Šiais mokslo metais pagal atnaujintas programas mokosi priešmokyklinukai ir lenkų gimtosios kalbos besimokantys III klasės gimnazistai, kurie balandžio mėnesį laikė ir tarpinį patikrinimą – kitų metų brandos egzamino dalį.

„Pastaruoju metu buvo pasirodę siūlymų stabdyti ugdymo turinio atnaujinimą. Tai reikštų, kad naujas ugdymo turinys, aktualios temos, gyvenime reikalingų kompetencijų ugdymas dešimtis tūkstančių mokinių pasieks metais vėliau, o dalies – iš viso nepasieks, dar kitiems nebus užtikrintas ugdymo tęstinumas ir nuo atnaujintų programų teks grįžti prie senų“, – pranešime žiniasklaidai pažymi švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ramūnas Skaudžius.

Atnaujintų programų elementus išbandė 30 Lietuvos mokyklų

2021–2022 m. m. trisdešimtyje šalies mokyklų vyko Mokyklų pasirengimo diegti atnaujintas pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas veiklos tyrimas. Jame dalyvavusios ir atnaujintų bendrųjų programų projektų elementus išbandžiusios mokyklos dalijasi savo patirtimi su kitomis šalies mokyklomis.

Ministerijos prašymu praėjusiais mokslo metais Europos Komisija finansavo projektą, kad mokyklų vadovai visoje Lietuvoje galėtų įgyvendinti ugdymo turinio pokyčius. Projektą įgyvendino Britų taryba, pasitelkusi ekspertus iš Velso (Jungtinė Karalystė). Projekto metu atrinkti 29 mokyklų vadovai ir švietimo ekspertai buvo mokomi tapti atnaujinto ugdymo turinio įgyvendinimo mentoriais, 2021–2022 m. m. jie perdavė savo patirtį dar 244 bendrojo ugdymo mokyklų vadovams, stiprindami ir jų kompetencijas padėti pasirengti mokyklų bendruomenėms įgyvendinti atnaujintas bendrąsias programas, pažymima pranešime.

Pasirengimui diegti atnaujintas bendrąsias programas ministerija pasitelkė ir mokytojų dalykininkų asociacijas, 2022 m. konkurso būdu finansuodama jų projektus, kurių metu mokytojai aktualioms, naujoms konkretaus dalyko temoms pasirengė mokomąją metodinę medžiagą, organizavo mokymus kitiems to dalyko mokytojams.

Praėjusiais metais kiekvienai atnaujintai ugdymo programai parengtos praktinės jų gyvendinimo rekomendacijos, kuriomis gali naudotis ir jau naudojasi mokytojai dalykininkai.

„Rekomendacijose pateikiami praktiniai pamokos planavimo, užduočių ir vertinimo pavyzdžiai. Rekomendacijos pritaikytos ir dirbant su skirtingų ugdymosi poreikių turinčiais vaikais (pvz.: turinčiais elgesio, emocijų, intelekto sutrikimų)“, – teigiama pranešime.

2022 m. surengtas viešųjų konsultacijų ciklas specialiai suburtoms savivaldybių ugdymo turinio atnaujinimo komandoms, atsakingoms už planavimą, pokyčių valdymą ir įgyvendinimą savivaldybėse diegiant atnaujinamas ugdymo programas.

2022–2023 m.m. organizuotos tarptautinių švietimo ekspertų konsultacijos (virš 80 susitikimų), dalintasi gerąja praktika iš kitų šalių, vykdžiusių ugdymo programų atnaujinimus.

„Konsultacijos buvo skirtos ne tik pedagogams, bet ir švietimo pagalbos specialistams, mokyklų vadovams, savivaldybės atstovams siekiant į pasiruošimą pokyčiams įtraukti visą švietimo bendruomenę“, – rašoma pranešime.

Nacionalinė švietimo agentūra (NŠA) surengė informacinių renginių pedagogams, mokyklų vadovams, švietimo pagalbos specialistams, savivaldybių atstovams.

Šiuo metu taip pat vyksta mokymai atskirų dalykų mokytojams, organizuojamos tikslinės konsultacijos lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos mokytojams.

Taip pat, padėdama pasiruošti atnaujintų bendrųjų programų diegimui, NŠA kviečia naudotis parengtais ilgalaikių ugdymo planų pavyzdžiais. Šiuo metu yra paskelbta apie 80 planų pavyzdžių skirtingiems mokomiesiems dalykams bei klasėms. Planuojama, kad palaipsniui bus pateikta dar apie 1­00 pavyzdžių, teigia ŠMSM.

Metodinė medžiaga – atnaujintame švietimo portale

Švietimo portale emokykla.lt mokytojai vienoje vietoje gali rasti interaktyviai pateiktas atnaujintas ugdymo programas, rekomendacijas, metodikas bei skaitmenines mokymo priemones, suskirstytas pagal programas, dalykus ir klases. Taip pat portalas nuolat papildomas parengtais ilgalaikiais planais, pažymima pranešime.

Vadovėlių atnaujinimas – nuolatinis procesas

ŠMSM šiais metais papildomai skiria 8,5 mln. eurų mokykloms įsigyti vadovėlių.

Leidyklos atnaujins 94 vadovėlius 1–12 klasėms: lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, gamtos mokslų, geografijos, istorijos, biologijos, fizikos, ekonomikos ir verslumo, užsienio kalbos, informatikos. Taip pat bus parengti 52 nauji vadovėliai lietuvių kalbai ir literatūrai, istorijai, matematikai, geografijai, biologijai, gamtos mokslams, visuomeniniam ugdymui, astronomijai, fizikai, ekonomikai ir verslumui mokyti. Vadovėliai mokyklas pasieks palaipsniui.

„Kadangi ugdymo turinys nėra visiškai naujas, o tik atnaujintas, dalis temų liko tokios pačios, joms mokyti tinka ir anksčiau leisti vadovėliai. Vadovėliai yra viena iš galimų, bet ne būtinų mokymo priemonių – mokytojai savo nuožiūra parenka mokymosi medžiagą“, – priduriama pranešime žiniasklaidai.

Skelbiami tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžiai

Dabartiniai dešimtokai kitais mokslo metais mokysis pagal atnaujintą vidurinio programą ir laikys tarpinius patikrinimus, primena ministerija.

Tarpiniai patikrinimai bus brandos egzamino dalis, sudarys 40 proc. egzamino įvertinimo.

„Patikrinimai leis mokiniams sukaupti dalį baigiamojo vertinimo, išskaidys mokymosi krūvį, mažins įtampą per brandos egzaminų sesiją. Kitaip tariant, kad mokiniai galėtų nuosekliau atskleisti įgytas žinias bei gebėjimus ir patirtų mažiau įtampos dėl vienintelės galimybės žinias ir gebėjimus pademonstruoti per egzaminą“, – pažymi ŠMSM.

Per tarpinį patikrinimą surinktų 35 ir daugiau taškų gali užtekti tam, kad valstybinis egzaminas būtų išlaikytas dar neperžengus IV gimnazijos klasės slenksčio, tereikės ateiti į brandos egzaminą.

NŠA parengė ir jau mokyklose išbandė lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos tarpinių patikrinimų užduočių pavyzdžius. Bendrojo ir išplėstinio kurso užduočių pavyzdžiai, parengti pagal atnaujintų bendrųjų programų reikalavimus, viešai prieinami informacinėje testavimo sistemoje BETA. Kitų mokomųjų dalykų tarpinių patikrinimų ir egzamino užduočių pavyzdžiai taip pat yra rengiami ir bus viešinami.

Ministerija primena, kad balandį NŠA vykdė pirmąjį – lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros – vienuoliktokų tarpinį patikrinimą. Lenkų mokomąja kalba besimokantys vienuoliktokai pirmieji laikė tarpinį patikrinimą, nes nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. mokyklose įgyvendinama atnaujinta lenkų tautinės mažumos gimtosios kalbos ir literatūros programa.