Sausio 13-osios įvykiai

86 straipsnių

Sausio 13-osios įvykiai – 1991 metų sausio 13-osios įvykiai, kurių metu Sovietų Sąjunga, panaudodama ginkluotąsias pajėgas, mėgino įvykdyti valstybės perversmą Lietuvoje. Neramumai prasidėjo sausio mėnesio pradžioje ir pasiekė kulminaciją sausio 13-osios naktį. 

Naktį tankai, šarvuočiai, dengti sunkvežimiai bei desantininkų būriai apsupo Lietuvos radijo ir televizijos komiteto pastatą bei Televizijos bokštą. Prie šių objektų buvo susirinkusios minios beginklių žmonių, pasiruošusių ginti pastatus.

Panaudojus tankus bei šarvuočius buvo užimtas radijo ir televizijos komiteto pastatas. Prie televizijos bokšto tankai bei desantininkai siautėjo apie dvi valandas. Bokštas buvo užimtas, nutrauktos transliacijos.

Užėmus komiteto pastatą tankai pajudėjo prie Aukščiausiosios Tarybos rūmų (dabar - Lietuvos Respublikos Seimo rūmai). Prie rūmų budėjo virš 20 000 parlamento gynėjų, jie taikiai dainavo, buvo beginkliai. Sovietų Sąjungos kariai minios pulti nesiryžo. 

Iš viso naktį buvo sužeista virš 600 laisvės gynėjų, 14 žuvo

Žuvusieji Laisvės gynėjai – Loreta Asanavičiūtė, Virginijus Druskis, Darius Gerbutavičius, Rolandas Jankauskas, Rimantas Juknevičius, Alvydas Kanapinskas, Algimantas Petras Kavoliukas, Vidas Maciulevičius, Titas Masiulis, Alvydas Matulka, Apolinaras Juozas Povilaitis, Ignas Šimulionis, Vytautas Vaitkus, Vytautas Koncevičius.

Giedrimas Jeglinskas, Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pretendentas į kandidatus Prezidento rinkimuose, buvęs NATO gen. sekretoriaus pavadutojas

Šiais metais minime 33-iąsias tragiškų Sausio 13-osios įvykių metines. Tą naktį mūsų laisvės gynėjai apgynė nepriklausomą Lietuvą ir keturiolika jų sumokėjo aukščiausią – savo gyvybės – kainą.

Laisvės gynėjų dieną Filharmonija kviečia paminėti sausio 14 d. rengiamu koncertu „Laisvės šviesa virš Baltijos“. Skambės Baltijos šalių kompozitorių – lietuvio Arvydo Malcio, latvio Pēterio Vasko ir esto Ülo Krigulo kūriniai. Prie Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro dirigento pulto stos estų ...