LKP CK

50 straipsnių

Gražina Kristina Sviderskytė

Prisimenant Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydį per Atlanto vandenyną 1933 m. liepos 15–17 d. dažnai minima neva paslaptinga jų žūtis, gandai apie pašovimą Vokietijoje. Tos senos paslaptys – lyg kolektyvinės atminties balta dėmė ar randas; iš kur ir kaip tai atsirado? Neseniai vienas skaitytojas...

Virgilijus Čepaitis

Likimas lėmė, kad esu tarp tų, kurie balsavo už valstybės, leidžiančios žmonėms gimti laisvėje, atkūrimą. Ši knyga labiau panaši į memuarus sensu stricto, negu ankstesnės, kuriose rašoma apie Sąjūdį ir Aukščiausiąją Tarybą. Joje daugiau dėmesio skiriu asmeninei istorijai, kuri nuo 1991-ųjų lapkričio...

Violeta Rutkauskienė

Čikagos priemiestyje Oak Brook 2019 m. spalio 11–13 d. vyko JAV LB XXII Tarybos antroji sesija. Tarybą sudaro 60 asmenų, kuriuos trejų metų kadencijai išrenka JAV lietuvių bendruomenė per visuotinius rinkimus, ir 10 apygardų pirmininkai, atstovaujantys savo vietovėms pagal pasiskirstymą regionais. T...

Mindaugas Milinis

Jei dar kam nors kyla klausimų, ar per Antrąjį pasaulinį karą Lietuva buvo okupuota ar išvaduota, tereikia paskaityti 75 metų senumo sovietinių funkcionierių skundus aukščiausiems tuometės sovietinės respublikos vadovams. Pačiam Antanui Sniečkui adresuotuose skunduose prašoma apsaugoti nuo siautėjan...

Česlovas Iškauskas www.iskauskas.lt

Lietuviai išsiskiria tuo, kad mėgsta pažymėti visokias sukaktis – gimimo, mirimo, gimtadienius, vardadienius, krikštynas, vestuvių, „pirmo karto“ metines, savo šalies ir pasaulio įvykių jubiliejus, tautines šventes. Gruodžio 23-ąją minime vieno baisaus žmogaus (jeigu jį apskritai galima vadinti žmog...