tikėjimas

tikėjimas

Tikėjimas – psichologinė būsena, kai informacijos suvokimas, nereikalaujantis apčiuopiamų įrodymų ar loginio patikrinimo, priimamas už tiesą. Tikėjimo subjektu gali būti individas, idėja ar reiškinys.

Duobėse aptikti išdarkyti žmonių skeletai parodė šiurpią Europos praeitį: tai buvo baisi vieta gyventi (1)

Radiniai Pietų Prancūzijoje esančio Saint-Paul-Trois-Châteaux miesto archeologinių tyrimų vietovėje parodė, kad akmens amžiaus laikai Europoje...

Sekmadienio Evangelija. Naujas kelias

Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų patepti. Labai anksti, pirmąją...

Sekmadienio Evangelija. Širdies perkeitimas

Dvasia Jėzų paakino nukeliauti į dykumą. Jis praleido dykumoje keturiasdešimt dienų šėtono gundomas, buvo kartu su žvėrimis, ir angelai jam...

Sekmadienio Evangelija. Raupsuotojo išgydymas

Anuo metu pas Jėzų atėjo raupsuotasis ir atsiklaupęs maldavo: „Jei panorėsi, gali mane padaryti švarų.“ Jėzus , pasigailėjęs jo, ištiesė...

Sekmadienio Evangelija. Visuotinio išganymo įvaizdis?

Anuo metu, išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie...