2022 m. spalį atliktos stebėsenos metu LRTK nustatė, kad „Youtube“ kanale „ekspertai.eu“ yra teikiamos užsakomosios audiovizualinės žiniasklaidos paslaugos, nepranešus apie LRTK, nors tokią prievolę numato Visuomenės informavimo įstatymas.

Stebėsenos metu buvo nustatyta, kad dalijimosi vaizdo medžiaga platformoje „Youtube“ kanalo „ekspertai.eu“ pagrindinė veikla – programų žiūrėjimo paslauga, kurioje audiovizualinis turinys vartotojui teikiamas be registracijos, bet su galimybe prenumeruoti kanalą ir gauti informaciją apie naujausią turinį.

LRTK pernai lapkritį raštu kreipėsi į viešąją įstaigą „Ekspertai.eu“, kuri valdo „Youtube“ kanalą „ekspertai.eu“ su prašymu pateikti pranešimą apie nelicencijuojamos užsakomųjų audiovizualinės žiniasklaidos paslaugų teikimo veiklos pradžią, tačiau tokio pobūdžio pranešimo nesulaukė, tad priėjo išvados, kad minėto „Youtube“ kanalo yra neteisėta ir kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą (VAAT) su prašymu nutraukti kanalo veiklą.

2022 m. gruodį VAAT išnagrinėjo šią administracinę bylą, nutarė tenkinti LRTK prašymą – teismas nusprendė nutraukti „Youtube“ kanalo „ekspertai.eu“ veiklą.

Su šiuo pirmos instancijos teismo sprendimu nesutiko minėtą kanalą valdanti viešoji įstaiga „Ekspertai.eu“ ir pateikė skundą LVAT. Juo įstaiga prašė panaikinti VAAT sprendimą, bylą nutraukti ir priteisti patirtas bylinėjimo išlaidas.

Kaip nurodoma skunde, „Ekspertai.eu“ yra įsitikinę, kad LRTK vadovaujasi ne įstatymu, o siekia nubausti juos už valdžios kritiką.

„LRTK jau buvo informuota apie daugybę kanalų internete, kuriuose parduodama pornografinio turinio informacija, prašyta imtis veiksmų – reikalauti licencijų ir uždrausti šiuos kanalus, tačiau LRT jokių veiksmų nesiėmė. „Ekspertai.eu“ vertinimu, LRTK reikalauja uždrausti nemokamą žmogaus teisių ir valdžios kritikos kanalą, tačiau nesidomi mokamais internetiniais kanalais, kurie neturi licencijos, parduoda įrašus Lietuvos Respublikos teritorijoje, kuriuose rodomas pornografinio pobūdžio turinys“, – teigiama bylos dokumentuose.

LVAT trečiadienį nusprendė viešosios įstaigos „Ekspertai.eu“ skundą tenkinti iš dalies ir grąžinti bylą VAAT svarstyti iš naujo.

LVAT nurodė, kad VAAT, nagrinėdamas bylą, organizuodamas posėdžius, neįsitikino, jog bylos puses (šiuo atveju – viešąją įstaigą „Ekspertai.eu“) laiku ir tinkamai pasiekė procesiniai dokumentai, šaukimai į teismą. Apeliacinės instancijos teismas atkreipia dėmesį į tai, kad viešoji įstaiga „Ekspertai.eu“ šaukimą į VAAT posėdį gavo jau po posėdžio, įstaigos atstovams nebuvo sudaryta galimybė pasisakyti, kadangi teismo dokumentus, kuriuose nurodyta atsiliepimą pateikti iki 2022 m. gruodžio 8 d., atsakovas gavo 2022 m. gruodžio 21 d.

„Jeigu įstatymai nenustato kitaip, proceso dalyviams šaukimas turi būti įteikiamas ne vėliau kaip prieš septynias kalendorines dienas iki teismo posėdžio dienos. Asmeniui, kuriam pranešama arba kuris šaukiamas, šaukimas pristatomas į jo gyvenamąją vietą arba siunčiamas į jo darbovietę“, – pabrėžia LVAT.

Kai pastebi LVAT, iš bylos duomenų matyti, kad apie 2022 m. gruodžio 20 d. bylos nagrinėjimą VAAT rašytinio proceso tvarka ginčo šalys (t. y. nekviečiant jų į teismo posėdį) buvo informuojamos 2022 m. gruodžio 14 d. pranešimu, kuris viešajai įstaigai „Ekspertai.eu“ buvo siunčiamas. Tačiau byloje, pasak LVAT, nėra jokių duomenų apie šio pranešimo viešajai įstaigai „Ekspertai.eu“ įteikimą, taip pat kaip ir nėra įrodymų, patvirtinančių, jog įstaiga gavo teismo siųstus procesinius dokumentus.

LVAT, konstatavęs, kad pirmos instancijos teismas neužtikrino, jog bylos pusės ginče gautų procesinius dokumentus ir turėtų galimybę dalyvauti teismo posėdžiuose, nutarė grąžinti bylą pirmosios instancijos teismui, tai yra VAAT, nagrinėti iš naujo.