Poezija

43 straipsnių

Poezija – grožinės literatūros dalis, kurioje išnaudojamos ne tik tiesioginės prasminės kalbos savybės, bet ir estetinės ar keliančios jausmus, asociacijas. Poezijos kūriniai – eilės.

"Vakarų ekspresas", Jurga Petronytė

„Pabudau vieną rytą ir per mane ėmė lietis poezijos srautai“, - apie netikėtą kūrybos proveržį pasakoja pajūryje, prie Šventosios, gyvenanti Vaiva Milončiūtė, per pastaruosius metus išleidusi jau antrą savo poezijos knygelę. Daugiau kaip dešimtmetį kalbos tvarkytoja Palangos savivaldybėje dirbusi mo...

Evelina Joteikaitė

Kai pranyksta ribos tarp „geros“ ir „prastos“ poezijos, atsiranda intrigos momentas, – tuo tiki Algis Sprindžiūnas ir Erikas Siliukas, meninio dueto „To try to attempt;.“ nariai. „Kai kurie eilėraščiai turi tam tikrą intrigą, kurią, atrodytų, sąmoningai būtų sunku įdėti, bet kažkas sugebėjo, savotiš...

Dalia Daškevičiūtė

Ar gali žmogus, septyniasdešimt metų pragyvenęs svetur, skirtingose šalyse ir kontinentuose, neprarasti savęs? Ar gali, sulaukęs vos dvidešimt penkerių, būti spėjęs taip stipriai suleisti šaknis į gimtąją žemę, kad jokios okupacijos ir emigracijos jų neišrautų? Kad širdyje taip ir liktų lietuviu? Pa...

Dalia Daškevičiūtė

1944-ųjų spalis. Iš vienišos Mačernių sodybos pas Jurkų į svečius darda vežimo ratai. „Bepročiai, kur jūs? Ten jau frontas. Sovietai“, – sako vežimą sustabdę hitlerininkams talkinę lietuviai. Fronto negirdėti, todėl Vytautas Mačernis liepia Donatui Banioniui išlipti, o pats važiuoja apsidairyti. Kur...

Dalia Daškevičiūtė

Šiuolaikinė jaunoji karta veikiausiai mažai girdėjusi apie Algimantą Mackų. O juk tai buvo ryškiausias „nužemintųjų“ kartos atstovas, tragiško likimo išeivis, talentingas poetas, kurio kūryba turėjo įtakos vėlesnių poetų braižui. Bičiulio Antano Škėmos žūties autokatastrofoje sukrėstas A. Mackus par...

Dalia Daškevičiūtė

Šviesa ir tamsa. Ir visa tai jungiantys gilūs išgyvenimai. Tokių kontrastų kupinas buvo Janinos Degutytės gyvenimas. Jos santykis su alkoholike motina buvo ta tamsa, iš kurios poetė išeities ieškojo visą gyvenimą. Tragizmas ir viltis gulė į eilėraščius, kuriuose skleidėsi per anksti turėjo suaugti ž...

Dalia Daškevičiūtė

„Sako, mirdamas mane tu keikei, / O numiręs surūstėjai dar labiau. / Ligi šiol aš negaliu vis atsipeikėt: / Juk tave mylėjau ir gerbiau. / Ar galėjau iš pusiaukelės sugrįžti? / Ar galėjau – tais pačiais keliais?“ – 1942 m. sausio 15-ąją savo eilėraštyje, pavadintame „Maironiui“, retoriškai klausė Sa...