katalikai

11 straipsnių

Marius Kundrotas, politologas, Tautos ir teisingumo sąjungos Valdybos narys

Šiandien Lietuva ir visa Europa gąsdinama radikaliąja dešine. Savo ruožtu tie, kurie įvardijami radikaliąja dešine, perspėja dėl politinių sistemų slinkties į radikaliąją kairę. Šiame kontekste vis daugiau žmonių, išvargintų vienos ar kitos pusės kraštutinumų, ieško vidurio kelio.