Grundalas

9 straipsnių

Ichtiologas Kęstutis Skrupskelis

Europos gėluose vandenyse aptinkama daugiau nei 100 natūraliai gyvenančių vietinių žuvų rūšių, tuo tarpu Lietuvos gėluose ir tarpiniuose vandenyse ( Kuršių mariose) aprašytos tik 46 gėlavandenės ir praeivės žuvų rūšys.

dr. Linas Ložys

Biologinės invazijos yra viena iš pagrindinių grėsmių vietinių bendrijų biologinei įvairovei. Nors dauguma svetimkraščių rūšių sugeba koegzistuoti kartu su vietinėmis rūšimis, nedarydamos pastebimesnės žalos, tačiau yra ir tokių, kurių atsiradimas pakeičia vietinių populiacijų struktūrą ir mitybos r...

Lietuvoje populiarėja Aplinkos ministerijos propaguojamas „pagavai-paleisk“ principas ir apie jo naudą gamtai ir ekosistemoms galima kalbėti ir kalbėti. Visgi, Lietuvoje yra pora žuvų rūšių, už kurių išgaudymą ir išnaikinimą jums įteiktų medalį – nuodėgulinis grundalas ir juodažiotis grundalas yra d...

Lietuvoje klesti svetimų žemių augalų ir gyvūnų, kurie žlugdo vietos rūšis, o kai kuriais atvejais gali būti grėsmingi ir žmonėms. Ekonominės tokių atėjūnų žalos Lietuva dar neskaičiavo, bet visoje Europos Sąjungoje invazinių rūšių keliami nuostoliai vertinami dešimtimis milijardų litų.