Projektą pristato
Apie
Programa
Dalyviai
Mentoriai
Taisyklės
Apie
Programa
Dalyviai
Mentoriai
Taisyklės

„Swedbank“ „Verslo akademija“ programos taisyklės

„Swedbank“ verslo stiprinimo programa „Verslo akademija” (toliau – Programa) – tai programa, kurios tikslas stiprinti verslą organizuojant jam skirtas individualias konsultacijas, specialius pranešimus, teikiant metodinę medžiagą ir taip didinti verslo atsparumą, gilinti žinias bei verslo įgūdžius ir padėti jam augti.

Programos organizatorius – „Swedbank“, AB, Konstitucijos pr. 20A, Vilnius.
Klausimus dėl atrankos galima pateikti versloakademija@swedbank.lt

Dalyviai: Dalyvauti Programoje kviečiami 10 verslo atstovų / ūkininkų, kurių metinės pardavimo pajamos yra ne didesnės nei 2 mln. Eur, o nuo įmonės / ūkio registravimo dienos iki Programos anketos pateikimo dienos yra praėję daugiau nei 2 metai.

Partneriai: pagrindinis transliacijų ir viešinimo partneris – Delfi.lt, „Proto industrija“.

Programos trukmė:
- Dalyvių registracijos periodas: 2024-01-23–2024-02-01.
- Dalyvių atrankos periodas: 2024-02-01–2024-02-22.
- Programos trukmė: 2024-02-27–2024-05-23.

„VERSLO AKADEMIJA 2024“ PROGRAMOS IR KONKURSO TAISYKLĖS

1. Dalyvių atranka

1.1. Atrankos principai.

1.1.1. Įmonės / ūkiai, norintys dalyvauti Programoje, kviečiami užpildyti dalyvio anketą, esančią puslapyje www.verslo-akademija.lt.
1.1.2. Programos dalyvių atrankos metu Programos organizatorius įvertina kandidatų anketoje pateiktą informaciją. Programos organizatorius gali paprašyti kandidato pateikti papildomą informaciją ir (arba) pakviesti dalyvauti susitikime nuotoliniu būdu. Susitikimo metu gali būti prašoma pateikti detalesnę informaciją apie įmonės / ūkio veiklą, pagrindinius iššūkius ir kitus su kandidato veikla bei dalyvavimu Programoje susijusius klausimus.
1.1.3. Programos dalyvių atranką vykdo Atrankos komisija, sudaryta iš Programos organizatoriaus darbuotojų ir kitų su Programa susijusių asmenų (toliau – Atrankos komisija), bei DELFI skaitytojai.
1.1.4. Anketoje pateikti duomenys bus naudojami tik Programos vykdymo tikslais.
1.1.5. Atrankos komisija paskelbia kandidatų dalyvauti Programoje sąrašą. Programos dalyviai yra atrenkami tokia tvarka:
1.1.5.1. 7 (septyni) Dalyviai atrenkami Atrankos komisijos.
1.1.5.2. 3 (trys) Dalyviai atrenkami DELFI skaitytojų balsais.

1.2. Atrankos etapai:

1.2.1. I etapas 2024-01-23–2024-02-01.
1.2.1.1. Kandidatai teikia paraiškas DELFI portalo aplinkoje, kurią gali pasiekti adresu www.verslo-akademija.lt
1.2.1.2. Atrankos komisija įvertina kandidatų pateiktas paraiškas ir atrenka dalį verslo įmonių į II atrankos etapą.
1.2.1.3. Į II atrankos etapą atrinkti kandidatai apie tai informuojami anketoje nurodytais kontaktais bei pakviečiami nuotoliniam pokalbiui.
1.2.2. II etapas 2024-02-01–2024-02-22.
1.2.2.1. Po pokalbių Atrankos komisija atrenka 7 įmones / ūkius, kurie kviečiami dalyvauti Programoje.
1.2.2.2. Papildomai Atrankos komisija atrenka įmones / ūkius kandidatus, kurių sąrašą pateiks DELFI skaitytojų balsavimui. DELFI skaitytojai išrenka dar 3 įmones / ūkius dalyvauti Programoje.
1.2.2.3. Atrankos komisija taip pat atrenka 5 kandidatus Dalyvių rezervui.
1.2.2.4. Kandidatui atsisakius dalyvauti Programoje II atrankos etapo metu, Atrankos komisija pasiūlys Programoje dalyvauti įmonei / ūkiui, kuris yra Dalyvių rezerve.
1.2.2.5. II Atrankos etape Programoje dalyvauti atrinktos įmonės / ūkiai apie tai bus informuojami anketoje nurodytais kontaktais iki 2024-02-29.
1.2.2.6. Visos į Programą nepatekusios įmonės / ūkiai apie tai bus informuoti el. laišku arba telefonu iki 2024-02-29.
1.2.3. III etapas 2024-02-22–2024-02-22.
1.2.3.1. DELFI skaitytojai renka 3 įmones / ūkius dalyvauti Programoje. Trims kandidatams, surinkusiems daugiausiai skaitytojų balsų, bus pasiūlyta dalyvauti Programoje. Programos organizatorius turi teisę perskaičiuoti balsavimo rezultatus ir, nustačius nesąžiningą, automatinį balsavimą, pašalinti nesąžiningai balsus surinkusias kandidatus iš tolimesnio dalyvavimo.
1.2.3.2. III Atrankos etape Programoje dalyvauti atrinktos įmonės / ūkiai apie tai bus informuojami anketoje nurodytais kontaktais.

2. Dalyvavimas programoje

2.1. Programos principai
2.1.1. Dalyviai, sutikę dalyvauti Programoje, įsipareigoja:
2.1.1.1. Dalyvauti Programos renginių filmavimuose 2024 m. vasario 27 ir gegužės 23 dienomis.
2.1.1.2. Dalyvauti transliacijose, susitikimuose ir renginiuose, kurie vyks gyvai Vilniuje
2.1.1.3. Dalyvauti susitikimuose, kurie vyks nuotoliniu būdu
2.1.1.4. Dalyvauti susitikimuose su mentoriumi.
2.1.1.5. Dalyvauti kitose Programos metu organizuojamuose laidose, interviu, viešose diskusijose ir kituose renginiuose.
2.1.1.6. Programos organizatoriui suteikti informacijos apie savo įmonės / ūkio veiklą ir pateikti vaizdo medžiaga, kurios prireiks Programos komunikacijai.

3. Atvaizdo naudojimas

3.1. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu jį atstovaujantys fiziniai asmenys / ūkininkai sutinka su šiame dokumente numatytomis dalyvių atrankos ir dalyvavimo Programoje taisyklėmis.
3.2. Užpildydami dalyvio anketą juridinio asmens vardu, jį atstovaujantys fiziniai subjektai (įmonės atstovai) sutinka, kad nuotraukos ir/ar video medžiaga, surinkta ir užfiksuota 2024 m. sausio 23 – 2024 m. gruodžio 31 d. vykstančios „Swedbank“ „Verslo akademija“ programos metu būtų naudojamos išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz. „Swedbank“ Facebook profiliuose, „Swedbank“ Instagram profiliuose, „Swedbank“ YouTube profiliuose ir kt.) ir „Swedbank“ verslo akademijos“ viešinimo kanaluose (radijuje, televizijoje, internete, spaudoje) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose, neribojant laikotarpio ir teritorijos.

4. Baigiamosios nuostatos

4.1 Užpildydami Dalyvio anketą, kandidatai sutinka su šiame dokumente numatytomis Dalyvių atrankos ir dalyvavimo Programoje taisyklėmis.

4.2 Kandidatai, užpildydami ir pateikdami Dalyvio anketą, duoda sutikimą:
- dalyvauti Programoje;
- skirti įmonės / ūkio atstovus dalyvauti Programos renginiuose, mentorystės sesijose;
- naudoti Dalyvio įmonės / ūkio pavadinimą / prekės ženklą, skelbiant informaciją apie Programą;
- leisti naudoti juridinio asmens vardu jį atstovaujančių fizinių asmenų (įmonės atstovų) / ūkininko ir jo atstovo nuotraukas / vaizdo įrašus, sukurtus Programos renginių bei sesijų metu išorinėje „Swedbank“, AB, komunikacijoje (pvz., „Facebook“, „Instagram“, „YouTube“ paskyrose) ir žiniasklaidos partnerio (DELFI) kanaluose, neribojant laikotarpio ir teritorijos, bei užtikrina, kad tokie sutikimai bus gauti iš Programos dalyvio paskirtų jo atstovų dėl nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose šie atstovai yra.

4.3 Dalyviui pažeidus šias Programos ar etikos taisykles, Programos organizatorius turi teisę pašalinti Dalyvį iš Programos.

4.4. Programos organizatorius turi teisę keisti šias taisykles apie jų pakeitimus informuodamas paskelbiant pakeistas taisykles tuo pačiu būdu kaip buvo paskelbtos šios taisyklės.

Naujienos

Daugiau