Birutė Galdikas

31 straipsnių

Birutė Galdikas – lietuvių kilmės antropologė, gamtosaugininkė, žymiausia orangutanų tyrinėtoja, fizinės antropologijos daktarė ir biologijos daktarė. Mokslininkė savo gyvenimą paskyrė disertacijai apie orangutanų gyvenimą, šių gyvūnų išsaugojimui. 

Praeitą savaitę lietuvių kilmės medicinos dizaineris Girius Antanaitis Vilniaus dailės akademijos Dizaino inovacijų centro kvietimu „Titanike“ surengė atvirą paskaitą „Diagnozė: Dizaino veterinarija“. Pranešimas apie profesiją, kuri gelbsti Australijos laukinių gyvūnų gyvybes, sulaukė didelio būsimų...

Vaida Pilibaitytė, LRT RADIJO laida „Ryto garsai“, LRT.lt

Nors augaliniai aliejai, pavyzdžiui, palmių aliejus, natūraliai turi gerų savybių, perdirbant juose atsiranda vėžį galinčių sukelti medžiagų, LRT RADIJUI sako Nacionalinio maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo instituto specialistė Ilona Drulytė.

Kai kam jau puikiai pažįstama, kai kam - dar neatrasta ir be galo paslaptinga Indonezija visada turi kuo nustebinti. Nesvarbu, ar nesate čia apsilankęs dar ne karto, ar jau spėjote išmaišyti šią keliautojų taip pamėgtą šalį skersai ir išilgai, šie įdomūs faktai apie Indoneziją vis dar gali jus nuste...

Al­do­na Kudzienė

Tris­de­šimt­me­tės Jo­a­nos Gri­ciū­tės gy­ve­ni­mo pa­tir­tis - įspūdinga. Po stu­di­jų Lie­tu­vos svei­ka­tos moks­lų uni­ver­si­te­to Ve­te­ri­na­ri­jos aka­de­mi­jo­je ji pen­ke­rius me­tus sa­va­no­riš­kai dir­bo įvai­riuo­se pro­jek­tuo­se Eu­ro­po­je, Azi­jo­je, Af­ri­ko­je, Cen­tri­nė­je Am...