kūriniai

30 straipsnių

Lietuvos bankas, pernai minėjęs 100 metų sukaktį, šia proga parengė ir išleido albumą „Lietuvos banko dailės rinkinys“. Jame pirmą kartą koncentruotai pristatomi centriniame banke tarpukariu ir po 1990 m. sukaupti dailės kūriniai – paveikslai, keramikos dirbiniai, skulptūros, vitražai, skelbiama pra...

Julija Beldeninovienė, COBALT vadovaujanti teisininkė

Lietuvai įgyvendinant 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvas (ES) 2019/789 ir (ES) 2019/790, 2022 m. kovo 24 d. buvo priimti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių pakeitimai, kurie įsigalioja 2022 gegužės 1 d. (su tam tikromis išimtimis). Pakeitimai įveda...