Adventas

87 straipsnių

Adventas tai žodis kilęs iš lotyniško termino „artėjantis“. Krikščionių pasaulyje adventas simbolizuoja susikaupimo, dvasios ir kūno apsivalymo laikotarpiu. Taip pat, šis laikotarpis laikomas laiku iki Jėzaus Kristaus gimimo.

Katalikams adventas prasideda ketvirtą sekmadienį prieš Kalėdas. Taigi, šio periodo pradžia gali svyruoti tarp lapkričio 27 dienos iki gruodžio 3 dienos. Šiemet adventas prasideda lapkričio 29 dieną. Anglikonai, liuteronai ir kai kurios kitos krikščionių bendruomenės adventą minėti pradeda šeštą sekmadienį prieš Kalėdas, arba pirmą sekmadienį po šv. Martyno dienos (lapkričio 11 d.).

Adventu prasideda bažnytinių švenčių liturginiai metai. Tradiciškai šiuo laikotarpiu krikščionis penktadieniais pasninkauja, o viso advento laikotarpiu atsisako triukšmingų linksmybių bei skiria laiko apmąstymams.

Šiais laikais susilaikymo nuo linksmybių ir žalingų veiklų idėja nusilpo, tačiau advento atpirkimo ir atgailos dvasia – ne.

Advento laikotarpiu namuose bei bažnyčiose degamos advento žvakės, kurios simbolizuoja Jėzaus Kristaus atėjimą į pasaulį – tamsos išsklaidymą. Advento žvakės pabrėžia šviesos ir tamsos kontrastą.

Šventinis kalendorius arba advento kalendorius yra neatsiejamas nuo šio periodo. Plačiai paplitęs būdas, dažniausiai vaikams, skaičiuoti dienas iki kūčių ir Šv. Kalėdų.

Adventas – ramaus laukimo, pasiruošimo didžiosioms metų šventėms laikas. Vis dėlto, visus įtraukiantis šventinis šurmulys atima vis daugiau laiko, darosi sunku nurimti. Todėl šiuo laiku labai svarbu nepamesti džiugios nuotaikos. Ją susikurti tikrai gali padėti kalėdinių nuojautų kupini renginių pasi...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

„Jonas, išgirdęs kalėjime apie Kristaus darbus, nusiuntė savo mokinius jo paklausti: ‚Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar mums laukti kito?‘ Jėzus atsakė: ‚Keliaukite ir apsakykite Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusiej...

Tradicinis Kalėdų vainikas iš spygliuočių medžių šakelių, papuoštas kankorėžiais, žaisliukais ir keturiomis žvakėmis sutinkamas daugelio lietuvių namuose. Nespėjus vainiko nupinti advento pradžioje, nevėlu tai padaryti ir iki švenčių likus vos kelioms savaitėms, tikina „MOKI VEŽI“ ekspertai.

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Anomis dienomis pasirodė Jonas Krikštytojas. Jis skelbė Judėjos dykumoje: „Atsiverskite, nes prisiartino Dangaus Karalystė.“ O jis buvo tasai, apie kurį pranašas Izaijas yra pasakęs: „Tyruose šaukiančiojo balsas: ‘Taisykite Viešpačiui kelią! Ištiesinkite jam takus!‘“ Pats Jonas vilkėjo kupranugario ...

Izabelė Bočkienė

Prasidėjus intensyviam žiemos švenčių pasiruošimi daugiausiai kalbama apie materialių dovanų svarbą. Vis dėlto, kasdien su vaikais dirbančios specialistės sako: šiuo laikotarpiu nepamirškite skirti kokybiško laiko šeimos nariams, mat jis – dovana, kuri niekada neužsimirš. Paprastos veiklos su artimi...