada dar teks iš arčiau, giliau pažinti „legendinį Stanley“, – beje, lygiai taip,...

Viktoras Uspaskichas, Darbo partijos pirmininkas, Europos Parlamento narys

JOS valdymo laikotarpiu valstybė prasiskolino daugiausiai, šimtai tūkstančių lietuvių buvo išvaryti iš gimtinės, suskaldyta visuomenė, sužlugdyta politinė sistema. Šalis gyveno militaristinėmis nuotaikomis. Mažiausi atlyginimai ir pensijos Europoje, daugiausia savižudybių. O tokie komjaunuoliai kaip...

Arkadijus Vinokuras

Prieš atsakant į šį klausimą, būtina suvokti šiandienos socialdemokratijos būklę. Mat ji jau seniai niekur nebejuda. Šiandien, regis, ir TS-LKD, ir LVŽS jau naudojasi socaldemokratiniu žargonu, kritikuodami „gyvulių ūkio“ mokesčių sistemą. Tad kas nutiko su socialdemokratais?