Antai, „stipresnieji neturėjo kur parodyt savo žinių bei gebėjimų“, „tingėjusieji mokytis gali džiaugtis“ ir pan.

„Nacionalinė švietimo agentūra nenorėjo dar vieno skandalo?..“ „Toks lengvas egzaminas buvo dėl to, kad nuo šių metų jis bus privalomas stojant?..“

Šios ir kitos spėlionės tarsi papildė seniai paplitusį mitą, esą „kas antri metai matematikos egzaminas būna sunkesnis“.

Pirmosiomis akimirkomis ir man atrodė, kad egzaminas itin lengvas. Tiesiog „nepadoriai lengvas“. Tačiau...

Pirmi įspūdžiai, kad ir kokios srities, būna apgaulingi. Žinote, kodėl? Nes VISUR REIKIA ANALIZĖS. Sintezė tik po jos būna derlinga.

Dabar galiu šį bei tą prognozuoti.

Egzaminas nebuvo „nepadoriai lengvas“. Nebuvo jis ir pernelyg sunkus. Mano prognozė ta, jog šio matematikos egzamino rezultatai atitiks žinomą nuostatą „Ciesoriui-Ciesoriaus, o kiekvienam pagal darbus“.

Egzaminas nebuvo „nepadoriai lengvas“. Nebuvo jis ir pernelyg sunkus. Mano prognozė ta, jog šio matematikos egzamino rezultatai atitiks žinomą nuostatą „Ciesoriui-Ciesoriaus, o kiekvienam pagal darbus“.

Kitaip tariant, nedžiugins liepos pradžioj pasirodysiantys rezultatai silpnų mokinių. Bus apie 15–20 procentų neišlaikiusiųjų. „Vidutiniokai“ liks vidutiniokai. O ir „šimtukais“ itin gausiai nesnigs.

Na, o dabar išsamiau.

Kas yra „silpni mokiniai“? Aišku, čia ir toliau bus turimas omeny matematikos mokymasis, matematikos VBE.

Nesvarbu jau dabar, ar jie tingėjo, ar stengėsi, bet nesugebėjo... Silpni ir tiek.

Tai mokiniai, kurie galėjo išmokt spręst tik tuos uždavinius, kuriems pakanka kelrodės „DARYK TAIP“.

Kiekgi buvo tokių uždavinių?

Pirmoje egzamino dalyje buvo tik trys tokie uždaviniai: 2, 4 ir 5. Taigi, trys taškai.

Antroje dalyje – taip pat trys: 11, 12 bei 13.1. Vėl trys taškai.

Dar kartą pabrėžiu – pateikdamas išvadas stengiuosi žiūrėt ne specialisto, o „silpno mokinio“ akimis. Antai, „kosinusų teoremą moku, aibių sankirtą man įgręžė, įrašyt skaičių vietoj n padės skaičiuoklis, na, o grafikų, tikimybių, funkcijų nesuprantu...“

Taigi, jau šeši taškai iš serijos „daryk taip“. Keliaujame į trečią dalį.

Trečioj daly tokie mokiniai galės išspręsti 19.1 (2 taškai), 20.1 (1 taškas), ir 23,1 (2 taškai) uždavinius. Aišku, galėtų dar „pasiskinti taškų“ iš standartinių 21.2 (išvestinė lygi nuliui) ir 22.2 (egzamino formulyne pateikta Herono formulė) uždavinių, bet šie uždaviniai „slepiasi“ ilguose struktūrinių uždavinių tekstuose („adata šieno kupetoj“), ir daugelio silpnų mokinių tiesiog gali likt nepastebėti.

Vidutinis „silpnasis mokinys“ gali surinkti apie 11 taškų. Išlaikymo riba – 10 taškų. Vadinasi, „silpnieji mokiniai“ (jų gali būti net apie trečdalį visų laikiusių egzaminą) balansuoja ties riba. Porą taškų „kairėn“, ir egzaminas neišlaikytas.

Taigi, VIDUTINIS „silpnasis mokinys“ gali surinkti apie 11 taškų. Išlaikymo riba – 10 taškų. Vadinasi, „silpnieji mokiniai“ (jų gali būti net apie trečdalį visų laikiusių egzaminą) balansuoja ties riba. Porą taškų „kairėn“, ir egzaminas neišlaikytas.

Taigi, jokio „džiaugsmo“ silpniems bei tingėjusiems mokytis šis egzaminas tikrai neturėtų sukelti.

Rašydamas savo jau pateiktas išvadas, aš nekritikuoju egzamino. Kaip tik esu už griežtesnį egzaminavimą bei vertinimą. Tik taip (kitų kelių paieška prilygsta demagogijai) galima pakeisti į gerąją pusę gan tragišką situaciją su nūdienos moksleivių matematikos žiniomis (supratimas atsilieka nuo vykdymo).

Aš tik norėjau paneigti pasklidusią kritiką dėl neva „nepadoraus“ šių metų matematikos VBE „lengvumo“.

Na, o kokių aš pats turėčiau pastabų dėl egzamino užduoties?

Per daug ilgų tekstų. Teksto suvokimas – daugelio mokinių problema. Daugelio uždavinių tekstai, iš jų pašalinus „kramtymą“, galėtų būti trumpesni.

Taip pat nemanau, kad reikėjo duoti trigonometrinę nelygybę (24.1). Per visą matematikos VBE istoriją dar nėra buvę, kad abiturientai turėtų spręst trigonometrinę nelygybę. Todėl net ir labai stiprūs mokiniai, pretenduojantys „į šimtuką ar arti to“, galėjo nukentėt per šį užduoties autoriaus norą „pasigrožėti savim bei pasireikšti“ (dažnas bruožas tų, nuo kurių priklauso kitų žmonių likimas).

Autoriui puikiai žinoma, kad kiekvienais metais per matematikos VBE būdavo nesudėtingų trigonometrinių lygčių, ir mokiniai jas prieš egzaminą kartojo. Nedavė iš principo? Vėl „noras pasireikšti“?

Kiekvienam šis egzaminas skyrė savo povandeninių srovių. Kad ir kaip, kad ir iš kurios pusės mes šį egzaminą kritikuotume, kiekvieno jį laikiusio mokinio laukia jo paties užsidirbti rezultatai.

Logaritminė nelygybė (24.2) galėtų būti ir ne su pagrindu e. Daugelis laikiusiųjų šių metų matematikos VBE mokinių (jau nebūtinai „silpnų“) galėjo neparodyti savo gebėjimų spręsti logaritmines nelygybes vien dėl to, kad užmiršo ne per dažniausiai naudotą „lnx“ (logaritmas pagrindu e).

Taigi, šis egzaminas ne itin skiriasi nuo ankstesnių egzaminų. „Silpniesiems“ bus nelengva „tik išlaikyt“, o stipriesiems bus gan toli iki „šimtuko ar arti to“. Vidutiniokai gi liks vidutiniokai (apie 40 balų-procentų).

Kiekvienam šis egzaminas skyrė savo povandeninių srovių. Kad ir kaip, kad ir iš kurios pusės mes šį egzaminą kritikuotume, kiekvieno jį laikiusio mokinio laukia jo paties užsidirbti rezultatai.

Ciesoriaus – cesoriui. O kitiems bus atlyginta pagal darbus.