Mažoji Lietuva

40 straipsnių

Marius Mockus, Gargždų krašto muziejaus muziejininkas-istorikas

Šiais metais Gargždų krašto muziejus įgyvendino projektą „Istorinės Mažosios Lietuvos knygos restauravimas“. Gavus finansavimą iš Lietuvos kultūros tarybos ir dalinai prie projekto prisidėjus muziejaus surinktomis lėšomis buvo restauruotas pamokslų rinkinys „Aš bei mano namai norim viešpačiui šlužyt...

Kodėl ir kaip didžiausi Lietuvos priešai kryžiuočiai netikėtai paskatino lietuvių kalbos evoliuciją? Lietuvos mokslo premijos laureatas prof. V. Drotvinas - apie senuosius lietuvių kalbos žodynų tyrimus ir XVIII amžiaus įvykius Mažojoje Lietuvoje, lėmusius lietuvių kalbos ir tautos atgimimo pradžią ...