prokuratūra

274 straipsnių

Prokuratūra – valstybės institucija, kurios paskirtis – vykdyti baudžiamąjį persekiojimą. Prokuratūra vykdo iš esmės jurisdikcines ir kitas funkcijas. Prokuratūra padeda užtikrinti teisėtumą ir teismui vykdyti teisingumą.

Jadvyga Bieliavska

Advokatas Marijus Velička kreipėsi į Generalinę prokurorę Nidą Grunskienę, prašydamas ginti viešąjį interesą – užtikrinti, jog buitiniai vartotojai, labai mažos įmonės ir mažos įmonės turėtų teisę vienašališkai neatlygintinai nutraukti ar pakeisti elektros energijos pirkimo–pardavimo ir persiuntimo ...