elgesys

166 straipsnių

Elgesys – organizmo veiksmų ir reakcijų į aplinką visuma. Elgesys gali būti sąmoningai suvokiamas arba pasąmoningas, atviras arba slaptas, valingas arba nevalingas. Gyvūnų elgesį kontroliuoja organizmo endokrininė bei nervų sistemos. Laikoma, kad kuo nervų sistema sudėtingesnė, tuo sudėtingesnis ir elgesys. Paprastai organizmai su sudėtingomis nervų sistemomis lengviau išmoksta naujų reakcijų ir taip keičia savo elgesį.

Indrė Pepcevičiūtė-Bogušienė

„Probacija yra alternatyva laisvės atėmimo bausmei. Ji taikoma tada, kai teismas nusprendžia, kad žmogaus elgesį galima keisti jo neizoliuojant, – sako Probacijos tarnybos Resocializacijos ir priežiūros skyriaus vyriausiasis specialistas Vaidas Viršilas ir priduria: – Žmonės pas mus mokosi elgtis ki...

Knyga „Elgesys“, leidykla „Kitos knygos"

Kaip jau minėjau, didelė dalis tarpkultūrinių psichologijos studijų lygina kolektyvines ir individualistines kultūras. Dažniausiai tiriamaisiais tampa kolektyvizmo atstovai iš Rytų Azijos ir individualizmo etalonas – amerikiečiai. Kolektyvinėse kultūrose svarbiausia harmonija, tarpusavio...

Leidykla „Kitos knygos“

Mums moralė reiškia ne tik tikėjimą normomis ir deramu elgesiu, bet ir įsitikinimą, kad šie dalykai turėtų būti bendri ir juos reikia skleisti pasitelkiant kultūrą. Moralės tyrimuose dominuoja iš dalies jau pažįstamas klausimas: kai priimame sprendimą moralinėje plotmėje, ar jį labiau nulemia morali...

Sniegė Pilypienė

Amerikoje žinoma rašytoja, filosofijos mokslų daktarė ir neverbalinės komunikacijos specialistė Carol Kinsey Goman savo knygoje „Neverbalinis privalumas: kūno kalbos ir pažinimo paslaptys darbe“ rašo, kad padedant astrologijos mokslui galima išsiaiškinti ne tik žmogaus charakterio bruožus, kitas sav...