monografija

2 straipsnių

Monografija (gr. μονογραφία 'atskiras raštas') – skirtingai nei vadovas – išsamus darbas (leidinys); tyrinėjimas, skirtas vienam klausimui arba temai; mokslo publikacija. Tai gali būti koks nors išleistas mokslinis tyrimas, disertacija, habilitacija ar jos, kitokio (paprastai didelės apimties) darbo pagrindu parengtas veikalas, kūrinys. Neperiodinis ir netęstinis bibliografinis vienetas. Autorius – paprastai vienas asmuo. Gali būti ir kolektyvinė monografija.