Marcelė Kubiliūtė

10 straipsnių

Marcelė Kubiliūtė – Lietuvos  žvalgybininkė, spaudos ir visuomenės veikėja, J. Kubiliaus sesuo. 1918–1925 dirbo Lietuvos žvalgyboje ir 1919 perdavė į Kauną, tuometinę sostinę, slaptus lenkų valdžios dokumentus, tarp jų ir Lenkų karinės organizacijos rengiamo sukilimo Lietuvoje organizatorių šifrus (tai padėjo likviduoti maištininkų organizaciją).

Raimundas Klimavičius

Pasibaigus Antrajam pasauliniam karui, Europa buvo padalyta į dvi stovyklas. Tarp nugalėtojų – Sovietų Sąjungos ir buvusių jos sąjungininkių – nusileido aklina Geležinė uždanga. Lietuva liko okupuota Raudonosios armijos, o neutralių Europos valstybių politika rėmėsi nuostata „neerzinkime sovietų“. 1...

Ko gero, nė vienas televizijos ir kino projektas neapsieina be savo darbą išmanančių grimo meistrų. Tam, kad personažai būtų kuo tikroviškesni, o aktoriams būtų lengviau įsijausti į vaidmenį, kartais grimo kėdėje jiems tenka praleisti ne vieną valandą. LRT istorinio daugiaserijino filmo „Laisvės kai...