APIE INICIATYVĄ DALYVAUK NAUJIENOS TAISYKLĖS
Taisyklės

1. Socialinės iniciatyvos pavadinimas: MISIJA LAPLANDIJA.
2. Socialinės iniciatyvos adresas: www.delfi.lt/laplandija
3. Socialinės iniciatyvos trukmė: nuo 2019 m. lapkričio 5 d. iki 2019 m. gruodžio 6 d. imtinai.
4. Socialinę iniciatyvą ir kelionę į Laplandiją finansuoja: NORFA; Projekto iniciatorius: portalas DELFI
5. Socialinės iniciatyvos tikslas – įprasminti Kalėdas per trečiąją misiją vaikai-vaikams. Šių metų siekis – padovanoti stebuklą vaikams iš regioninių meno mokyklų, kurie demonstruoja aukštus pasiekimus ir yra iš finansiškai sunkiau besiverčiančių ar gausių šeimų.
6. Lapkričio 5 d. - gruodžio 1 d. imtinai, vaikai kviečiami piešti kalėdinius piešinius arba atvirukus. Savo kūrinį reikia nufotografuoti arba išsaugoti skaitmeniniu formatu ir įkelti į iniciatyvos polapį adresu: www.delfi.lt/laplandija
6.1. Iniciatyvos MISIJA LAPLANDIJA polapyje www.delfi.lt/laplandija reikia užpildyti dalyvio anketą. Dalyvio anketa privalo būti užpildyta tiksliai – nurodant dalyvio vardą, pavardę, amžių, miestą, namų adresą, telefoną, suaugusiojo (tėčio/mamos arba mokytojo(s)/auklėtojo (s) vardą, pavardę, kontaktinį telefoną).
6.2. Pildant anketą, iniciatyvos polapyje esančiame Lietuvos žemėlapyje reikia pasirinkti regioną, kuriame gyvenate arba kurio vaikams norite dovanoti kelionę į Laplandiją. Vaikų, atitinkančių prioritetinius kriterijus (labai geri mokymosi rezultatai, laimėjimai regiono, šalies arba tarptautiniuose meno (muzikos, dailės, teatro arba kt. meno sričių) konkursuose, dažni pasirodymai (koncertuose, parodose, konkursuose ir pan.) sąrašą iš šalies regionų meno mokyklų parengs jų vadovai ar paskirti atsakingi asmenys, o mokyklų, kurių vaikai vyks į kelionę, atranka bus vykdoma burtų keliu, tiesioginės transliacijos delfi.lt metu.
6.3. Dalyvių piešiniai skelbiami polapyje esančioje galerijoje.
6.4. Kiekvienas dalyvis-piešinio autorius po iniciatyvos dovanų gauna laišką iš Kalėdų Senelio, jei teisingai užpildys visus reikiamus duomenis (pavardė ir vardas, tikslus adresas, miestas, šalis).
7. Socialinė iniciatyva ir konkursas yra skirti skatinti vaikų empatiją vieni kitiems, mažinti socialinę atskirtį, kviečiantis daryti gerus darbus – pajausti pilnatvę, suteikiant džiaugsmą savo artimui.
8. Tiesioginės Delfi TV transliacijos metu bus paskelbtos meno mokyklos, iš kurių 10 vaikų grupė ir du lydintieji asmenys įgaus teisę skristi į Laplandiją ir ten susitikti su Kalėdų Seneliu. Viso į kelionę vyks daugiau kaip 100 vaikų iš įvairių šalies regionų.
9. Laimėtojai skelbiami iniciatyvos puslapyje bei atskirame pranešime portale DELFI.
10. Prie iniciatyvos prisideda ir Kalėdų Senelio laiško sulaukti gali tie vaikai, kurie įkelia reikalavimus atitinkančius failus-savo piešinius (iki 10 MB) ir teisingai užpildę privalomus registracijos anketos laukus.
11. Iniciatyvos organizatoriai įsipareigoja parūpinti kelionės bilietus, vienos dienos programa Suomijoje, maitinimu, apranga vizitui, jie taip pat suteiks visą informaciją prieš kelionę. Kelionės dalyviai turi pasirūpinti asmens dokumentais ir atvykti į Vilnių prieš skrydį bei savarankiškai grįžti namo iš Vilniaus po kelionės į Laplandiją.
12. Už visų kelionės organizavimo, veiklų ir logistikos organizavimą, komunikaciją su laimėtojais atsakingi iniciatyvos organizatoriai.
13. Dalyviai, registruodamiesi žaidime sutinka, kad dalyvavimo žaidime metu ir tiesioginės rinkodaros tikslais „DELFI“ gali naudoti registracijoje nurodytus jų asmens duomenis. Dalyviai sutinka, kad laimėtojo paskelbimo ir laimėjimo įteikimo tikslais, jų asmens duomenys gali būti perduodami tretiesiems asmenims. Dalyviai supranta, kad aukščiau išvardintų asmens duomenų pateikimas ir sutikimas su jų naudojimu yra būtina dalyvavimo žaidime sąlyga.
14. Iniciatyvos dalyviai sutinka ir suteikia teisę UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“ bei jų nuožiūra pasirinktiems asmenims viešai skelbti jų, kaip iniciatyvos dalyvių, vardus ir pavardes. Informacija gali būti viešai skelbiama internete, spaudoje ir kitose viešojo informavimo priemonėse, kuriose tai galima daryti pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.
15. Iniciatyvos organizatoriai pasilieka teisę keisti iniciatyvos taisykles iš anksto viešai apie tai informavus.
16. UAB „DELFI“ ir UAB „Norfos mažmena“ bei su jais susijusių šalių darbuotojai ir jų šeimų nariai dalyvauti iniciatyvoje gali, tačiau nepretenduoja į laimėjimus.

Naujienos
2017 metų akimirkos
2018 metų akimirkos
2019 metų akimirkos
APIE INICIATYVĄ

Gali būti, kad Tau pasisekė – kartu su tėveliais patiri kelionių įspūdžių ir sulauki šventinių dovanų. Bet kažkur visai šalia, didelėse ir finansiškai sunkiau besiverčiančiose šeimose auga vaikai, kuriems tai – nepasiekiama svajonė.

Mieli vaikai, prasmingiausius artėjančių žiemos švenčių stebuklus sukūrėme kartu!

Šiais metais socialinė iniciatyva MISIJA LAPLANDIJA stebuklą padovanojo vaikams iš regioninių meno mokyklų, demonstruojantiems aukštus pasiekimus bei augantiems finansiškai sunkiau besiverčiančiose ar gausesnėse šeimose.

Padovanojęs savo piešinį Tu tapai MISIJA LAPLANDIJA 2019 dalimi ir pradžiuginai ne tik Kalėdų Senelį, kuriam bus įteiktas Tavo piešinys, bet ir gabius, talentingus bei gerai besimokančius Lietuvos meno mokyklų mokinius, kuriems likimas buvo mažiau dosnus. Tu sukūrei kalėdinį stebuklą ir išpildei vaikų svajonę – padovanojai jiems kelionę į magiškąją Laplandiją!

Už Tavo gerumą bus atlyginta – vieną žiemos rytą savo pašto dėžutėje rasi laišką nuo paties Kalėdų Senelio!Socialinė iniciatyva suvienijo pagrindinį šalies portalą DELFI ir lietuvišką įmonę NORFA.

Vaikų sukurti piešiniai ir atvirukai Daugiau
Vaikų piešiniai Daugiau
e