au­to­bu­sai

Žiniasklaida: Biržai ekologiškų autobusų nebepirks (5)

Ekologišk­ų au­to­bu­sų Biržų ra­jo­nui ne­rei­kia, nutarė Bir­žų sa­vi­val­dybės taryba, rašo portalas birzietis.lt.

Alytuje brangs mies­to marš­ru­ti­nių au­to­bu­sų bilietai (5)

Pra­ėju­sį ket­vir­ta­die­nį po­sė­džia­vu­si Aly­taus mies­to sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba pa­tvir­ti­no nuo at­ei­nan­čių...

Lietuvis Indijoje. 2 die­na: kiaušinis laikraštyje ir asmenukės su beždžionėmis (3)

Ry­tas pra­si­dė­jo mū­sų pra­ban­gia­me vieš­bu­ty­je val­gant pus­ry­čius. Juos ga­vo­me į kam­ba­rį: kie­tai vir­tas...

Pašalpų „verslas“ dar klesti: žada, kad suteneriai pinigų negaus (69)

Kol ma­ža­me­čius au­gi­nan­čioms šei­moms į se­niū­ni­jas ten­ka krū­vo­mis ne­šti įvai­riau­sias pa­žy­mas ir...

V.Janukovyčiaus rezidencijos gyvūnų būklę vertins Kijevo veterinarai

Ki­je­vo zoo­lo­gi­jos so­das iš­siun­tė sa­vo spe­cia­lis­tus į nu­vers­to pre­zi­den­to Viktoro Ja­nu­ko­vy­čiaus...