Šią savaitę darbą pradės ir viceministrė Agnė Kudarauskienė, o sausio 4-ąją – viceministras Ramūnas Skaudžius.

G. Jakštas bus atsakingas už studijų ir mokslo sritį.

Jis iki šiol ėjo vadovaujančias pareigas Vyriausybės Strateginiame analizės centre, kaip nepriklausomas ekspertas dalyvavo įvairiuose švietimo projektuose.

„Prisijungdamas prie komandos turiu tris pagrindinius veiklos tikslus: stiprinti studijų kokybę, pasiekti proveržį mokslo srityje ir atnaujinti aukštojo mokslo finansavimo modelį“, – pranešime teigė viceministras G. Jakštas.

„Svarbu pasiekti, jog į aukštąsias mokyklas būtų priimami studijoms pasirengę abiturientai, kad pasiskirstymas tarp besimokančiųjų profesinėse mokyklose, universitetuose ir kolegijose atitiktų darbo rinkos poreikius“, – teigė jis.

Viceministras G. Jakštas pabrėžė sieksiantis aukštųjų mokyklų finansavimą susieti su veiklos kokybės rodikliais, dėl kurių bus tariamasi su pačiomis aukštosiomis mokyklomis.

Taip pat ketinama skatinti Lietuvos mokslo institucijų bendradarbiavimą, siekiant konkuruoti pasauliniu mastu prioritetinėse srityse – dėl to, kaip teigiama pranešime, numatoma didinti Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) finansavimą.

Vilniaus universitete G. Jakštas baigęs ekonometrijos bakalaurą, Tilburgo universitete (Nyderlandai) įgijęs finansų ir draudimo matematikos magistrantūrą. Jis yra yra dirbęs įmonėje „Lietuvos draudimas“, Statistikos departamente.

Taip pat pirmadienį pradėjęs dirbti ministerijos kancleris J. Lukošius Vilniaus universitete įgijęs ekonomikos bakalaurą ir ekonominės politikos magistrą, nuo 2011 metų dirbo Valstybės kontrolėje, nuo 2017 metų vadovavo Ekonomikos audito departamentui, organizavo auditus aplinkos apsaugos, energetikos, susisiekimo ir valstybės ūkio srityse.

Kiti viceministrai prisijungs vėliau

Šią savaitę, gruodžio 23 dieną, darbą pradės viceministrė A. Kudarauskienė, kuri kuruos profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą sritis.

„Artimiausio laikotarpio prioritetas – užtikrinti, kad profesinis mokymas – pirminis ir tęstinis – vyktų kaip įmanoma sklandžiau, organizuojant ugdymo procesą nuotoliniu būdu. Taip pat išspręsti praktikų įmonėse organizavimo klausimą, darbdaviams vengiant pašalinių kontaktų“, – pranešime teigė viceministrė.

„Kitos būtinos priemonės, siekiant formuoti kultūrą, kuri būtų palanki profesiniam mokymuisi ir nuolatiniam tobulinimuisi, – karjeros planavimo visą gyvenimą sistema, profesinio mokymo atitikimas darbo rinkos reikalavimams, profesijos mokytojų korpuso stiprinimas, pameistrystės efektyvinimas“, – sakė ji.

A. Kudarauskienė, anot pranešimo, pastaruoju metu buvo švietimo ekspertė, atsakinga už profesinio mokymo tobulinimą Lietuvos pramoninkų konfederacijoje, taip pat inovacijų ekspertė Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūroje, Klaipėdos universiteto Pedagogikos katedros mokslo darbuotoja.

Vytauto Didžiojo universitete ji yra įgijusi edukologijos daktaro laipsnį, taip pat švietimo vadybos magistrą ir filosofijos bakalaurą, stažavosi Pekino „Capital Normal“ universitete.

A. Kudarauskienė yra dirbusi Karaliaus Mindaugo profesinio rengimo centre, Vytauto Didžiojo universitete, Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centre, Lietuvos inžinerinės pramonės asociacijoje. Ji taip pat buvo išrinkta į Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Suaugusiųjų neformalaus švietimo tarybą, Studijų kokybės vertinimo centro tarybą.

Po naujųjų metų, sausio 4-ąją, darbą pradės už bendrąjį ugdymą atsakingas viceministras R. Skaudžius.

„Pagrindinis tikslas – kiekvienam Lietuvos vaikui užtikrinti vienodas galimybes siekti geriausio išsilavinimo, atliepiančio jo poreikius. Tam turi būti tinkamai atnaujinamos programos, sutelkiamas dėmesys naujų pedagogų ruošimui ir esamų švietimo darbuotojų kvalifikacijai. Sieksiu dialogo su švietimo srityje veikiančiais ekspertais, diskusija ir žiniomis grįstų sprendimų“, – pranešime sakė viceministras.

Jis Vilniaus universitete yra įgijęs chemijos bakalaurą ir magistrą, VDU – mokytojo kvalifikaciją, taip pat jam suteiktas daktaro laipsnis.

R. Skaudžius dirbo chemijos mokytoju Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijoje, vėliau čia dirbo ir pavaduotoju ugdymui. 2011 metais apdovanotas Meilės Lukšienės premija.

Vėliau jis dėstė VU, 2017 metais paskirtas Chemijos ir geomokslų fakulteto prodekanu studijoms.

R. Skaudžius – vienas iš Lietuvos gamtos mokslų bei Lietuvos geomokslų olimpiadų iniciatorių, chemijos srities vadovas Europos Sąjungos mokslo ir Tarptautinės jaunių mokslo olimpiadose, integruoto gamtos mokslų kurso programos 5-8 klasėms bendraautorius.

Per paskutinius 5 metus stažavosi Švedijoje, Japonijoje, Taivane ir Jordanijoje. Šiemet apdovanotas VU rektoriaus jaunojo mokslininko mokslo premija už svarius mokslo pasiekimus.