Restauravimo darbus atliko Šilutės Hugo Šojaus muziejaus restauratorė Natalija Kučinskaja. Ši Gargždų krašto muziejaus fonduose saugoma knyga buvo išleista 1914 m. Berlyne. Pamokslų rinkiniai, leidžiami knygomis, buvo paplitęs ir gana savitas Mažosios Lietuvos literatūros žanras. XIX a. stiprėjant pietistinėms nuotaikoms, pamokslai tapo neatskiriama surinkimų ir evangelikų namuose vykstančių apeigų dalimi. Pamokslų rinkinių knygos buvo didžiausi pagal apimtį, neretai iliustruoti, vieni iš brangiausių Mažosios Lietuvos lietuviškų spaudinių. Gargždų krašto muziejuje saugoma mišknygė (taip dar vadintos pamokslų knygos) – tai Kristupo Jurkšaičio, atlikus pataisymus ir papildymus, parengtas antrasis 1856 m. pasirodžiusio pamokslų rinkinio „Evangeliškas mišknygas“ leidimas.

1914 m. pasirodžiusi knyga buvo labai prabangiai išspausdinta: stambiu, senam žmogui lengvai skaitomu šriftu, su medžio raižiniais ir spalvotomis litografijomis Kristaus gyvenimo tema. Tai taip pat ir didžiausio formato (22 ir 29 cm) Mažosios Lietuvos lietuviškas spaudinys. Pagal leidėjų sumanymą knyga turėjo tapti universaliu, kartu ir parankiniu kalendorinių metų pamokslų leidiniu. Pasak knygotyrininko prof. Domo Kauno, nors ir kritikuota dėl vokiškos pratarmės, iš esmės knyga buvo sutikta palankiai, tačiau leidiniui plisti sutrukdė prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas. Spaudžiami ekonominių sunkumų, knygos nebepirko net prenumeratoriai. Turbūt dėl to iki mūsų dienų išliko tik keletas šios knygos egzempliorių, saugomų Vilniaus ir Klaipėdos bibliotekose, Mažosios Lietuvos istorijos ir Šilutės Hugo Šojaus muziejų fonduose.

Įdomi ir Gargždų krašto muziejuje saugomos knygos istorija. 2013 m. Gargždų krašto muziejaus filialui Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejui Priekulėje buvo padovanota blogos būklės, be priekinio viršelio knyga. 2017 m., svarstant galimybę restauruoti turimą pamokslų rinkinį, į Gargždų krašto muziejų su kitais religinės tematikos eksponatais atsitiktinai pateko minėtos knygos priekinis viršelis. Patikrinus viršelio ir knygos įrišimo įplyšimus paaiškėjo, kad tai tos pačios knygos dalys. Taip, laimingo atsitiktinumo dėka, pavyko atkurti gražiausia tituluojama Mažosios Lietuvos knygą.

Šilutės Hugo Šojaus muziejaus nuotr.

Neeilinė asmenybė ir knygos sudarytojas Kristupas Jurkšaitis – Mažosios Lietuvos evangelikų liuteronų kunigas, spaudos darbuotojas, tautosakininkas, kalbininkas, vertėjas, kultūros veikėjas. Nuo 1879 m. Priekulėje dirbo mokytoju-precentoriumi, kur ir pradėjo savo literatūrinę bei kalbinę veiklą. Dirbdamas Priekulėje į lietuvių kalbą išvertė knygą „Jeruzalės išpustyjims“, kuri spausdinta kaip Priekulėje leisto (Jurgio Traušio spaustuvėje) evangelikų liuteronų savaitraščio „Tiesos prietelius“ priedas. Vėliau dirbdamas Saugose, Rusnėje jis atliko reikšmingą darbą, tyrinėdamas lietuvių kalbą, rinkdamas tautosaką. Jo surinktais darbais domėjosi Jonas Basanavičius, Eduardas Volteris ir kiti to meto mokslininkai. Aktyviai bendradarbiavo periodinėje spaudoje, paskelbė straipsnių mokslo populiarinimo tema, kurį laiką redagavo „Lietuvos balsą“, „Tilžės keleivį“.

Restauruotą pamokslų rinkinį „Aš bei mano namai norim viešpačiui šlužyti“, Gargždų krašto muziejaus lankytojai jau nuo 2019 m. sausio mėn. galės pamatyti Laisvės kovų ir tremties istorijos muziejuje Priekulėje.

Top naujienos