Popiežius

439 straipsnių

Popiežius (lot. Papa, arba „tėvas“, gr. Πάπας „pápas“, Papa itališkai) – Romos vyskupas ir Romos Katalikų Bažnyčios vadovas. Dabartinis, 266-asis, popiežius yra Pranciškus, išrinktas kardinolų konklavos 2013 metų kovo 13 dieną.

Popiežius yra svarbus moralinis lyderis daugiau kaip milijardui katalikų, į kurio nuomonę atsižvelgiama, nors Vatikano miestas neturi reikšmingos karinės jėgos ar politinės galios. Popiežius laikomas apaštalo Petro įpėdiniu. Tai suteikia jam Katalikų Bažnyčioje tam tikras ypatingas teises, kurios grindžiamos Biblija ir Bažnytine tradicija.

Smarkios kritikos dėl savo žodžių apie „baltą vėliavą“ Ukrainos kare sulaukęs popiežius Pranciškus trečiadienį per visuotinę audienciją nekomentavo ginčytino savo pasisakymo. Jis tik bendrai paragino melstis prieš karą. „Meskime Viešpatį, kad suteiktų mums malonę įveikti šią karo, kuris visada yra p...

Tomas Sinickis

Baigiasi dar vienas savaitgalis kupinas švenčių, įvykių, minėjimų ir nusišnekėjimų. Kol daugelio jūsų širdis užlieja optimizmas ir gera nuotaika, senstantį Vilnijos lenką kažkodėl apima nerimas, o vėliau – pyktis, pereinantis į desperaciją, iš kurios išsigelbėjimas yra tik vienas – visiškas atsidavi...

Paulius Jurkevičius

Šventasis Apaštalų Sostas – prieš Ameriką. Amerika – prieš Šventąjį Apaštalų Sostą. Popiežius argentinietis – prieš vyskupą amerikietį. Vyskupas amerikietis prieš popiežių argentinietį. Tikėjimo tradicijos pokyčiai – prieš tikėjimo tradicijos stagnaciją. Ir atvirkščiai.

Aušra Maldeikienė, Europos Parlamento narė

2015 m. vasarą Katalikų Bažnyčios socialinį mokymą papildė enciklika Laudato si‘, kurioje kalbama apie krikščionio santykį su Kūrėjo žmogui duota aplinka. Čia bene pirmą kartą tokiu lygmeniu prabilta apie tai, kad negalime atriboti rūpinimosi gamta, įsipareigojimų visuomenei, teisingumo siekių vargš...

Regina Statkuvienė

Popiežius Pranciškus nuo pat savo pontifikato pradžios pagarsėjo kontroversiškais pasisakymais, kuriuos ištransliavus popiežiaus aplinka komentuodavo tradiciškai: „popiežius ne taip suprastas, jis to nenorėjo pasakyti“. Po tokių komentarų kitas logiškas klausimas: „tai ką gi jis iš tiesų norėjo pasa...