Litgrid

1467 straipsnių

AB „Litgrid“, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius, palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. „Litgrid“ atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Mes įgyvendinome strateginius tarptautinių jungčių „NordBalt“ (Lietuva–Švedija) ir „LitPol Link“ (Lietuva–Lenkija) projektus, o šiuo metu įgyvendiname šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą.

Išaugusi vėjo gamyba praėjusią savaitę sumažino elektros kainą 11 proc., tačiau elektrinės gedimas Suomijoje kol kas riboja generaciją regione. Trečią savaitę iš eilės Lietuvoje fiksuotas rekordinis šių metų elektros suvartojimas, tačiau vartojimo augimas lėtėja, praneša „Litgrid“.

Витаутас Будзинаускаc

В Литве с начала 2024 года подешевеет газ для бытовых потребителей и электричество для пользователей общественных поставок. При этом клиенты частных поставщиков с Нового года будут платить за электричество больше.

Витаутас Будзинаускаc

Общественные поставки электроэнергии в первом полугодии 2024 года должны подешеветь, правда, ненамного. Цена снизится, поскольку электричество на рынке стало дешевле, но цену увеличили другие факторы. Общественные поставки актуальны 0,5 млн. жителей Литвы.

ELTA

На прошлой неделе из-за похолодания в Литве был побит рекорд потребления электроэнергии в этом году. В пятницу цена на электроэнергию в Финляндии была отрицательной и достигла -203 евро/МВтч. Уникальная ситуация возникла в результате того, что один из участников рынка по ошибке продал чрезвычайно бо...

Витаутас Будзинаускаc

С января растет регулируемая часть цены на электричество, что приведет к повышению стоимости 1 кВт/ч электроэнергии для более чем миллиона потребителей. Они уже получают письма своих поставщиков, в которых подчеркивается, что цену повышает государство. Однако потребители удивлены, почему цена повыша...