LVAT

371 straipsnių

Neringa Lukoševičienė, Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo atstovė

Lietuvos vyriausiajame administraciniame teisme (LVAT) apeliacine tvarka nagrinėjamos administracinės asmens ir valstybės bylos yra susijusios su daugeliu gyvenimiškų situacijų, tokių kaip mokesčių, sveikatos ir socialinės apsaugos, žemės teisinių santykių, aplinkos apsaugos, nuosavybės teisių atkūr...