Jonas Basanavičius

122 straipsnių

Virginijus Savukynas

Vilniečiams 1917 m. pavasaris buvo ypač sunkus. Guodė nebent viltis, kad jis bus geresnis už iškentėtą žiemą, tačiau badas, nuolatinis karo palydovas, nesitraukė. Vokiečių magistratas vis kėlė duonos kainą, vis mažino kasdieninę jos normą. Nuo gegužės 1 d. vienam žmogui buvo leidžiama nusipirkti vos...

Dr. Vytas Jankauskas

Gyvendami pamišusio bėgimo tempu ir nedažnai turėdami laiko prisėsti ir atsipūsti, jau pripratome žiūrėti į savo gyvenimą kaip į projektą. Padarę A, griebiamės B, paskui čiumpam C ir taip toliau. Todėl būdami nuolat įvykių sūkuryje, galime tik labai pasistengę įsivaizduoti, kaip ir kokiomis aplinkyb...

Dvi kultūros paveldo vertybės – Vilniaus Didžiosios sinagogos ir mikvių (ritualinių baseinų) pastato liekanų kompleksas bei namų kompleksas J. Basanavičiaus gatvėje (16, 16A), kur buvo įsteigta pirmoji Vilniaus lietuviška gimnazija, kultūros ministro įsakymais paskelbti valstybės saugomais nacionali...

Lietuvai minint Valstybės atkūrimo dieną Vilniuje „prabilo“ Jonas Basanavičius. Aušros vartų gatvėje stovintis skulptoriaus Gedimino Piekuro paminklas tautos patriarchui tapo 24–ąja MO muziejaus projekto „Vilniaus kalbančios skulptūros“ dalimi, skelbiama muziejaus pranešime žiniasklaidai.

Simbolinę dieną, Vasario 16-ąją, 13 val. prie MO muziejaus interaktyvaus kultūrinio–edukacinio projekto „Vilniaus kalbančios skulptūros“ prisijungs viena iškiliausių Lietuvos istorijos asmenybių – dr. Jonas Basanavičius. 2018 m. sostinėje priešais Lietuvos nacionalinę filharmoniją pastatytas skulpto...

Knygos „Mėmelio šturmo blefas“ ištrauka, Leidykla „Briedis“

Tai knyga apie Antrojo pasaulinio karo mūšius dėl Klaipėdos tarp Raudonosios armijos ir Vermachto. Nors nuo šių tragiškų įvykių praėjo beveik aštuoniasdešimt metų, tačiau stebėdami dabartinius įvykius Ukrainoje matome besikartojančią istoriją. Rusų kareivio genetinė atmintis niekur nedingo. Patologi...

Dalia Asanavičiūtė, Seimo narė

Nedaugelis žino Lietuvai, Latvijai ir Estijai svarbią, 1940 metais liepos 23 dieną JAV valstybės sekretoriaus Sumner Welles paskelbtą deklaraciją. Po Vokietijos ir Sovietų Sąjungos Molotovo-Ribentropo paktu pasidalintos Vidurio ir Rytų Europos, Jungtinės Amerikos Valstijos šia deklaracija pasmerkė S...

Knygos „Valstybės atkūrimo istorijos“ ištrauka, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras

1918 metais vasario 16-ąją Lietuvos Taryba pasirašė dokumentą, skelbiantį, kad yra atkuriama Lietuvos valstybė, kuri atsižada nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Kokių aplinkybių apgaubtas buvo Vasario 16-osios akto pasirašymas? Kviečiame skaityti knygos ištrauką.

Algimantas Čekuolis

Seną lietuvišką pasaką-mitą apie brolius juodvarnius Jonas Basanavičius užrašė XIX a. Vėliau Lietuvos poetai kelis kartus eiliavo. Dabar bobutės pasakų neseka. Žino, kad anūkėliai šnabždėsis: „Neįdomu. Nekimba.“ Su anūkėliais reikia gyvenimiškai kalbėtis.