Neformalų seksualizuotą švietimą paversti privalomu yra neteisėta!

GĮP nuo šių metų rugsėjo tapo privaloma pamoka. Šiemet gyvenimo įgūdžių dalykas įvestas 5 ir 7 klasėse – po vieną pamoką per savaitę, ir 9 kl. – 1 pamoka kas dvi savaites. Palaipsniui nuo 1 iki 10 klasės šiam dalykui planuojama skirti po 1 savaitinę pamoką. Tačiau yra vienas BET, į kurį dėmesį atkreipė A. Mozeris. GĮP kalbama apie ugdymą, o ne apie mokslą! Programa apima konsultacinę, psichologinę, spec. pedagoginę pagalbą, o jos paskirtis suteikti emocinius ir socialinius įgūdžius vaikui, kas yra ir sveikatos priežiūra mokykloje, ir profesinis orientavimas, bet ne mokymas.

Teisininkas paaiškino: „Toje programoje kalbama ne apie mokslą, mokymą, o apie vaiko ugdymą. O ugdymas yra platesnis procesas, tai yra vaiko auklėjimas, o tai yra dalykai, kurie turėtų būti palikti vaiko šeimai. Tėvai turi teisę nevaržomai rinktis savo vaiko [ne tik – red.] religinį, bet ir dorovinį auklėjimą“.

Išvada: GĮP turinys – neformaliojo švietimo dalis, todėl programą BŪTINA pašalinti iš privalomųjų dalykų sąrašo!

Rinkime parašus teisiniam reikalavimui stabdyti gyvenimo įgūdžių pamokas, brukančias mūsų vaikams genderinę ideologiją ir LGBTQ+ pseudovertybes!

Vos paskelbus apie parašų rinkimą po teisiniu reikalavimu, kad Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto (ŠMS) ministras nedelsdamas pakeistų 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymą Nr. V-1269 „Dėl Priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ ir pašalintų Gyvenimo įgūdžių bendrąją programą iš bendrųjų programų sąrašo. Atšaukus šį neteisėtą ŠMS ministro sprendimą, gyvenimo įgūdžių pamokos nebūtų privalomos mūsų vaikams, o tėvai galėtų pasirinkti, ar leisti į jas savo vaikus!

Visuomenė aktyviai įsitraukė į elektroninį pasirašymą ir popierinių parašų rinkimą. Parašų rinkimo koordinacinės grupės duomenimis, iki antradienio 19 h jau buvo surinkti 20 457 parašai. Jei dar po šiuo reikalavimu nepasirašėte, tai galite padaryti rašydami el. paštu parasu.koordinatoriai@gmail.com.

Informuoju ir apie kvietimą jungtis į popierinių parašų rinkimą po reikalavimu ŠMS ministrui. Svarbus kiekvieno neabejingo žmogaus indėlis stabdant šį Trojos arklį mūsų šalies mokyklose! Norintys patys prisidėti prie parašų popieriuje rinkimo kviečiami užpildyti anketą, kuri pateikta mano feisbuko puslapyje Mindaugas Puidokas, arba rašyti laiškus el. paštu parasu.koordinatoriai@gmail.com – su kiekvienu bus susisiekta asmeniškai, visi gaus lapus parašų rinkimui. Jau per 300 savanorių išreiškė norą tapti parašų rinkimų koordinatoriais visoje Lietuvoje! Kviečiame jungtis visus, kas supranta, jog trauktis toliau kur neturime. Esame tiesiogiai atsakingi už savo vaikų ugdymą ir privalome juos apginti nuo manipuliacijų ir sąmoningai jiems brukamo genderine ideologija pagrįsto LGBTQ+ ugdymo.

Kuo daugiau bus reikalavimą pasirašiusių žmonių, tuo svaresnis bus teisinis reikalavimas ŠMS ministrui. Privalome parodyti, kad didžioji dalis visuomenės visiškai nesutinka su tuo, kad Gyvenimo įgūdžių programa būtų privaloma mūsų vaikams, o ,,žinių perliukus“ apie ,,oralines plėveles agurkams“ tegul valdantieji mokosi tarpusavyje patys. Tokie dalykai privalo būti išimti iš vaikų ugdymo turinio, o mažiausiai, kas turi nedelsiant būti padaryta, – tai atstatyta tėvų teisė rinktis ir neleisti vaikų nuodyti tokia žalinga informacija. Tokiu būdu GĮP, kol valdžioje yra liberalkonservatoriai, būtų pasirenkama neformaliojo švietimo dalis, kaip ir popamokiniai užsiėmimai, į kuriuos norintys tėvai galės leisti savo vaikus. Teisinis reikalavimas nedubliuoja peticijų iniciatyvų, nes tai yra visiškai skirtingas teisinis veiksmas. Dėl to žmonės turi teisę pasirašyti ir teisinį reikalavimą, ir panašias problemas nagrinėjančias peticijas.

Jei koordinatorių formos užpildyti nesigauna, rašykite el. paštu parasu.koordinatoriai@gmail.com – jums bus suteikta visa reikalinga informacija.

Kas įvyks, jeigu ŠMS ministras nesutiks su reikalavimu?

Nusivylę situacija Lietuvoje žmonės dažnai manęs klausia: jau tiek peticijų buvo parengta, tiek parašų rinkta, o valdantieji kaip siautėjo, taip nevaržomi ir toliau siautėja ir agresyviai stumia savo genderinę politiką – kas bus, jei ir šį kartą reikalavimas nesulauks norimo atgarsio!?

Atsakau. Jei ŠMS ministras nutars nevykdyti žmonių valios – tai jau minėto teisinio reikalavimo pagrindu bus kreipiamasi į Lietuvos Administracinį Teismą. Ryžtingai toliau bus siekiama teisiniu keliu pašalinti GĮP iš formaliojo ugdymo programų sąrašo!

Aš pats kaip LR Seimo narys išnaudosiu savo teisę ir dėl Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu patvirtintos Gyvenimo įgūdžių bendrosios programos atitikimo aukštesnės galios teisės aktams jau artimiausiu metu kreipsiuosi į Lietuvos Vyriausiąjį administracinį teismą. Su teisininkų pagalba šis kreipimasis jau baigiamas ruošti. Mūsų visų susitelkimas ir vienybė saugant vaikus nuo nederamo genderinio GĮP turinio tikrai duos rezultatus. Kviečiu visus aktyviai prie to prisidėti!

Baigiu visai ne retoriniais klausimais: O kas, jeigu ne mes? O kada, jeigu ne dabar? Kur ta riba, kai rimtai pasipriešinsime mums brukamai degradacijai ir nustosime lenkti galvas Lietuvą žlugdančiam politiniam globalistų elitui!?