Metodologija

Siekdami pateikti tik objektyvią ir skaitytojui suprantamą informaciją, tikrindami faktus DELFI „Melo detektoriaus“ žurnalistai naudoja standartinį žurnalistinio tyrimo metodą. Siekiant išlaikyti nuoseklumą, tas pats žurnalistinio tyrimo metodas taikomas tikrinant visus faktus. Su šio metodo gairėmis galite susipažinti šiame puslapyje.

1. Faktų atranka

Kiekvienas „Melo detektoriaus“ tyrimas prasideda nuo kruopščios faktų atrankos. Ieškodami faktų, žurnalistai naudojasi skirtingomis priemonėmis: ieško faktų internetu, klauso vyriausybės posėdžių, seka viešus ekspertų komentarus, dalyvauja spaudos konferencijose, naudojasi specialiu socialinio tinklo „Facebook“ faktų tikrinimo įrankiu.

Faktai tikrinti pasirenkami atsižvelgiant į jų aktualumą, poveikį visuomenei, informacijos paplitimą ir negali būti pasirenkami remiantis išankstinėmis žurnalisto nuostatomis ar naudos siekimu.

Svarbiausi „Melo detektoriaus“ informacijos teikėjai – patys skaitytojai. Jie žurnalistams gali siųsti įtarimų sukėlusius politikų ar ekspertų komentarus. „Melo detektoriaus“ žurnalistai, prisijungdami prie projekto, įsipareigoja operatyviai reaguoti į skaitytojų atsiųstą informaciją ir atrinkti faktus pagal tam tikrus kriterijus.

„Melo detektoriuje“ tikrinami faktai privalo atitikti šiuos reikalavimus:

- Tikrinami tik faktai, kurių tikrumą galima įrodyti arba paneigti, remiantis egzistuojančiais informacijos šaltiniais. „Melo detektoriumi“ netikrinamos subjektyvios nuomonės ar ateities prognozės, taip pat tie faktai, kurių teisingumas yra akivaizdžiai matomas ir nereikalauja jokio tolimesnio tyrimo;

- Tikrinami tik aktualūs faktai, įdomūs ne tik specifinei auditorijai, bet ir platesniam skaitytojų ratui. Jei vienu metu iš skaitytojų gaunama daug tikrintinų faktų, „Melo detektoriaus“ komanda pasilieka teisę pirmiausia tikrinti tuos faktus, kurie yra aktualiausi realiuoju laiku. Taip pat „Melo detektoriaus“ komanda gali klausti skaitytojų nuomonės, kurių faktų tikrumą išsiaiškinti jiems būtų įdomiausia.

2. Tyrimas

Pasirinkęs faktą, žurnalistas pradeda žurnalistinį tyrimą. Į jį įeina informacijos paieška internete, duomenų bazėse, moksliniuose darbuose, tyrimuose ir kita. „Melo detektoriuje“ viešinamuose tekstuose šis tyrimas privalo atsispindėti, tekste pateikiant naudotus informacijos šaltinius. Atlikdamas tyrimą, žurnalistas taip pat gali kreiptis į kitus tiriamos srities ekspertus ir prašyti jų komentarų. Straipsnyje tyrėjas privalo nurodyti visus informantus ir pateikti įrodymų apie jų kompetenciją, tai yra, įvardyti pareigas ar pasiekimus tiriamoje srityje. Atlikdamas tyrimą, žurnalistas negali vadovautis savo subjektyvia nuomone, emocijomis ar siekti sau naudos.

3. Vertinimas

Surinkęs visus reikiamus įrodymus apie tiriamą faktą, žurnalistas pasiruošęs tyrimą viešinti „Melo detektoriuje“. Tyrimo metu atskleidžiamas galutinis fakto vertinimas.

„Melo detektoriuje“ išskiriamos šios vertinimo kategorijos:

4. Atsekamumas

„Melo detektoriaus“ prioritetai – skaidrumas ir lengvai atsekama informacija. Mes rūpinamės, kad polapyje skelbiami tekstai būtų lengvai suprantami skaitytojams, nepriklausomai nuo jų profesinės srities ar išsilavinimo. „Melo detektoriaus“ žurnalistai įsipareigojai pateikti kuo daugiau tekstinių ir vaizdinių faktų tikrumo įrodymų. Kad skaitytojams būtų lengviau patikrinti žurnalistų darbą, kiekvieno teksto apačioje skelbiamas detalus šaltinių sąrašas su nuorodomis.

5. Taisymų politika

Mes pripažįstame savo klaidas ir vertiname objektyvius skaitytojų komentarus. Pastebėję žurnalisto padarytą faktinę klaidą ar paaiškėjus naujoms tyrimo aplinkybėms, apie kurias tikrinant faktą nebuvo žinoma, pataisome į „Melo detektorių“ įkeltus tekstus. Visi papildyti ar pataisyti tekstai polapyje yra aiškiai matomi, išskiriant juos antraštės prierašu, nurodančiu datą, kada informacija buvo atnaujinta. Jei pastebėjote mūsų tekstuose klaidą ar informaciją, neatitinkančią realybės, kreipkitės adresu melodetektorius@delfi.lt DELFI „Melo detektorius“, būdamas Tarptautinio faktų tikrinimo tinklo (IFCN) Garbės kodekso signataru, įsipareigoja laikytis organizacijos naudojamo žiniasklaidos atsakomybės, nešališkumo, patikimumo kodekso. Jei pastebėjote, kad „Melo detektorius“ savo veikla pažeidžia šiuos kriterijus, informuokite apie tai IFCN, naudodami šią formą: https://ifcncodeofprinciples.poynter.org/complaints-policy