genderizmas

5 straipsnių

Ramūnas Aušrotas, Nacionalinio susivienijimo Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas

2022 m. birželio 9 d. Europos Parlamentas (EP) priėmė rezoliuciją, kuria pradėjo Europos Sąjungos sutarčių (ES sutarties ir Sutarties dėl ES veikimo) keitimo procesą. Taip oficialiai buvo pradėta ES institucinė reforma. Ją įgyvendinus, Europos Sąjunga iš esmės virs federacine valstybe. Paskutinį kar...

Vytautas Radžvilas, politikos filosofas, Nacionalinio Susivienijimo pirmininkas, vienas Sąjūdžio kūrėjų

Abi pagrindinės neomarksizmo ideologinės disciplinos – kritinė lyčių ir kritinė rasių teorijos – skverbiasi į meną. Ypač pavojingos kine, kurį draugas Leninas laikė svarbiausiu mases ideologiškai auklėjančiu menu. Herbertas Markuse‘as ir kiti neomarksistai „pataisė“ Karlą Marksą ir revoliucingiausia...