Abiem atvejais stiprybės šaltinio buvo ieškoma senovėje, ji turėjo įkvėpti tautą ateities vizijoms. Todėl neatsitiktinai abiejų valstybių himnuose, sukurtuose tautų atgimimo metu, randame nuorodas į tautos praeitį: „Iš praeities Tavo sūnūs te stiprybę semia“, gieda lietuviai; būk „Tokia pat narsi, kaip kadaise buvai“, savo valstybei linki graikai.

1821 m. kovo 25 d. kilusio Graikijos nepriklausomybės karo dviejų šimtų metų sukaktis nevalingai verčia mintimis grįžti prie atkurtos Lietuvos valstybės šimtmečio, minėto prieš trejus metus. Nors iš pirmo žvilgsnio atrodo, kad šiuos esminius dviejų tautų istorijos įvykius sunku sugretinti erdvėje ir laike, įvertinus laikmečio dvasią atspindinčių su tautiniu atgimimu ir išsivadavimu iš imperijos gniaužtų susijusių procesų panašumą, kyla natūralus klausimas: „Ar toli nuo Lietuvos kilusi graikų išsivadavimo kova turėjo įtakos beveik po šimto metų įvykusiam Lietuvos valstybės atkūrimui ir į jį atvedusiam tautiniam atgimimui?“

Antika: demokratijos ir laisvės ištakos