Keliama idėja regionuose, kuriuose mažai kalbama lietuviškai, laidas titruoti lenkų, rusų ar anglų kalbomis.

Tokią idėją trečiadienį vykusiame posėdyje iškėlė LRTK pirmininkas Edmundas Vaitekūnas, pastebėjęs, kad lietuviškai nesuprantantys žmonės nežiūri lietuviškų kanalų ir visą informaciją apie įvykius Ukrainoje gauna iš Rusijos transliuotojų.

„Teko kalbėti su keliais didžiaisiais televizijos kanalais, tai nėra tokia didelė problema, bet ji tikrai labai aktuali – kad būtų sudaryta galimybė. Jei tokia galimybė bus, be jokios abejonės, bus žmonių, kurie ja naudosis“, – po posėdžio DELFI sakė E. Vaitekūnas. Jis užtikrino, kad LRTK sieks titravimo idėją įgyvendinti.

LRTK narys Kęstutis Petrauskis paaiškino, kad šią paslaugą televizijos gali suteikti, tai iš principo nėra sudėtinga, bet papildomai kainuoja. Jo nuomone, reikėtų ieškoti galimybių kompensuoti dėl titravimo televizijų patiriamas išlaidas.

Komisijos nario Vidmanto Mačiulio nuomone, nacionalinis transliuotojas LRT turėtų versti žinių ir diskusijų laidas aktualiausiomis temomis, kad Šalčininkuose ar kitose Lietuvos dalyse gyvenantys piliečiai informaciją galėtų išgirstų tomis kalbomis, kokiomis nori.

„Gal mes galėtume komisijos vardu iškelti mintį: visos mūsų kabelinės transliuoja rusų - Maskvos rengiamas laidas, ar negalima būtų susitarti ir Ukrainos valstybinę televiziją, ar galbūt komercinę transliuoti? Gal Ukraina turi kokią žinių televiziją. Tada žinotume, kad objektyvu, kad apie šiuos įvykius eina medžiaga iš Ukrainos“, – idėją iškėlė V. Mačiulis.

Komisijos narių nuomone, didžiausios problemos su Visagino ir Šalčininkų gyventojais.

Įžvelgė karo kurstymą ir dezinformaciją

Šia tema LRTK diskutavo ir antradienį: specialiame posėdyje vertino šiomis dienomis Rusijos televizijos kanaluose, kurie retransliuojami Lietuvos kabelinių televizijų tinkluose, rodytas informacines ir analitines programas.

Komisijos nuomone, dalyje šių kanalų buvo sistemingai ir nuosekliai pateisinama Rusijos kariuomenės invazija į suverenios valstybės – Ukrainos teritoriją.

Visuomenės informavimo įstatymo 19 straipsnyje įtvirtintas vienareikšmiškas draudimas skleisti informaciją, kuria kurstomas karas, smurtas ar neapykanta, tyčiojamasi, niekinama, kurstoma diskriminacija, raginama susidoroti su žmonių grupe. Taip pat draudžiama platinti dezinformaciją.

Kruopščiai įvertinusi minėtų laidų turinį, komisija vienbalsiai nusprendė kreiptis į Žurnalistų etikos inspektorių įvertinti, ar kabelinėse televizijose rodytose Rusijos televizijų laidose nebuvo draudžiamos platinti informacijos. Išplatintame pranešime komisija paragino visus Lietuvoje veikiančius viešosios informacijos platintotojus, o ypač retransliuojančius kitų šalių programas, atidžiai vertinti programų turinį, kuriuo gali būti platinama dezinformacija ir kurstomas karas. Už tokios informacijos platinimą yra numatyta ir baudžiamoji atsakomybė.

Komisija taip pat atkreipia užsienio programų retransliuotojų dėmesį, jog pagal Visuomenės informavimo įstatymą jie privalo užtikrinti, kad viešoji informacija visuomenės informavimo priemonėse būtų pateikiama teisingai, tiksliai ir nešališkai. Vartotojams privalo būti užtikrinta patikimų ir nešališkų informacijos šaltinių įvairovė, taip pat ir rusų kalba.

Šiuo metu LRTK laukia Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos išvadų. Jei tirtose laidose bus aptikta karo kurstymo ir dezinformacijos požymių, bus kreipiamasi į prokuratūrą.

Žurnalistų etikos inspektorė Zita Zamžickienė DELFI patikslino, kad tarnyba kreipimosi dar nėra gavusi.

LRTK – nepriklausoma Seimui atskaitinga Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklą reguliuojanti ir kontroliuojanti institucija.

Komisija dalyvauja formuojant valstybės audiovizualinę politiką. Ji yra Seimo ir Vyriausybės ekspertė radijo, televizijos programų transliavimo ir retransliavimo bei užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų klausimais. Komisija, atlikdama savo funkcijas ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma.

LRTK priklauso Edmundas Vaitekūnas, Jonas Korenka, Kęstutis Petrauskis, Laimantas Jonušys, Antanas Jonynas, Dainius Radzevičius, Algis Matulionis, Vincentas Vobolevičius, Vidmantas Mačiulis, Tomas Čyvas, Mantas Martišius.