Išganymas

Sekmadienio Evangelija. Visuotinio išganymo įvaizdis?

Anuo metu, išėjęs iš sinagogos, Jėzus su Jokūbu ir Jonu iškart nuėjo į Simono ir Andriejaus namus. Simono uošvė gulėjo karščiuodama, ir jie...

Sekmadienio Evangelija. Šventumo galia

Kafarnaumo mieste, šabo dieną nuėjęs į sinagogą, Jėzus pradėjo mokyti. Žmonės stebėjosi jo mokslu, nes jis mokė kaip turintis galią, o ne...

Sekmadienio Evangelija. „Ko ieškote?“

Anuo metu stovėjo Jonas Krikštytojas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: „Štai Dievo Avinėlis!“ Išgirdę tuos...

Premjerą „Mama“ pristatantis Kirilas Glušajevas: reikia papasakoti apie pjesę žmonėms ne iš teatro aplinkos ir pažiūrėti, kaip jie reaguoja

„Čia nėra tokioms pjesėms būdingo deklaratyvaus diagnostinio akcento – tuo ji yra nuostabi. Skausmas ir džiaugsmas čia išauga iš santykio tarp...

Sekmadienio Evangelija. Gerosios naujienos pradžia

Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta: „Štai aš siunčiu pirma tavęs savo pasiuntinį, kuris...

1 2 3 4 5 6 7 8