Bet kai kur vandens galėjo išlikti gerokai ilgiau. Dabar aptikti įrodymai apie dar vieną tokį ilgaamžį vandens rezervuarą: Gale krateris, kuriame važinėja marsaeigis Curiosity, galutinai išdžiūvo bent keliais šimtais milijonų metų vėliau.

Krateris ir marsaeigis Curiosity. NASA/JPL-Caltech/ESA/DLR/FU Berlin/MSSS nuotr.

Išvadą mokslininkai padarė nagrinėdami Curiosity darytas Sharp kalno nuotraukas.

Šis kalnas kyla kraterio viduryje; jo šlaituose matyti aiškūs uolienų sluoksniai, rodantys kalno augimo istoriją. Apatiniai sluoksniai aiškiai yra nuosėdiniai, sunešti tuo metu, kai krateryje tyvuliavo ežeras. Aukščiau prasideda vėjo sunešti sluoksniai, tačiau jie nėra visiškai lygūs, kaip būdinga sausam vėjui.

Marso paviršiaus uolienos. NASA/JPL-Caltech/MSSS nuotr.

Juose matyti įvairių iškraipymų, kuriuos galima interpretuoti kaip vandens poveikį ką tik suneštoms smiltims. Aukščiausi sluoksniai, kuriuose pastebėta vandens požymių, datuoti maždaug trijų milijardų metų praeitimi.

Marso paviršiaus uolienos. NASA/JPL-Caltech/MSSS nuotr.

Deja, vien iš šių duomenų neįmanoma pasakyti, ar vanduo vis dar plytėjo paviršiuje, ar tai buvo vandens ledas, o gal sūrymas arba popaviršinės sankaupos.

Bet kuriuo atveju aišku, kad Marsas iš drėgnos į sausą būseną perėjo palaipsniui, o tokios vietos, kaip Gale krateris, kur vandens išliko ilgiau, yra įdomiausios gyvybės Marse paieškoms.

Marso paviršiaus uolienos. NASA/JPL-Caltech/MSSS nuotr.

Tyrimo rezultatai publikuojami Geology.