Krikščionybė

93 straipsnių

Krikščionybė – monoteistinė religija, grindžiama Jėzaus Kristaus gyvenimu ir mokymu, perteiktais Naujajame Testamente. Ją sudaro trys pagrindinės srovės – Romos Katalikų bažnyčia, stačiatikiai (šios dvi persiskyrė 1054 m.) ir protestantizmas (atsiradęs per Reformaciją XVI a.). Protestantai skilo į gausybę mažesnių grupių, vadinamų denominacijomis.

Marius Kundrotas

Nors kairiojo liberalizmo adeptai savo ideologiją piešia kaip evoliuciškai užprogramuotą pažangą, taigi – itin modernų (ar tiksliau – postmodernų) reiškinį, jie nėra pirmieji, savo ideologiją siejantys su pažanga. Lygiai taip pat šiuolaikinė liberalizmo versija nėra pirmas homoseksualų balsas politi...

Ramūnas Aušrotas, Nacionalinio susivienijimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas

2022 m. birželio 9 d. Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, kuria pradėjo Europos Sąjungos sutarčių (ES sutarties ir Sutarties dėl ES veikimo) keitimo procesą. Taip oficialiai buvo pradėta ES institucinė reforma. Ją įgyvendinus, Europos Sąjunga iš esmės virs federacine valstybe. Paskutinį kar...

Prof. Alvydas Jokubaitis

Samprotavimai apie krikščionišką vilties sampratą yra vieni sunkiausių šiais laikais. Auditorija įsitikinusi, kad kalbėjimas apie viltį būtinai reiškia kalbėjimą apie durnių motiną. Šiandien Lietuvoje sutiksime daug nusivylusių žmonių, ypač tarp pagyvenusiųjų. Jaunieji jiems siūlo savo viltį. Šis vi...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Kai ateis toji Tiesos Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus išgirdusi, ir praneš, kas turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau, ...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: „Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane! Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs: ‚Einu jums vietos paruošti!‘? Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš...

Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Solidarumo principas reiškia kiekvieno krikščionio pareigą pasirūpinti tais, kuriems reikia pagalbos. Taip kuriami glaudūs ryšiai visuomenėje, padedama atsitiesti tiems, kuriems nepasisekė (pvz., neteko darbo), kurie palūžo (pvz., įjunko į priklausomybę), taurinama žmogaus siela. J. Hoffneris teigia...

Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Subsidiarumas iš esmės įprasmina krikščioniškosios demokratijos tikėjimą kiekvieno žmogaus gebėjimu tapti asmenybe, o ne vidutinybe. Paprastai tariant, šis principas reiškia, kad kiekvienas turime stengtis pats susidoroti su iššūkiais ir taip tobulėti, nes patys geriausiai žinome, ko mums reikia, o ...

Giedrius Surplys, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininko pavaduotojas

Mes, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), steigiame Krikščioniškosios demokratijos ir tradicinių vertybių centrą. Kodėl? Pagrindinės priežastys yra dvi. Pirma, LVŽS jau senokai uoliausiai atstovauja tradicinėms krikščioniškosios demokratijos vertybėms, tad norime stiprinti intelektines paj...

Arūnas Stankevičius, Mykolo Romerio universiteto Viešosios politikos ir vadybos studentas

Socialinės atskirties sąvoką bandyta apibrėžti jau XX a. pabaigoje. Tačiau plačiai vartoti ją imta tik šio šimtmečio pradžioje Vakarų demokratijos šalyse. Iš pradžių socialinė atskirtis buvo siejama tik su skurdu, tačiau palaipsniui pradėta vartoti vis platesniame kontekste. Be skurdo imta kreipti d...

Filosofas Kęstutis Girnius

Keturiasdešimties metų Husamas yra kirpėjas iš Sirijos, krikščionis, kadaise siekęs tapti vienuoliu. 2015 m. jo seserys rado prieglaudą Vokietijoje, kol jis pasiliko prižiūrėti savo senus tėvus. Tėvui mirus 2021 m., motina primygtinai jį ragino palikti Siriją, bet patekti į Europą buvo nelengva ir p...

Parengė br. Ramūnas Mizgiris OFM

Kai angelai nuo jų pakilo į dangų, piemenys kalbėjo vieni kitiems: „Bėkime į Betliejų pažiūrėti, kas ten įvyko, ką Viešpats mums paskelbė.“ Jie nusiskubino ir rado Mariją, Juozapą ir kūdikį, paguldytą ėdžiose (Lk 2, 15–16).