turtas

285 straipsnių

Turtas (ekonomine prasme) – ištekliai, naudojami žmonių ir visuomenės gerovei. Teisine prasme turtas yra visos turimos teisės, teisiniai reikalavimai bei turtiniai įsipareigojimai, jų visuma.

Inga Štrimaitienė

Paveldėjus turtą keliems paveldėtojams dažnai iškyla klausimas, ką su turimomis turto dalimis daryti toliau ir ar tikrai kiekvienas paveldėtojas yra suinteresuotas paveldėtą turtą valdyti, naudoti ir apskritai jį turėti nuosavybės teise. Ką svarbu žinoti, norint kitiems įpėdiniams perleisti savo pav...