Bažnyčia

597 straipsnių

Bažnyčia (iš bltr. ar sen. lenkų božnica „Dievo namai“) – krikščionių maldos namai.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Pirmąją Neraugintos duonos dieną, kada aukojamas Velykų avinėlis, mokiniai sako Jėzui: „Kur paruošti tau Velykų vakarienę?“ Jis išsiunčia du mokinius, tardamas: „Eikite į miestą. Ten jus sutiks žmogus, vandens ąsočiu nešinas. Sekite iš paskos ir, kur jis nuves, sakykite namų šeimininkui: ,Mokytojas...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: Kai ateis Globėjas, kurį jums atsiųsiu nuo Tėvo, – Tiesos Dvasia, kuri eina iš Tėvo, – jis toliau liudys apie mane. Ir jūs liudysite, nes nuo pradžios su manimi esate buvę. Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet dabar jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Ties...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Anuo metu, pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: „Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“ Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų žodžius patvirtinant ženklais, kur...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris, OFM

Anuo metu Jėzus kalbėjo: „Aš esu gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam avys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pabėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš esu gerasis ganytojas: aš p...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Kareiviai prikalė Jėzų prie kryžiaus ir pasidalijo jo drabužius, mesdami burtą, kas kuriam turi tekti. Buvo trečia valanda, kai jį nukryžiavo. Taip pat buvo užrašytas jo kaltinimas: „Žydų karalius“. Kartu su juo nukryžiavo du plėšikus: vieną iš dešinės, kitą iš kairės. Šeštai valandai atėjus, visą k...

Tomas Sinickis

Baigiasi dar vienas savaitgalis kupinas švenčių, įvykių, minėjimų ir nusišnekėjimų. Kol daugelio jūsų širdis užlieja optimizmas ir gera nuotaika, senstantį Vilnijos lenką kažkodėl apima nerimas, o vėliau – pyktis, pereinantis į desperaciją, iš kurios išsigelbėjimas yra tik vienas – visiškas atsidavi...