skie­pai

Prieš mėnesį į įprastas gyvenimo vėžes grįžęs Izraelis vėl imasi griežtesnių ribojimų

Pasaulyje vėl imant didėti koronaviruso atvejų skaičiui ir plintant delta atmainai, kai kurios valstybės vėl griežtina ribojimus. Prieš keturias...

Mi­tai ir fak­tai apie vak­ci­na­vi­mą interviu su infektologu Ambrozaičiu

Su­au­gu­sių pa­cien­tų vak­ci­na­vi­mas Lie­tu­vo­je yra vie­nas ma­žiau­sių Eu­ro­pos Są­jun­go­je. Gy­dy­to­jas...