stre­sas

Tomas Stasiukaitis. Kaip lengvai pasiruošti sėkmingai kalbai?

Atsistoti prieš visus ir kalbėti viešai – daugeliui yra didelis stresas. Tam, kad sumažintumėte stresą savo viešos kalbos metu, turėtumėte skirti...

GERL: kai virš­ki­ni­mo bė­da vie­na ne­vaikš­to (1)

Už krū­tin­kau­lio jau­čia­te de­gi­ni­mą, grau­ži­mą? Ma­tyt, pir­miau­sia su­ne­rim­si­te dėl šir­dies būk­lės. Ta­čiau tai...

Svei­kiau mai­tin­tis truk­do ir ele­men­ta­rių ži­nių sto­ka

Apie lie­tu­vių val­gy­mo įpro­čių po­ky­čius ir vis dar ga­jus mi­tus kal­ba­mės su Kau­no kli­ni­kų gy­dy­to­ja die­to­lo­ge,...

Iš gaisro gniaužtų gyvūnus išgelbėję ugniagesiai: šunų rojuje vietą tikrai turėsime

Rugsėjo 27 d., tre­čia­die­nio va­ka­rą, Aly­tu­je , Kaš­to­nų gat­vė­je, esan­čia­me dau­gia­bu­ty­je ki­lo gais­ras ....

Ner­vi­nė įtam­pa tai­ko į sil­pniau­sią vie­tą

Stre­sas – be­veik kiek­vie­no šiuo­lai­ki­nio žmo­gaus pa­ly­do­vas. Ta­čiau jei bė­ga­te per gy­ve­ni­mą lyg į ra­tą...