grėsmės nacionaliniam saugumui

6 straipsnių

Gediminas Kirkilas

Nepaisant nuolat kylančių įvairiausių grėsmių šalies saugumui, mūsų aukščiausi už krašto gynybą ir saugumą atsakingi pareigūnai ir toliau vaidijasi, tuščiai komentuodami vienas kito žingsnius, žinybos veikia kas sau, neaišku, ar kas nors mato visą besiklostantį geopolitinių iššūkių paveikslą.