Gulagas

Sovietų gulaguose ir koncentracijos stovyklose išgyvenusiųjų pasakojimai: kas jiems padėjo likti gyviems?

Kai kurie tremtiniai taip ir neatsigavo po pirminio sukrėtimo, vartojant nacių konclageriuose prigijusį terminą, tapo Muselmaan. Ši kalinių grupė...

Sukrečiantys pasakojimai iš sovietų gulagų ir nacių konclagerių: tokio žiaurumo net baisiausiame košmare nesusapnuosi

Beveik penki šimtai stovyklų ir darbo kolonijų, skirtų „specialiai perkeltiesiems asmenims“ [rusiškai спецпоселенцы – vertėjos...

„Gulago belaisvės“: moterys atlikdavo vergių vaidmenį lagerio prižiūrėtojų haremuose (2)

Sovietų Sąjungoje veikė apie 30 000 lagerių tinklas, kuriuose buvo apgyvendinti ir vyrai, ir moterys. Pirmieji kentė sunkų fizinį darbą, o antrosioms...

Didžiausios sovietinės šalies utopijos ir nesąmonės: nuo „trigubo Brežnevo“ iki „apsėkim kukurūzais visą SSRS“

Praeitų metų gale suėjo 100 metų, kai buvo sukurta SSRS. Čia, žinoma, kaip minėti juodojo maro ar konkistos metines. Žinai, kad blogai, bet...

„Dėde, nežudyk manęs“: iš pažiūros paprastas kaimo žmogelis jaunas aukas nusižiūrėdavo tiesiog Lietuvos geležinkelio stotyse (3)

1952-ųjų spalį Lietuvos SSR Valstybės Saugumo ministerijos (MGB) sekretoriatą pasiekė keistas laiškas. Laiško autorius – lietuvis GULAGo kalinys,...