Matematika

194 straipsnių

Matematika – mokslas, tiriantis struktūrų, kitimų ir erdvių modelius. Formaliai matematika yra aksiomomis apibrėžtų abstrakčių struktūrų nagrinėjimas, naudojant logiką ir matematinius žymėjimus.

Dr. Algis Kavaliauskas

Bėdos traukia viena kitą. Iš dviejų esminių mokyklinės matematikos įsisavinimo aspektų – išmokymo ir teisingo įvertinimo – turime didelių spragų abiejuose. Matematikos mokymo trūkumus ir jų pašalinimo būdus prieš kurį laiką jau aptarėme. Šiuo straipsniu siekiama atskleisti matematikos egzamino pažym...

Marius Kušlys, ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto dėstytojas

Prieš beveik pusantrų metų Lietuva buvo sukrėsta žinios, kad valstybinio matematikos brandos egzamino neišlaikė net trečdalis mokinių. Tuomet valstybės lygiu buvo diskutuota, kokios priežastys tai lėmė, ką daryti, kad tai nepasikartotų. Todėl prieš 2023 m. egzaminą buvo rengiamos papildomos konsulta...

Sergejus Sokolovas, matematikas

Straipsnio antraštėje pavartotas apibūdinimas yra nuoroda į tai, kad naujoji matematikos programa mokykloms, skubotai įvesta nuo šių mokslo metų (dabar ji jau taikoma nelyginėse klasėse), buvo sudaryta autokratiškai. T. y. buvo sudaryta siauros grupės Švietimo ir mokslo ministerijos (ŠMM) specialist...